said to emphasize that you cannot depend on something happening before it has happened - không nên đếm gà trước khi chúng nở hết, dùng làm nhấn bạo dạn rằng bạn không nên nhờ vào trước vào điều gì sẽ xảy ra trước khi chúng đích thực xảy ra.

2. Jack of all trades & master of none

A person who can vì many different types of work but not necessarily very competent at any of them - một người có thể làm nhiều câu hỏi nhưng chẳng giỏi bất kể việc gì. Thành ngữ Việt có một câu tương tự: "Một nghề mang lại chín còn rộng chín nghề".

3. A stitch in time saves nine.

If you sort out a problem immediately it may save a lot of extra work later - nếu bạn xử lý một rắc rối ngay nhanh chóng thì sẽ tiết kiệm ngân sách được nhiều sức lực lao động sau đó.

4. When in Rome vì as the Romans do.

Bạn đang xem: A stitch in time saves nine là gì

Something that you say that means that when you are visiting another country, you should behave lượt thích the people in that country - Nhập gia tùy tục, đến một nước làm sao đó bạn nên cư xử tựa như các người tại địa phương.

5. Speak of the devil and he will appear

This phrase is used to acknowledge the coincidence of someone arriving at a scene just at the time that they are being talked about - Thành ngữ dùng để làm chỉ một sự trùng phù hợp khi mọi bạn vừa nhắc đến tên ai đó thì fan đó lộ diện ngay.

6. When the cat"s away, the mice will play.

When a person in authority is away, those under the person"s rule will enjoy their freedom - Vắng chủ nhà gà vọc niêu tôm. Khi người dân có quyền hạn, nhiệm vụ đi vắng, những người dân dưới quyền đang tha hồ tận hưởng sự tự do.

7. Fools rush in where angels fear to tread.

Foolish people usually vì not understand when a situation is dangerous, so they are not afraid to vày things that would frighten more sensible people - Câu này tức là những tín đồ ngốc thường thiếu hiểu biết tình huống nguy hiểm, vì vậy họ sẵn sàng làm các thứ mà người khác lại sợ hãi.

8. Better the devil you know than the devil you don"t know.

If you have to lớn choose between a familiar but unpleasant situation and an unfamiliar situation, choose the familiar one because the unfamiliar situation may turn out khổng lồ be worse. - Con quỷ mà bạn biết dễ dối phó hơn bé quỷ các bạn không biết. Câu này dùng để làm khuyên khi đề nghị chọn giữa trường hợp khó khăn dẫu vậy bạn đã có lần biết và một trắc trở mới gặp, hãy chọn cái nhưng đã có kinh nghiệm tay nghề vì tình huống chưa chắc chắn rõ rất có thể trở đề xuất tệ hơn.

9. Needs must when the devil drives.

Xem thêm: Hiện Tượng Sụt Áp Là Gì - Hiện Tượng Sụt Áp Của Nguồn

When you are desperate, you must vì things you ordinarily would not vì chưng - Đôi khi, hoặc lúc đã tuyệt vọng, các bạn cũng buộc phải làm gần như điều nhưng mà mình không thường làm.

10. Accidents will happen in the best regulated family

The phrase originated in England. However careful you try to be, it is inevitable that some unfortunate or unforeseen events will occur - Thành ngữ có nguồn gốc từ nước anh có nghĩa rằng dù bạn có cẩn trọng cỡ nào, vẫn có chức năng những điều không may mắn đã xảy ra.