said to emphasize that you cannot depend on something happening before it has happened - không nên đếm gà trước khi chúng nở hết, dùng để nhấn mạnh rằng bạn không nên phụ thuộc trước vào điều gì sẽ xảy ra trước khi chúng thực sự xảy ra.

2. Jack of all trades and master of none

A person who can do many different types of work but not necessarily very competent at any of them - một người có thể làm nhiều việc nhưng chẳng giỏi bất cứ việc gì. Thành ngữ Việt có một câu tương tự: "Một nghề cho chín còn hơn chín nghề".

3. A stitch in time saves nine.

If you sort out a problem immediately it may save a lot of extra work later - nếu bạn giải quyết một rắc rối ngay lập tức thì sẽ tiết kiệm được nhiều công sức sau đó.

4. When in Rome do as the Romans do.

Bạn đang xem: A stitch in time saves nine là gì

Something that you say that means that when you are visiting another country, you should behave like the people in that country - Nhập gia tùy tục, đến một nước nào đó bạn nên cư xử như những người tại địa phương.

5. Speak of the devil and he will appear

This phrase is used to acknowledge the coincidence of someone arriving at a scene just at the time that they are being talked about - Thành ngữ dùng để chỉ một sự trùng hợp khi mọi người vừa nhắc đến tên ai đó thì người đó xuất hiện ngay.

6. When the cat"s away, the mice will play.

When a person in authority is away, those under the person"s rule will enjoy their freedom - Vắng chủ nhà gà vọc niêu tôm. Khi người có quyền hạn, trách nhiệm đi vắng, những người dưới quyền sẽ tha hồ tận hưởng sự tự do.

7. Fools rush in where angels fear to tread.

Foolish people usually do not understand when a situation is dangerous, so they are not afraid to do things that would frighten more sensible people - Câu này có nghĩa là những người ngốc thường không hiểu tình huống nguy hiểm, do đó họ sẵn sàng làm những thứ mà người khác thường sợ hãi.

8. Better the devil you know than the devil you don"t know.

If you have to choose between a familiar but unpleasant situation and an unfamiliar situation, choose the familiar one because the unfamiliar situation may turn out to be worse. - Con quỷ mà bạn biết dễ dối phó hơn con quỷ bạn không biết. Câu này dùng để khuyên khi phải chọn giữa tình huống khó khăn nhưng bạn đã từng biết và một rắc rối mới gặp, hãy chọn cái mà đã có kinh nghiệm vì tình huống chưa biết rõ có thể trở nên tệ hơn.

9. Needs must when the devil drives.

Xem thêm: Hiện Tượng Sụt Áp Là Gì - Hiện Tượng Sụt Áp Của Nguồn

When you are desperate, you must do things you ordinarily would not do - Đôi khi, hoặc lúc đang tuyệt vọng, bạn cũng phải làm những điều mà mình không thường làm.

10. Accidents will happen in the best regulated family

The phrase originated in England. However careful you try to be, it is inevitable that some unfortunate or unforeseen events will occur - Thành ngữ có xuất xứ từ nước Anh có nghĩa rằng dù bạn có cẩn thận cỡ nào, vẫn có khả năng những điều không may mắn sẽ xảy ra.