Nâng cao vốn từ vựng của bạn với English Vocabulary in Use từ jenincity.com.Học các từ bạn cần giao tiếp một cách tự tin.

Bạn đang xem: Among other things là gì

We use between to refer to two things which are clearly separated. We use among to talk about things which are not clearly separated because they are part of a group or crowd or mass of objects: … Between is most often used to introduce a prepositional phrase which contains two singular or plural noun phrases: … The most common nouns often followed by between are: connection, difference, distinction, link, relationship: … We use among to suggest a sense of being a part of or surrounded by or included in something else. It is typically followed by a plural noun phrase: …


Bạn đang xem: Among other things là gì

*

to act or work together for a particular purpose, or to be helpful by doing what someone asks you to do

Về việc này
*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp chuột Các tiện ích tìm kiếm Dữ liệu cấp phép Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập jenincity.com English jenincity.com University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ nhớ và Riêng tư Corpus Các điều khoản sử dụng {{/displayLoginPopup}} {{#notifications}} {{{message}}} {{#secondaryButtonUrl}} {{{secondaryButtonLabel}}} {{/secondaryButtonUrl}} {{#dismissable}} {{{closeMessage}}} {{/dismissable}} {{/notifications}}
*Xem thêm: Một Số Đề Thi Học Kì 2 Môn Toán Lớp 3 Có Lời Giải Toán Lớp 3 Kì 2

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語

Xiếc nghệ thuật trung quốc/ thế giới quanh ta cùng khủng long tv/xiếc hay nhất thế giới