Giải bài xích 1 trang 100 SGK Giải tích 12.Trong các hàm số bên dưới đây, hàm số nào là một trong những nguyên hàm của hàm số còn lại?
Bạn đang xem: Bài 1 trang 100 toán 12

Đề bài

Trong các hàm số dưới đây, hàm số nào là một nguyên hàm của hàm số còn lại?

a) (e^-x) và (- e^-x); b) (sin 2x) cùng (sin^2x) 

c) ((1-dfrac2x)^2e^x) và ((1-dfrac4x)e^x)


Phương pháp giải - Xem đưa ra tiết

Toán học 12. Bài xích học: Nguyên hàm - Tích phân và vận dụng (Tiết 2)


Toán lớp 12: Ôn tập - Nguyên hàm tích phân và vận dụng (Tiết 1)


Toán lớp 12: Ôn tập Nguyên hàm - tích phân và ứng dụng


Toán học 12. Ôn tập chủ đề Nguyên hàm, tích phân và ứng dụng


Ôn tập chủ thể Nguyên hàm, tích phân và áp dụng (Tiết 1)


Ôn tập chủ thể Nguyên hàm, tích phân và áp dụng (Tiết 2)


Tải sách tham khảo


*

60 đề thi học tập sinh tốt toán 12 năm 2017-2018-2019 (Có đáp án)


Tải về· 17,5K
*

10 trọng điểm bồi chăm sóc học sinh xuất sắc môn Toán 12


Tải về· 14,3K
*

80 đề soát sổ học kỳ 2 toán 12 năm 2017,2018,2019 (Có đáp án)


Tải về· 9,73K
*

Phương pháp bốn duy giải nhanh trắc nghiệm toán lớp 12


Tải về· 9,16K

Sách giáo khoa hình học 12


Tải về· 7,28K

Câu hỏi và bài xích tập trắc nghiệm Toán 12 - Nguyễn Phú Khánh


Tải về· 7,27K

Sách giáo khoa giải tích 12


Tải về· 5,9K

Tài liệu siêng Toán bài tập Hình học tập 12 - Đoàn Quỳnh


Tải về· 4,45K

Bài giải liên quan


Lí thuyết nguyên hàm
Bài 1 trang 100 SGK Giải tích 12
Bài 2 trang 100,101 SGK Giải tích 12
Bài 3 trang 101 SGK Giải tích 12
Bài 4 trang 101 SGK Giải tích 12
Câu hỏi 1 trang 93 SGK Giải tích 12
Câu hỏi 2 trang 93 SGK Giải tích 12
Câu hỏi 3 trang 93 SGK Giải tích 12
Câu hỏi 4 trang 95 SGK Giải tích 12
Câu hỏi 5 trang 96 SGK Giải tích 12
Câu hỏi 6 trang 98 SGK Giải tích 12
Câu hỏi 7 trang 99 SGK Giải tích 12
Câu hỏi 8 trang 100 SGK Giải tích 12

Bài học liên quan


Bài 1. Sự đồng biến, nghịch thay đổi của hàm số
Bài 2. Cực trị của hàm số
Bài 3. Giá bán trị lớn số 1 và giá trị nhỏ dại nhất của hàm số
Bài 4. Đường tiệm cận
Bài 5. Khảo sát sự trở nên thiên và vẽ vật thị của hàm số
Bài 1. Lũy thừa
Bài 2. Hàm số lũy thừa
Bài 3. Lôgarit
Bài 4. Hàm số mũ, hàm số lôgarit
Bài 5. Phương trình mũ với phương trình lôgarit
Bài 6. Bất phương trình mũ với bất phương trình lôgarit
Bài 1. Nguyên hàm
Bài 2. Tích phân
Bài 3. Ứng dụng của tích phân trong hình học.
Bài 1. Số phức
Bài 2. Cộng, trừ và nhân số phức
Bài 3. Phép chia số phức
Bài 4. Phương trình bậc nhì với hệ số thực
Ôn tập Chương I - Ứng dụng đạo hàm để khảo sát điều tra và vẽ trang bị thị hàm sô
Ôn tập Chương II - Hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số lôgarit
Ôn tập Chương III - Nguyên hàm - Tích phân và ứng dụng
Ôn tập Chương IV - Số phức
ÔN TẬP CUỐI NĂM - GIẢI TÍCH 12
Đề bình chọn 15 phút - Chương I - Giải Tích 12
Đề bình chọn 15 phút - Chương II - Giải Tích 12
Đề đánh giá 45 phút (1 tiết) - Chương I - Giải Tích 12
Đề khám nghiệm 45 phút (1 tiết) - Chương II - Giải Tích 12
Đề soát sổ 15 phút – Chương IV – Giải tích 12
Đề đánh giá 45 phút (1 tiết) - Chương IV - Giải Tích 12
Đề chất vấn 45 phút (1 tiết) - Chương III - Giải Tích 12
Đề bình chọn 15 phút - Chương III - Giải Tích 12

Bạn học tập lớp mấy?

Lớp 1Lớp 2Lớp 3Lớp 4Lớp 5Lớp 6Lớp 7Lớp 8Lớp 9Lớp 10Lớp 11Lớp 12


Xem thêm: Thành Phần Hồ Sơ Thiết Kế Cơ Sở Là Gì ? Hồ Sơ Thiết Kế Cơ Sở Gồm Những Gì?

Từ khóa