(eginarraylleft( a + bi ight) + left( c + di ight) = left( a + c ight) + left( b + d ight)i\left( a + bi ight) - left( c + di ight) = left( a - c ight) + left( b - d ight)iendarray)

Lời giải chi tiết:

((3 - 5i) + (2 + 4i) ) (= (3 + 2) + (-5i + 4i) = 5 - i)

LG b

b) ((-2 - 3i) + (-1 - 7i));

Lời giải bỏ ra tiết:

((-2 - 3i) + (-1 - 7i) ) (= (-2 - 1) + (-3i - 7i) = -3 - 10i)

LG c

c) ((4 + 3i) - (5 - 7i));

Lời giải bỏ ra tiết:

((4 + 3i) - (5 - 7i) ) (= (4 - 5) + (3i + 7i) = -1 + 10i)

LG d

d) ((2 - 3i) - ( 5 - 4i)).

Lời giải đưa ra tiết:

((2 - 3i) - ( 5 - 4i) ) (= (2 - 5) + (-3i + 4i) = -3 + i)
Bạn đang xem: Bài 1 trang 135 toán 12

Mẹo search đáp án nhanh nhất có thể Search google: "từ khóa + jenincity.com"Ví dụ: "Bài 1 trang 135 SGK Giải tích 12 jenincity.com"
Bài giải tiếp theo
Bài 2 trang 136 SGK Giải tích 12
Bài 3 trang 136 SGK Giải tích 12
Bài 4 trang 136 SGK Giải tích 12
Bài 5 trang 136 SGK Giải tích 12
Câu hỏi 1 trang 134 SGK Giải tích 12
Câu hỏi 2 trang 135 SGK Giải tích 12
Câu hỏi 3 trang 135 SGK Giải tích 12

Video liên quan


Toán học tập 12. Chương IV huyết 2: Phép cộng, trừ, nhân, chia số phức


Phép cộng, trừ, nhân, chia số phức


Ôn tập chương 3 giải tích 12


Ôn tập chương 4 giải tích 12 (Tiết 2)


Toán lớp 12: Ứng dụng của tích phân tính diện tích hình phẳng - huyết 1


Toán lớp 12: bài xích 1 - Số phức


Bài 1 : Số phức


Toán học 12. Ôn tập chủ đề Số phức (tiết 1)


Tải sách tham khảo


*

60 đề thi học tập sinh xuất sắc toán 12 năm 2017-2018-2019 (Có đáp án)


Tải về· 17,5K
*

10 trọng điểm bồi chăm sóc học sinh tốt môn Toán 12


Tải về· 14,3K
*

80 đề kiểm soát học kỳ 2 toán 12 năm 2017,2018,2019 (Có đáp án)


Tải về· 9,73K
*

Phương pháp tứ duy giải nhanh trắc nghiệm toán lớp 12


Tải về· 9,16K
*

Sách giáo khoa hình học tập 12


Tải về· 7,28K

Câu hỏi và bài xích tập trắc nghiệm Toán 12 - Nguyễn Phú Khánh


Tải về· 7,27K

Sách giáo khoa giải tích 12


Tải về· 5,9K

Tài liệu siêng Toán bài tập Hình học 12 - Đoàn Quỳnh


Tải về· 4,45K

Bài giải liên quan


Lý thuyết cộng, trừ với nhân số phức
Bài 1 trang 135 SGK Giải tích 12
Bài 2 trang 136 SGK Giải tích 12
Bài 3 trang 136 SGK Giải tích 12
Bài 4 trang 136 SGK Giải tích 12
Bài 5 trang 136 SGK Giải tích 12
Câu hỏi 1 trang 134 SGK Giải tích 12
Câu hỏi 2 trang 135 SGK Giải tích 12
Câu hỏi 3 trang 135 SGK Giải tích 12

Bài học liên quan


Bài 1. Sự đồng biến, nghịch đổi thay của hàm số
Bài 2. Cực trị của hàm số
Bài 3. Giá bán trị lớn số 1 và giá chỉ trị nhỏ tuổi nhất của hàm số
Bài 4. Đường tiệm cận
Bài 5. điều tra sự vươn lên là thiên với vẽ đồ dùng thị của hàm số
Bài 1. Lũy thừa
Bài 2. Hàm số lũy thừa
Bài 3. Lôgarit
Bài 4. Hàm số mũ, hàm số lôgarit
Bài 5. Phương trình mũ với phương trình lôgarit
Bài 6. Bất phương trình mũ và bất phương trình lôgarit
Bài 1. Nguyên hàm
Bài 2. Tích phân
Bài 3. Ứng dụng của tích phân trong hình học.
Bài 1. Số phức
Bài 2. Cộng, trừ cùng nhân số phức
Bài 3. Phép chia số phức
Bài 4. Phương trình bậc hai với hệ số thực
Ôn tập Chương I - Ứng dụng đạo hàm để điều tra và vẽ thiết bị thị hàm sô
Ôn tập Chương II - Hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số lôgarit
Ôn tập Chương III - Nguyên hàm - Tích phân cùng ứng dụng
Ôn tập Chương IV - Số phức
ÔN TẬP CUỐI NĂM - GIẢI TÍCH 12
Đề kiểm soát 15 phút - Chương I - Giải Tích 12
Đề bình chọn 15 phút - Chương II - Giải Tích 12
Đề bình chọn 45 phút (1 tiết) - Chương I - Giải Tích 12
Đề đánh giá 45 phút (1 tiết) - Chương II - Giải Tích 12
Đề soát sổ 15 phút – Chương IV – Giải tích 12
Đề bình chọn 45 phút (1 tiết) - Chương IV - Giải Tích 12
Đề bình chọn 45 phút (1 tiết) - Chương III - Giải Tích 12
Đề kiểm soát 15 phút - Chương III - Giải Tích 12

Bạn học lớp mấy?

Lớp 1Lớp 2Lớp 3Lớp 4Lớp 5Lớp 6Lớp 7Lớp 8Lớp 9Lớp 10Lớp 11Lớp 12


Xem thêm: Giải Bài 1 Trang 89 Toán 12 : Bất Phương Trình Mũ Và Bất Phương Trình Lôgarit

Từ khóa