+) Sử dụng những công thức của logarit: (log_a a =1; ,log _ab^n = nlog _ab;) (log _a^mb = dfrac1mlog _ab;,log _ab = dfraclog _cblog _ca.)

Lời giải chi tiết:

(log_2dfrac18= log_22^-3= -3log_22= -3).

Bạn đang xem: Bài 1 trang 68 toán 12


LG b

b) (log_frac142) ;

Lời giải chi tiết:

(log_frac142= log_2^-22 = dfrac1-2.log_2 2=-dfrac12).

hoặc dùng công thức đổi cơ số : (log_frac142 = dfraclog_22log_2dfrac14 = dfrac1log_22^-2 = -dfrac12).


LG c

c) (log_3sqrt<4>3);

Lời giải bỏ ra tiết:

(log_3sqrt<4>3 = log_33^frac14 = dfrac14.log_3 3= dfrac14).


LG d

d) (log_0,50,125).

Xem thêm: Túi Thai Có Yolksac Là Gì ? Túi Noãn Hoàng Là Gì Khi Siêu Âm Thai Nhi Tuần 6

Lời giải chi tiết:

(log_0,50,125 = log_0,50,5^3 ) (=3. log_0,5 0,5= 3)

jenincity.com


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Bài tiếp sau
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

sự việc em chạm chán phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải nặng nề hiểu Giải không đúng Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp jenincity.com


Cảm ơn các bạn đã sử dụng jenincity.com. Đội ngũ gia sư cần nâng cao điều gì để bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad rất có thể liên hệ với em nhé!


Liên hệ | chính sách

Đăng ký để nhận giải mã hay và tài liệu miễn phí

Cho phép jenincity.com nhờ cất hộ các thông tin đến các bạn để nhận được các giải thuật hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.