+) Sử dụng các công thức của hàm lũy thừa: (a^m.a^n = a^m + n;;;fraca^ma^n = a^m - n;;;a^0 = 1.)

+) Đưa phương trình về dạng: (a^fleft( x ight) = a^gleft( x ight) Leftrightarrow fleft( x ight) = gleft( x ight);;left( * ight)) kế tiếp giải phương trình (*) tìm nghiệm của phương trình rồi kết luận nghiệm.

Lời giải bỏ ra tiết:

(, , , left( 0,3 ight)^3x - 2 = 1 \ Leftrightarrow left( 0,3 ight)^3x - 2= left( 0,3 ight)^0\ Leftrightarrow 3x - 2=0 \ ⇔ x = dfrac23.)

Vậy phương trình gồm nghiệm: (x = dfrac23. )
Bạn đang xem: Bài 1 trang 84 toán 12

LG b

b) (left ( dfrac15 ight )^x= 25);

Lời giải đưa ra tiết:

(eginarraylleft( dfrac15 ight)^x = 25 Leftrightarrow dfrac15^x = 5^2\ Leftrightarrow 5^ - x = 5^2 Leftrightarrow x = - 2endarray)

Vậy phương trình tất cả nghiệm (x=-2.)


LG c

c) (2^x^2-3x+2= 4);

Lời giải đưa ra tiết:

(, , , 2^x^2-3x+2 = 4 \ Leftrightarrow 2^x^2-3x+2 = 2^2⇔ x^2 - 3x +2=2 \Leftrightarrow x^2-3x=0 \ Leftrightarrow left< eginarraylx = 0\x = 3endarray ight..)

Vậy phương trình bao gồm nghiệm (x=0) hoặc (x=3.)


LG d

d) (left( 0,5 ight)^x + 7.left( 0,5 ight)^1 - 2x = 2).

Lời giải chi tiết:

( left( 0,5 ight)^x + 7.left( 0,5 ight)^1 - 2x = 2 \ Leftrightarrow left( dfrac12 ight)^x + 7.left( dfrac12 ight)^1 - 2x = 2\ ⇔ left ( dfrac12 ight )^x+7+1-2x= 2 \ Leftrightarrow left ( dfrac12 ight )^-x+8= 2 \ ⇔ 2^x - 8 = 2^1 \ Leftrightarrow x - 8 = 1 \ Leftrightarrow x = 9.)

Vậy phương trình có nghiệm (x=9.)

jenincity.com


*
Bình luận
*
chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.2 trên 48 phiếu
Bài tiếp theo
*


Luyện bài xích Tập Trắc nghiệm Toán 12 - xem ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*


TẢI tiện ích ĐỂ coi OFFLINE


*
*

Bài giải đang rất được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
vấn đề em chạm mặt phải là gì ?

Sai chính tả Giải khó hiểu Giải không đúng Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp jenincity.com


giữ hộ góp ý Hủy vứt
× Báo lỗi

Cảm ơn bạn đã sử dụng jenincity.com. Đội ngũ cô giáo cần cải thiện điều gì để bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại thông tin để ad có thể liên hệ với em nhé!


Họ với tên:


giữ hộ Hủy quăng quật

Liên hệ | chế độ

*Xem thêm: V3 Của Put In Là Gì Trong Tiếng Anh? Put In Là Gì

*

Đăng ký để nhận lời giải hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép jenincity.com giữ hộ các thông báo đến bạn để nhận ra các giải thuật hay tương tự như tài liệu miễn phí.