Khi đó: (z_1 = z_2 Leftrightarrow left{ eginarrayla_1 = a_2\b_1 = b_2endarray ight..)

Lời giải chi tiết:

Từ định nghĩa đều bằng nhau của nhị số phức, ta có:

((3x - 2) + (2y + 1)i = (x + 1) - (y - 5)i) (⇔left{eginmatrix 3x-2=x+1\ 2y+1=-(y-5) endmatrix ight. )

( Leftrightarrow left{ eginarrayl2x = 3\3y = 4endarray ight.)

(⇔ left{eginmatrix x=dfrac32\ y=dfrac43 endmatrix ight..)

Vậy ( left( x;;y ight) = left( dfrac32;;dfrac43 ight).)
Bạn đang xem: Bài 2 trang 133 toán 12

LG b

b) ((1 - 2x) - isqrt 3 = sqrt 5 + (1 - 3y)i)

Lời giải chi tiết:

Từ định nghĩa đều bằng nhau của nhị số phức, ta có:

((1 - 2x) - isqrt 3 = sqrt 5 + (1 - 3y)i)

( ⇔ left{eginmatrix 1-2x=sqrt5\ 1-3y=-sqrt3 endmatrix ight. )

( Leftrightarrow left{ eginarrayl2x = 1 - sqrt 5 \3y = 1 + sqrt 3 endarray ight.)

(⇔ left{eginmatrix x=dfrac1-sqrt52\ y=dfrac1+sqrt33 endmatrix ight..)

Vậy ( left( x;;y ight) = left( dfrac1-sqrt52;;dfrac1+sqrt33 ight).)


LG c

c) ((2x + y) + (2y - x)i ) (= (x - 2y + 3) + (y + 2x + 1)i)

Lời giải bỏ ra tiết:

Từ định nghĩa bằng nhau của nhị số phức, ta có:

((2x + y) + (2y - x)i = (x - 2y + 3) + (y + 2x + 1)i)

( ⇔ left{eginmatrix 2x+y=x-2y+3\ 2y-x=y+2x+1 endmatrix ight. ⇔ left{eginmatrix x+3y =3\ -3x+y=1 endmatrix ight.)

(⇔ left{eginmatrix x=0\ y=1 endmatrix ight.).

Vậy ( left( x;;y ight)= left( 0;;1 ight).)

jenincity.com


*
Bình luận
*
chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
3.8 bên trên 16 phiếu
Bài tiếp theo sau
*


Luyện bài Tập Trắc nghiệm Toán 12 - coi ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*


TẢI tiện ích ĐỂ coi OFFLINE


*
*

Bài giải đang rất được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
vụ việc em gặp phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải cạnh tranh hiểu Giải sai Lỗi không giống Hãy viết cụ thể giúp jenincity.com


gởi góp ý Hủy bỏ
× Báo lỗi

Cảm ơn các bạn đã sử dụng jenincity.com. Đội ngũ giáo viên cần cải thiện điều gì để bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad có thể liên hệ cùng với em nhé!


Họ với tên:


giữ hộ Hủy quăng quật

Liên hệ | chính sách

*Xem thêm: Giải Toán Lớp 3 Trang 106 Sgk Toán 3, Giải Toán Lớp 3 Luyện Tập Chung Trang 106

*

Đăng ký để nhận giải thuật hay với tài liệu miễn phí

Cho phép jenincity.com gửi các thông tin đến các bạn để nhận được các giải mã hay cũng như tài liệu miễn phí.