(a) ;dfrac2111 imes dfrac2217 imes dfrac6863 ) ( b) ;dfrac514 imes dfrac713 imes dfrac2625 ) 
Bạn đang xem: Tính bằng cách thuận tiện nhất 21/11 x 22/17 x 68/63

Phương pháp giải - Xem bỏ ra tiết

*


Tách tử số và mẫu số thành tích của những thừa số, tiếp nối chia nhẩm tích làm việc tử số và chủng loại số cho các thừa số chung.


Lời giải bỏ ra tiết

a) (dfrac2111 imes dfrac2217 imes dfrac6863 = dfrac21 imes 22 imes 6811 imes 17 imes 63)

(= dfrac21 imes 11 imes 2 imes 17 imes 411 imes 17 imes 21 imes 3)(= dfrac2 imes 43 = dfrac83)

b) (dfrac514 imes dfrac713 imes dfrac2625 = dfrac5 imes 7 imes 2614 imes 13 imes 25)

(= dfrac5 imes 7 imes 13 imes 27 imes 2 imes 13 imes 5 imes 5 = dfrac15)

jenincity.com


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4 trên 333 phiếu

Luyện bài bác Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - xem ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*


TẢI phầm mềm ĐỂ coi OFFLINE


*
*

Bài giải đang được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
sự việc em gặp gỡ phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải nặng nề hiểu Giải không đúng Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp jenincity.com


giữ hộ góp ý Hủy quăng quật
× Báo lỗi

Cảm ơn bạn đã sử dụng jenincity.com. Đội ngũ cô giáo cần nâng cấp điều gì để chúng ta cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad có thể liên hệ với em nhé!


Họ với tên:


gởi Hủy vứt

Liên hệ | cơ chế

*Xem thêm: Giải Bài 6 Trang 29 Sgk Toán 11 : Với Những Giá Trị Nào Của X?

*

Đăng ký kết để nhận giải thuật hay và tài liệu miễn phí

Cho phép jenincity.com giữ hộ các thông tin đến các bạn để nhận ra các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.