Viết phương trình phương diện phẳng trung trực của đoạn thẳng (AB) cùng với (A(2 ; 3 ; 7)) với (B(4 ; 1 ; 3)).

Bạn đang xem: Bài 2 trang 80 sgk hình học 12


Phương pháp giải - Xem đưa ra tiết

*


Gọi phương diện phẳng ((P)) là phương diện phẳng yêu cầu tìm. Khi đó mặt phẳng ((P)) đi qua trung điểm (I) của đoạn thẳng (AB) với vuông góc với (AB) hay ((P)) dấn vecto (overrightarrowAB) có tác dụng VTPT.

Sau đó ta vận dụng công thức sau đây để lập phương trình:

Phương trình mặt phẳng ((P)) đi qua (M(x_0;, , y_0;,, z_0)) và tất cả VTPT (overrightarrow n = left( a;;b;;c ight)) bao gồm dạng: (aleft( x - x_0 ight) + bleft( y - y_0 ight) + cleft( z - z_0 ight) = 0.)


Lời giải chi tiết

Gọi (I) là trung điểm của (AB) 

( Rightarrow left{ eginarraylx_I = dfracx_A + x_B2 = 3\y_I = dfracy_A + y_B2 = 2\z_I = dfracz_A + z_B2 = 5endarray ight. Rightarrow Ileft( 3;;2;;5 ight).)

Khi kia mặt phẳng ((P)) yêu cầu lập trải qua (I) cùng nhận (overrightarrowAB) có tác dụng VTPT.

Xem thêm: Diện Tích Hình Bình Hành Toán Lớp 4, Diện Tích Hình Bình Hành: Công Thức Và Bài Tập

Có (overrightarrowAB(2 ; -2; -4)) với (I(3 ; 2 ; 5)) bắt buộc phương trình mặt phẳng ((P)) là:

(2(x - 3) - 2(y - 2) - 4(z - 5) = 0)

( Leftrightarrow 2x - 2y - 4z + 18 = 0)

( Leftrightarrow x -y -2z + 9 = 0.)

jenincity.com


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.2 bên trên 22 phiếu
Bài tiếp theo
*


Luyện bài Tập Trắc nghiệm Toán 12 - xem ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*


TẢI phầm mềm ĐỂ coi OFFLINE


*
*

Bài giải đang được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
vấn đề em chạm mặt phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải khó hiểu Giải không nên Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp jenincity.com


nhờ cất hộ góp ý Hủy bỏ
× Báo lỗi

Cảm ơn chúng ta đã sử dụng jenincity.com. Đội ngũ gia sư cần nâng cấp điều gì để các bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad rất có thể liên hệ với em nhé!


Họ và tên:


gửi Hủy quăng quật

Liên hệ | chính sách

*

*

Đăng cam kết để nhận lời giải hay với tài liệu miễn phí

Cho phép jenincity.com giữ hộ các thông báo đến bạn để cảm nhận các giải mã hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.