b) trường hợp sơn những mặt quanh đó của hình mặt thì diện tích cần sơn bởi bao nhiêu xăng-ti-mét vuông ?


Phương pháp giải - Xem bỏ ra tiết

*


 Quan gần kề hình vẽ nhằm tìm số hình lập phương nhỏ tuổi có vào hình đã cho.

Bạn đang xem: Bài 3 trang 125 sgk toán 5

- Áp dụng cách làm tính diện tích một mặt: diện tích s một khía cạnh = cạnh ( imes ) cạnh. 


Lời giải chi tiết

a) Coi hình vẫn cho tất cả 3 khối lập phương lớn, từng khối rất nhiều được xếp bởi vì 8 hình lập phương nhỏ, bởi vậy hình vẽ gồm tất cả:

8 × 3 = 24 (hình lập phương nhỏ)

b) bí quyết 1: 

Diện tích một mặt của hình lập phương khủng là:

2 × 2 = 4 (cm2)

Diện tích toàn phần của 3 hình lập phương lớn bao gồm số khía cạnh của hình lập phương cạnh 2cm là:

6 × 3 = 18 (mặt)

Ta bao gồm hình vẽ : 

Khối 1 có 1 mặt ko được sơn (mặt bên dưới của khối 1).

Khối 2 gồm 2 phương diện không được sơn (mặt bên trên và mặt bên nên của khối 2).

Khối 3 có một mặt ko được sơn (mặt phía trái của khối 3).

Xem thêm: Tù Nhân Lương Tâm Là Gì - Cái Gọi Là “Tù Nhân Lương Tâm”

Như vậy vào 18 khía cạnh đó có 4 mặt chưa hẳn sơn, bởi vì đó diện tích s cần đánh của hình đã mang lại gấp 14 lần diện tích một khía cạnh của hình lập phương lớn nói trên.