Trên khía cạnh phẳng tọa độ, tìm tập vừa lòng điểm biểu diễn những số phức(z)thỏa mãn điều kiện:

a) Phần thực của(z) bằng(-2);

b) Phần ảo của(z) bằng 3;

c) Phần thực của(z) ở trong khoảng((-1;,2));

d) Phần ảo của(z) thuộc đoạn(<1;,3>);

e) Phần thực và phần ảo của(z) đầy đủ thuộc đoạn(<2;,2>).
Bạn đang xem: Bài 3 trang 134 toán 12

Các tập phù hợp điểm biểu diễn số phức(z) được khẳng định trên các hình:

a)

*

b)

*

c)

*

d)

*

e)

*

Ghi nhớ:

Khi trình diễn hình học số phức(z=a+bi): Trục Ox trình diễn phần thực, Oy biểu diễn phần ảo.


Tham khảo giải mã các bài xích tập bài xích 1: Số phức khác • Giải bài xích 1 trang 133 – SGK môn Giải tích lớp 12 tra cứu phần thực và phần... • Giải bài 2 trang 133 – SGK môn Giải tích lớp 12 Tìm những số thực x với y... • Giải bài bác 3 trang 134 – SGK môn Giải tích lớp 12 xung quanh phẳng tọa... • Giải bài 4 trang 134 – SGK môn Giải tích lớp 12 Tính(|z|)... • Giải bài 5 trang 134 – SGK môn Giải tích lớp 12 Trong khía cạnh phẳng tọa... • Giải bài 6 trang 134 – SGK môn Giải tích lớp 12 Tìm(overlinez)...


Xem thêm: Giải Toán 11 Bài Tập Về Quy Tắc Đếm Lớp 11, 41 Câu Trắc Nghiệm Quy Tắc Đếm

Mục lục Giải bài tập SGK Toán 12 theo chương •Chương 1: Ứng dụng đạo hàm để khảo sát điều tra và vẽ đồ gia dụng thị của hàm số - Giải tích 12 •Chương 1: Khối nhiều diện - Hình học tập 12 •Chương 2: Hàm số lũy thừa. Hàm số mũ cùng hàm số lôgarit - Giải tích 12 •Chương 2: phương diện nón, khía cạnh trụ, mặt mong - Hình học 12 •Chương 3: Nguyên hàm - Tích phân và áp dụng - Giải tích 12 •Chương 3: cách thức tọa độ trong không gian - Hình học 12 •Chương 4: Số phức - Giải tích 12