Sử dụng cách làm tính đạo hàm (xn)′ = nxn−1., đạo hàm của hàm phù hợp ′=u′.f′(u), những quy tắc tính đạo hàm của tích và thương: 

*


a) cách 1 :

y’ = <(x7 - 5x2)3>"

= <(x7)3 – 3.(x7)2.5x2 + 3.x7.(5x2)2 – (5x2)3>’

= (x21 – 15.x16 + 75x11 – 125x6)’

= (x21)’ – (15x16)’ + (75x11)’ – (125x6)’

= 21x20 – 15.16x15 + 75.11x10 – 125.6x5

= 21x20 – 24x15 + 825x10 – 750x5.

Bạn đang xem: Bài 3 trang 163 toán 11

Cách 2:

y’ = <(x7 - 5x2)3>"

= 3.(x7 – 5x2)2.(x7 – 5x2)’ (Đạo hàm của hàm hợp với u = x7 – 5x2 ; y = u3)

= 3.(x7 – 5x2)2.< (x7)’ – (5x2)’>

= 3.(x7 – 5x2)2(7x6 – 5.2x)

= 3.(x7 – 5x2)2(7x6 – 10x)

b) y’ = <(x2+ 1)(5 – 3x2)>’

= (x2 + 1)’.(5 – 3x2) + (x2 + 1)(5 – 3x2)’ (Đạo hàm của tích)

= <(x2)’ + (1)’>(5 – 3x2) + (x2 + 1)<(5)’ – (3x2)’>

= (2x + 0)(5 – 3x2) + (x2 + 1)(0 – 3.2x)

= 2x.(5 – 3x2) + (x2 + 1).(-6x)

= 2x.5 – 2x.3x2 + x2(-6x) + 1(-6x)

= 10x – 6x3 – 6x3 – 6x

= -12x3 + 4x.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cấu Hình Máy Chủ Rsyslog Là Gì, Hocchudong/Mot, Syslog Là Gì

*

*

*

Xem tổng thể Giải Toán 11: bài bác 2. Nguyên tắc tính đạo hàm


Tải về
Tham khảo các bài học tập khác
Loạt bài Lớp 11 hay duy nhất
xemthêm

Trang Web share tài liệu, giải thuật miễn phí.


*

Thông tin liên hệ

Chính sách bảo mật


Lớp 1-2-3


Lớp 4


Lớp 5


Lớp 6


Lớp 7


Lớp 8


Lớp 9


Lớp 10


Lớp 11


Lớp 12


Tài liệu


HỎI ĐÁP


Lớp 1-2-3


Lớp 4


Lớp 5


Lớp 6


Lớp 7


Lớp 8


Lớp 9


Lớp 10


Lớp 11


Lớp 12


Tài liệu


HỎI ĐÁP


Đặt thắc mắc
*
Hỏi đáp