Chia mảnh đấtthành hai phần: Phần hìnhchữ nhật và và phầnhình tam giác rồi tính diện tích

Bài giải:

Chia mảnh đất thành nhị phần như bên dưới đây

*

Độ lâu năm thật cạnh AB là:

(5 imes 1000 = 5000 , (cm) = 50m)

Độ lâu năm cạnh AE = BC là:

(2,5 imes 1000 = 2500 ,(cm) = 25m)

Độ dài thật cạnh DE là:

(4 imes 1000 = 4000 , (cm) = 40m)

Độ nhiều năm thật cạnh DC là:

(3 imes 1000 = 3000, (cm) = 30m)

Chu vi mảnh đất là:

(50 + 25 + 30 + 40 + 25 = 170 ,(m))

Diện tích mảnh đất hình chữ nhật ABCD là:

(50 imes 25 = 1250 ,(m^2))

Diện tích mảnh đất nền hình tam giác là:

(30 imes 40 : 2 = 600 , (m^2))

Diện tích cả mảnh đất ABCDE là:

(1250 + 600 = 1850 , (m^2))

Đáp số: Chu vi: (170m); diện tích:(1850m^2)
Bạn đang xem: Toán lớp 5 trang 170 ôn tập về giải toán

*

Tham khảo lời giải các bài tập rèn luyện chung trang 169 khác • Giải bài 1 trang 169 - SGK Toán lớp 5 Một miếng vườn hình... • Giải bài bác 2 trang 169 - SGK Toán lớp 5 Đáy của một hình hộp... • Giải bài bác 3 trang 170 - SGK Toán lớp 5 Một mảnh đất được...
Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán lớp 5 theo chương •Chương 1: Ôn tập và bổ sung về phân số. Giải toán tương quan đến tỉ lệ. Bảng đơn vị chức năng đo diện tích •Chương 2: Số thập phân. Các phép tính cùng với số thập phân •Chương 3: Hình học tập •Chương 4: Số đo thời gian. Toán chuyển động đều •Chương 5: Ôn tập
bài bác trước bài xích sau
Giải bài bác tập SGK Toán lớp 5
Luyện tập tầm thường trang 169
• Giải bài xích 1 trang 169 - SGK Toán lớp 5 • Giải bài bác 2 trang 169 - SGK Toán lớp 5 • Giải bài xích 3 trang 170 - SGK Toán lớp 5
Giải bài bác tập SGK Toán lớp 5
Chương 1: Ôn tập và bổ sung cập nhật về phân số. Giải toán tương quan đến tỉ lệ. Bảng đơn vị chức năng đo diện tích s Chương 2: Số thập phân. Những phép tính với số thập phân Chương 3: Hình học Chương 4: Số đo thời gian. Toán hoạt động đều Chương 5: Ôn tập
+ mở rộng xem đầy đủ
Giải bài bác tập các lớp
Giải bài tập Lớp 3
Giải bài bác tập Lớp 4
Giải bài bác tập Lớp 5
Giải bài tập Lớp 6
Giải bài tập Lớp 7
Giải bài bác tập Lớp 8
Giải bài bác tập Lớp 9
Giải bài bác tập Lớp 10
Giải bài tập Lớp 11
Giải bài xích tập Lớp 12
Giải bài tập các môn
Giải bài xích tập Môn Toán
Giải bài bác tập biên soạn Văn
Giải bài tập Môn trang bị Lý
Giải bài bác tập Môn Hóa Học
Giải bài tập Môn kế hoạch Sử
Giải bài bác tập Môn Địa Lý
Giải bài bác tập Môn Sinh Học
Giải bài tập Môn GDCD
Giải bài tập Môn giờ đồng hồ Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9


Xem thêm: Giải Toán Lớp 5 Luyện Tập Chung Trang 31, 32 Sgk Toán 5, Please Wait

Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12