+) Giải phương trình lượng giác cơ bản: (cos x = cos alpha Leftrightarrow left< eginarraylx = alpha + k2pi \x = - alpha + k2pi endarray ight.,,left( k in Z ight))


Lời giải đưa ra tiết

Điều kiện: (sin 2x eq 1Leftrightarrow 2x eq dfracpi 2+k2 pi ) (Leftrightarrow x eq dfracpi 4+k pi(kin mathbbZ))

(displaystyle 2cos 2x over 1 - sin 2x = 0Rightarrow 2cos 2x=0) 

( Leftrightarrow cos 2x = 0 Leftrightarrow 2x = dfracpi 2 + kpi )

(Leftrightarrow x = dfracpi 4 + dfrackpi 2,,left( k in Z ight))

Do (dfracpi 4 + dfrackpi 2 e dfracpi 4 + lpi ) ( Leftrightarrow dfrackpi 2 e lpi Leftrightarrow k e 2l) tốt (k) không thể nhận các giá trị chẵn.

Bạn đang xem: Bài 4 trang 29 sgk toán 11

Do kia (k = 2m + 1) bắt buộc (x = dfracpi 4 + dfracleft( 2m + 1 ight)pi 2 = dfrac3pi 4 + mpi ).

Vậy phương trình gồm nghiệm (x = dfrac3pi 4 + mpi ,min Z ).

Chú ý: Nghiệm (x = dfrac3pi 4 + mpi ) cũng hoàn toàn có thể viết thành (x = - dfracpi 4 + npi ) bằng phương pháp đặt (m = n - 1).

Xem thêm: Giải Bài 6 Trang 37 Sgk Toán 11, Bài 6 Trang 37 Sgk Giải Tích 11: Bài 3

Các em cũng rất có thể vẽ đường tròn đơn vị để nhiều loại nghiệm.


Mẹo tìm kiếm đáp án nhanh nhất Search google: "từ khóa + jenincity.com"Ví dụ: "Bài 4 trang 29 SGK Đại số cùng Giải tích 11 jenincity.com"
Bài giải tiếp theo
Bài 5 trang 29 SGK Đại số cùng Giải tích 11
Bài 6 trang 29 SGK Đại số cùng Giải tích 11
Bài 7 trang 29 SGK Đại số cùng Giải tích 11
Câu hỏi 1 trang 18 SGK Đại số với Giải tích 11
Câu hỏi 2 trang 19 SGK Đại số với Giải tích 11
Câu hỏi 3 trang 21 SGK Đại số với Giải tích 11
Câu hỏi 4 trang 23 SGK Đại số với Giải tích 11
Câu hỏi 5 trang 25 SGK Đại số và Giải tích 11
Câu hỏi 6 trang 26 SGK Đại số và Giải tích 11

Video liên quan


Bài 3: Đạo hàm của hàm số lượng giác (Tiết 1)


Bài 3: Đạo hàm của hàm số lượng giác (Tiết 2)


Bài 3: Đạo hàm của hàm con số giác (Tiết 3)


Toán lớp 11: Đại số "Giới hạn của hàm số" -Tiết 1


Bài 1: Định nghĩa và ý nghĩa sâu sắc của đạo hàm (Tiết 1)


Bài 1: số lượng giới hạn của dãy số (Tiết 1)


Bài 1: Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm (Tiết 2)


Bài 1: giới hạn của dãy số (Tiết 2)


Tải sách tham khảo


*

10 Trọng Điểm bồi dưỡng Học Sinh xuất sắc Môn Toán 11


Tải về· 21,1K
*

25 đề thi học sinh tốt toán 11 năm 2017-2018-2019 (Có đáp án)


Tải về· 14,3K
*

59 đề đánh giá học kỳ 2 toán 11 năm 2017,2018,2019 (Có đáp án)


Tải về· 11K
*

Tài liệu chuyên Toán Hình học 11 - Đoàn Quỳnh


Tải về· 10,8K
*

Sách giáo khoa Đại số và Giải Tích 11


Tải về· 10,2K

Bài tập trắc nghiệm toán 11 (có đáp án) - Nguyễn Bảo Vương


Tải về· 5,73K

Kỹ thuật giải nhanh vấn đề hay và cực nhọc Hóa học 11


Tải về· 5,11K

173 đề thi khảo sát quality toán 11 của những tỉnh thành phố 2018,2019,2020


Tải về· 4,07K

Bài giải liên quan


Lý thuyết phương trình lượng giác cơ bản
Bài 1 trang 28 SGK Đại số cùng Giải tích 11
Bài 2 trang 28 SGK Đại số và Giải tích 11
Bài 3 trang 28 SGK Đại số và Giải tích 11
Bài 4 trang 29 SGK Đại số cùng Giải tích 11
Bài 5 trang 29 SGK Đại số với Giải tích 11
Bài 6 trang 29 SGK Đại số với Giải tích 11
Bài 7 trang 29 SGK Đại số cùng Giải tích 11
Câu hỏi 1 trang 18 SGK Đại số với Giải tích 11
Câu hỏi 2 trang 19 SGK Đại số cùng Giải tích 11
Câu hỏi 3 trang 21 SGK Đại số cùng Giải tích 11
Câu hỏi 4 trang 23 SGK Đại số với Giải tích 11
Câu hỏi 5 trang 25 SGK Đại số và Giải tích 11
Câu hỏi 6 trang 26 SGK Đại số và Giải tích 11

Bài học tập liên quan


Bài 1. Hàm con số giác
Bài 2. Phương trình lượng giác cơ bản
Bài 3. Một số phương trình lượng giác thường xuyên gặp
Bài 1. Phép tắc đếm
Bài 2. Hoạn - Chỉnh đúng theo - Tổ hợp
Bài 3. Nhị thức Niu - Tơn
Bài 4. Phép thử và phát triển thành cố
Bài 5. Phần trăm và biến đổi cố
Bài 1. Phương pháp quy nạp toán học
Bài 2. Hàng số
Bài 3. Cấp số cộng
Bài 4. Cấp cho số nhân
Bài 1. Số lượng giới hạn của dãy số
Bài 2. Số lượng giới hạn của hàm số
Bài 1. Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm
Bài 3. Hàm số liên tục
Bài 2. Quy tắc tính đạo hàm
Bài 3. Đạo hàm của hàm con số giác
Bài 4. Vi phân
Bài 5. Đạo hàm cấp cho hai
Ôn tập chương I - Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác
Ôn tập chương II - tổ hợp - Xác suất
Ôn tập chương III - dãy số - cung cấp số cộng và cung cấp số nhân
Ôn tập chương IV - Giới hạn
Ôn tập chương V - Đạo hàm
ÔN TẬP CUỐI NĂM - ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH 11
Đề soát sổ 15 phút – Chương 1 – Đại số cùng Giải tích 11
Đề khám nghiệm 45 phút (1 tiết) – Chương 1 – Đại số cùng giải tích 11
Đề đánh giá 15 phút – Chương 2 – Đại số và giải tích 11
Đề soát sổ 45 phút (1 tiết) – Chương 2 – Đại số với giải tích 11
Đề khám nghiệm 15 phút - Chương 4 - Đại số và Giải tích 11
Đề kiểm soát 45 phút (1 tiết) - Chương 4 - Đại số và Giải tích 11
Đề kiểm tra 15 phút - Chương 5 - Đại số và Giải tích 11
Đề kiểm tra 45 phút (1 máu ) - Chương 5 - Đại số cùng Giải tích 11
Đề chất vấn 15 phút – Chương 3 – Đại số cùng giải tích 11
Đề bình chọn 45 phút (1 tiết) - Chương 3 - Đại số cùng Giải tích 11

Bạn học lớp mấy?

Lớp 1Lớp 2Lớp 3Lớp 4Lớp 5Lớp 6Lớp 7Lớp 8Lớp 9Lớp 10Lớp 11Lớp 12

Từ khóa

bài 4 trang 29 sgk toán 11