Bài 3: Một số phương trình lượng giác thường gặp

Bài 4 trang 37 SGK Đại số 11

Giải những phương trình sau:

a) 2sin2 x + sinx.cosx – 3cos2 x = 0

b) 3sin2x – 4 sinx.cosx + 5 cos2x =2

c) sin2x + sin2x - 2 cos2x = 1/2

d) 2cos2x - 3√3sin2x - 4sin2x = -4

Lời giải


Hướng dẫn

Phương pháp giải phương trình phong cách đối với sin và cos: asin2x + bsinxcosx + ccos2x = d 

Bước 1: Xét cosx = 0 gồm là nghiệm của phương trình tuyệt không?

Bước 2: lúc cosx ≠ 0.

Bạn đang xem: Bài 4 trang 37 sgk toán 11

- Chia cả hai vế của phương trình mang lại cos2x ta được:

*

- sử dụng công thức

*
gửi phương trình về dạng:

atan2x + btanx + c = d(1 + tan2x)

⇔(a−d)tan2x + btanx + c − d = 0

- Đặt t = tanx, giải phương trình bậc hai ẩn t và tìm những nghiệm t.

- Giải phương trình lượng giác cơ bản của tan: tanx = tanα ⇔ x = α + kπ (k∈Z) và đối chiếu với điều kiện.

Xem thêm: Giải Toán Lớp 5 Trang 161 Giải Toán Lớp 5 Trang 161, 162, Giải Bài 1, 2, 3 Trang 160, 161 Sgk Toán 5


 

*

*

*

*

*

*

Xem toàn bộ Giải Toán 11: bài xích 3. Một số trong những phương trình lượng giác hay gặp


Tải về
Tham khảo các bài học tập khác
Loạt bài Lớp 11 hay tốt nhất
xemthêm

Trang Web share tài liệu, giải mã miễn phí.


*

Thông tin liên hệ

Chính sách bảo mật


Lớp 1-2-3


Lớp 4


Lớp 5


Lớp 6


Lớp 7


Lớp 8


Lớp 9


Lớp 10


Lớp 11


Lớp 12


Tài liệu


HỎI ĐÁP


Lớp 1-2-3


Lớp 4


Lớp 5


Lớp 6


Lớp 7


Lớp 8


Lớp 9


Lớp 10


Lớp 11


Lớp 12


Tài liệu


HỎI ĐÁP


Đặt thắc mắc
*
Hỏi đáp