a) Vì(log _35>log _33=1;,,log _74,nên(log _35,>,log _74);

b) Vì(log _0,32log _51=0)nên(log _0,32,;

c) Vì(log _210,>log _28=log _22^3=3;,,log _530nên(log _210,>,log _530).

Ghi nhớ:

Nếu a > 1 và b > 1 thì(log _ab>0 )Nếu 0 1 hoặc a > 1 với 0 (log _abNếu a > b thì(log _ab, ví như a (log _ab>1)
Bạn đang xem: Bài 4 trang 68 toán 12

Tham khảo giải mã các bài xích tập bài 3: Lôgarit khác • Giải bài xích 1 trang 68 – SGK môn Giải tích lớp 12 Không thực hiện máy... • Giải bài 2 trang 68 – SGK môn Giải tích lớp 12 Tính:a)({4^{{{log... • Giải bài 3 trang 68 – SGK môn Giải tích lớp 12 Rút gọn gàng biểu... • Giải bài 4 trang 68 – SGK môn Giải tích lớp 12 So sánh những cặp số... • Giải bài xích 5 trang 68 – SGK môn Giải tích lớp 12 a)...
Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán 12 theo chương •Chương 1: Ứng dụng đạo hàm để điều tra khảo sát và vẽ trang bị thị của hàm số - Giải tích 12 •Chương 1: Khối đa diện - Hình học 12 •Chương 2: Hàm số lũy thừa. Hàm số mũ cùng hàm số lôgarit - Giải tích 12 •Chương 2: mặt nón, mặt trụ, mặt cầu - Hình học 12 •Chương 3: Nguyên hàm - Tích phân và áp dụng - Giải tích 12 •Chương 3: cách thức tọa độ trong không gian - Hình học 12 •Chương 4: Số phức - Giải tích 12
bài bác trước bài bác sau
Giải bài tập SGK Toán 12
Bài 3: Lôgarit
• Giải bài xích 1 trang 68 – SGK môn Giải tích lớp 12 • Giải bài xích 2 trang 68 – SGK môn Giải tích lớp 12 • Giải bài 3 trang 68 – SGK môn Giải tích lớp 12 • Giải bài bác 4 trang 68 – SGK môn Giải tích lớp 12 • Giải bài xích 5 trang 68 – SGK môn Giải tích lớp 12
Giải bài bác tập SGK Toán 12
Chương 1: Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ thiết bị thị của hàm số Chương 1: Khối đa diện Chương 2: Hàm số lũy thừa. Hàm số mũ và hàm số lôgarit Chương 2: khía cạnh nón, khía cạnh trụ, mặt ước Chương 3: Nguyên hàm - Tích phân và ứng dụng Chương 3: phương pháp tọa độ trong không gian Chương 4: Số phức
+ mở rộng xem đầy đủ
Giải bài xích tập các lớp
Giải bài xích tập Lớp 3
Giải bài tập Lớp 4
Giải bài tập Lớp 5
Giải bài bác tập Lớp 6
Giải bài tập Lớp 7
Giải bài xích tập Lớp 8
Giải bài bác tập Lớp 9
Giải bài tập Lớp 10
Giải bài tập Lớp 11
Giải bài xích tập Lớp 12
Giải bài bác tập những môn
Giải bài tập Môn Toán
Giải bài xích tập biên soạn Văn
Giải bài tập Môn trang bị Lý
Giải bài xích tập Môn Hóa Học
Giải bài xích tập Môn kế hoạch Sử
Giải bài bác tập Môn Địa Lý
Giải bài tập Môn Sinh Học
Giải bài bác tập Môn GDCD
Giải bài xích tập Môn giờ đồng hồ Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9


Xem thêm: Từ Điển Anh Việt " Emulsifier Là Gì ? Từ Điển Anh Việt Emulsifier

Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12