y xác định(Leftrightarrow 3^x-3 e 0Leftrightarrow 3^x e 3=3^1Leftrightarrow x e 1)

Vậy tập xác minh của hàm số là(D=mathbbRackslash left 1 ight\)

b)(y=log dfracx-12x-3;)

y xác định(Leftrightarrow dfracx-12x-3>0Leftrightarrow left< eginaligned & xdfrac32 \ endaligned ight. )

Vậy tập khẳng định của hàm số là(D=left( -infty ;,1 ight)cup left( dfrac32;,+infty ight))

c)(y=log sqrtx^2-x-12;)

y xác định

(Leftrightarrow x^2-x-12>0\ Leftrightarrow left( x-4 ight)left( x+3 ight)>0\ Leftrightarrow left< eginaligned & x4 \ endaligned ight. )

Vậy tập xác minh của hàm số là(D=left( -infty ;,-3 ight)cup left( 4;,+infty ight))

d)(y=sqrt25^x-5^x.)

y xác định

(Leftrightarrow 25^x-5^xge 0Leftrightarrow 5^xleft( 5^x-1 ight)ge 0\ Leftrightarrow 5^x-1ge 0,left( extdo,5^x>0,,forall x ight) \Leftrightarrow 5^xge 1=5^0Leftrightarrow xge 0)

Vậy tập xác định của hàm số là(D=left< 0;,+infty ight))

Ghi nhớ:

Điều kiện xác định củahàm số (dfracf left( x ight)gleft( x ight))là (gleft( x ight) e 0).

Điều kiện xác định củahàm số(sqrtfleft( x ight))là(fleft( x ight)ge 0).

Điều kiện xác minh củahàm số(log _afleft( x ight))là(fleft( x ight)>0).
Bạn đang xem: Bài 4 trang 90 sgk giải tích 12

Tham khảo giải mã các bài tập Ôn tập chương 2 Giải tích 12 cơ bản khác • Giải bài bác 1 trang 90 – SGK môn Giải tích lớp 12 Hãy nêu những tính chất... • Giải bài xích 2 trang 90 – SGK môn Giải tích lớp 12 Hãy nêu những tính chất... • Giải bài bác 3 trang 90 – SGK môn Giải tích lớp 12 Hãy nêu những tính chất... • Giải bài 4 trang 90 – SGK môn Giải tích lớp 12 tìm kiếm tập xác minh của... • Giải bài xích 5 trang 90 – SGK môn Giải tích lớp 12 Biết(4^x+{4^{... • Giải bài xích 6 trang 90 – SGK môn Giải tích lớp 12 Cho({{log... • Giải bài 7 trang 90 – SGK môn Giải tích lớp 12 Giải các phương... • Giải bài bác 8 trang 90 – SGK môn Giải tích lớp 12 Giải các bất phương... • Giải bài xích 1 trang 91 – SGK môn Giải tích lớp 12 Tập khẳng định của hàm... • Giải bài xích 2 trang 91 – SGK môn Giải tích lớp 12 chọn khẳng... • Giải bài 3 trang 91 – SGK môn Giải tích lớp 12 mang đến hàm số (fleft( x... • Giải bài 4 trang 91 – SGK môn Giải tích lớp 12 cho hàm số (gleft( x... • Giải bài xích 5 trang 91 – SGK môn Giải tích lớp 12 trong những hàm số(fleft(... • Giải bài 6 trang 91 – SGK môn Giải tích lớp 12 Số nghiệm của phương... • Giải bài xích 7 trang 91 – SGK môn Giải tích lớp 12 Nghiệm của phương...
Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán 12 theo chương •Chương 1: Ứng dụng đạo hàm để khảo sát điều tra và vẽ trang bị thị của hàm số - Giải tích 12 •Chương 1: Khối nhiều diện - Hình học 12 •Chương 2: Hàm số lũy thừa. Hàm số mũ và hàm số lôgarit - Giải tích 12 •Chương 2: mặt nón, phương diện trụ, mặt ước - Hình học tập 12 •Chương 3: Nguyên hàm - Tích phân và vận dụng - Giải tích 12 •Chương 3: phương pháp tọa độ trong không gian - Hình học 12 •Chương 4: Số phức - Giải tích 12


Xem thêm: Tìm Hiểu Utm Source Là Gì ? Cách Sử Dụng Utm Vào Quản Lý Hiệu Quả Marketing

bài bác trước bài bác sau