(eginarrayly" = left( x^3 - 3x^2 + 2 ight)"\ = left( x^3 ight)" - left( 3x^2 ight)" + left( 2 ight)"\ = 3x^2 - 3.2x + 0\ = 3x^2 - 6xendarray)

(eginarrayly" > 0\Leftrightarrow 3x^2 - 6x > 0\ Leftrightarrow 3xleft( x - 2 ight) > 0\Leftrightarrow left< eginarraylx > 2\x endarray ight.\Rightarrow S = left( - infty ;0 ight) cup left( 2; + infty ight)endarray)
Bạn đang xem: Bài 5 trang 163 toán 11

Câu 2

(y"

Lời giải bỏ ra tiết:

(eginarrayl,,y" Leftrightarrow 3x^2 - 6x Leftrightarrow 1 - sqrt 2 Rightarrow S = left( 1 - sqrt 2 ;1 + sqrt 2 ight)endarray)

jenincity.com


*
Bình luận
*
chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.2 bên trên 32 phiếu
Bài tiếp sau
*


Luyện bài xích Tập Trắc nghiệm Toán 11 - coi ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*


TẢI app ĐỂ xem OFFLINE


*
*

Bài giải đang được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
sự việc em gặp gỡ phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải khó khăn hiểu Giải không nên Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp jenincity.com


giữ hộ góp ý Hủy quăng quật
× Báo lỗi

Cảm ơn các bạn đã áp dụng jenincity.com. Đội ngũ gia sư cần nâng cao điều gì để các bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại tin tức để ad có thể liên hệ cùng với em nhé!


Họ cùng tên:


giữ hộ Hủy quăng quật

Liên hệ | cơ chế

*Xem thêm: Charges Là Gì Trong Tiếng Anh? (Từ Điển Anh

*

Đăng ký kết để nhận giải mã hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép jenincity.com gởi các thông tin đến chúng ta để nhận thấy các giải mã hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.