Áp dụng:(limlimits_x o pminfty u_nv_n=limlimits_x o pminfty u_n.limlimits_x o pminfty v_n)

a)

(limlimits_x o +infty ,left( x^4-x^2+x-1 ight)=limlimits_x o +infty ,x^4left( 1-dfrac1x^2+dfrac1x^3-dfrac1x^4 ight)\=limlimits_x o +infty ,x^4.limlimits_x o +infty ,left( 1-dfrac1x^2+dfrac1x^3-dfrac1x^4 ight)=+infty )Vì(limlimits_x o +infty ,x^4=+infty) và(limlimits_x o +infty ,left( 1-dfrac1x^2+dfrac1x^3-dfrac1x^4 ight)=1>0) .b)(limlimits_x o -infty ,left( -2x^3+3x^2-5 ight)=limlimits_x o -infty ,x^3left( -2+dfrac3x-dfrac5x^3 ight)=limlimits_x o -infty ,x^3.limlimits_x o -infty ,left( -2+dfrac3x-dfrac5x^3 ight)=+infty) Vì(limlimits_x o -infty ,x^3=-infty) và(limlimits_x o -infty ,left( -2+dfrac3x-dfrac5x^2 ight)=-2c) (limlimits_x o -infty ,sqrtx^2-2x+5=limlimits_x o -infty ,sqrtx^2left( 1-dfrac2x+dfrac5x^2 ight)=limlimits_x o -infty ,|x|sqrt1-dfrac2x+dfrac5x^2=+infty )Vì(limlimits_x o -infty ,|x|=+infty) và(limlimits_x o -infty ,sqrt1-dfrac2x+dfrac5x^2=1>0 )d)(limlimits_x o +infty ,dfracsqrtx^2+1+x5-2x=limlimits_x o +infty ,dfracxleft( sqrt1+dfrac1x^2+1 ight)xleft( dfrac5x-2 ight)=limlimits_x o +infty ,dfracsqrt1+dfrac1x^2+1dfrac5x-2=-1)Vì(limlimits_x o infty ,left( sqrt1+dfrac1x^2+1 ight)=2) và(limlimits_x o +infty ,left( dfrac5x-2 ight)=-2 )

 
Bạn đang xem: Bài 6 trang 133 sgk toán 11

*

Tham khảo lời giải các bài bác tập bài xích 2: số lượng giới hạn của hàm số khác • Giải bài bác 1 trang 132 – SGK môn Đại số với Giải tích lớp 11 dùng định nghĩa, tìm... • Giải bài bác 2 trang 132 – SGK môn Đại số cùng Giải tích lớp 11 đến hàm số:(f(x)=left{... • Giải bài 3 trang 132 – SGK môn Đại số cùng Giải tích lớp 11 Tìm các giới hạn... • Giải bài 4 trang 132 – SGK môn Đại số và Giải tích lớp 11 Tính các giới hạn... • Giải bài xích 5 trang 133 – SGK môn Đại số và Giải tích lớp 11 mang đến hàm... • Giải bài 6 trang 133 – SGK môn Đại số với Giải tích lớp 11 Tính:(a) limlimits_{x o... • Giải bài bác 7 trang 133 – SGK môn Đại số và Giải tích lớp 11 Một thấu kính hội tụ...
Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán 11 theo chương •Chương 1: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác - Đại số cùng Giải tích 11 •Chương 1: Phép dời hình cùng phép đồng dạng trong mặt phẳng - Hình học 11 •Chương 2: tổ hợp và phần trăm - Đại số cùng Giải tích 11 •Chương 2: Đường thẳng cùng mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song - Hình học tập 11 •Chương 3: dãy số - cung cấp số cùng và cung cấp số nhân - Đại số và Giải tích 11 •Chương 3: Vectơ trong không gian. Quan hệ giới tính vuông góc trong không khí - Hình học tập 11 •Chương 4: số lượng giới hạn - Đại số với Giải tích 11 •Chương 5: Đạo hàm - Đại số và Giải tích 11


Xem thêm: Tìm Hai Số Khi Biết Hiệu Và Tỉ Số Của Hai Số Đó Lop 4, Please Wait

bài bác trước bài xích sau