(b),y=cos ^2left( dfracpi 3-x ight)+cos ^2left( dfracpi 3+x ight)+cos ^2left( dfrac2pi 3-x ight) \ ,,,,,,,,,,,,,+cos ^2left( dfrac2pi 3+x ight)-2sin ^2x )

 
Bạn đang xem: Bài 6 trang 169 sgk toán 11

a)

(eginalign và y=(sin ^2x+cos ^2x)left( sin ^4x-sin ^2xcos ^2x+cos ^4x ight)+3sin ^2xcos ^2x \ & =sin ^4x-sin ^2xcos ^2x+cos ^4x+3sin ^2xcos ^2x \ & =sin ^4x+2sin ^2xcos ^2x+cos ^4x \ và =left( sin ^2x+cos ^2x ight)^2=1 \ endalign )Vậy(y"=0) không nhờ vào vào (x).b)(eginalign & y=dfrac12<1+cos left( dfrac2pi 3-2x ight)+1+cos left( dfrac2pi 3+2x ight) \ & ,,,,,,,,,,,,,,,,,+1+cos left( dfrac4pi 3-2x ight)+1+cos left( dfrac4pi 3+2x ight)>-(1-cos 2x) \ và =1+cos dfrac2pi 3cos 2x+cos dfrac4pi 3cos 2x+cos 2x \ & =1-dfrac12cos 2x-dfrac12cos 2x+cos 2x \ và =1 \ endalign. )

Vậy(y"=0)không nhờ vào vào(x).

 


*

Tham khảo giải thuật các bài xích tập bài xích 3: Đạo hàm của hàm số lượng giác khác • Giải bài bác 1 trang 168 – SGK môn Đại số cùng Giải tích lớp 11 tìm đạo hàm của các... • Giải bài bác 2 trang 168 – SGK môn Đại số cùng Giải tích lớp 11 Giải các bất phương... • Giải bài 3 trang 169 – SGK môn Đại số và Giải tích lớp 11 tìm kiếm đạo hàm của các... • Giải bài bác 4 trang 169 – SGK môn Đại số và Giải tích lớp 11 tra cứu đạo hàm của các... • Giải bài xích 5 trang 169 – SGK môn Đại số và Giải tích lớp 11 Tính(dfrac{f"left(... • Giải bài bác 6 trang 169 – SGK môn Đại số cùng Giải tích lớp 11 chứng minh các hàm số... • Giải bài 7 trang 169 – SGK môn Đại số với Giải tích lớp 11 Giải phương trình... • Giải bài 8 trang 169 – SGK môn Đại số với Giải tích lớp 11 Giải bất phương trình...
Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán 11 theo chương •Chương 1: Hàm số lượng giác với phương trình lượng giác - Đại số và Giải tích 11 •Chương 1: Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng - Hình học tập 11 •Chương 2: tổ hợp và tỷ lệ - Đại số với Giải tích 11 •Chương 2: Đường thẳng với mặt phẳng trong không gian. Quan lại hệ tuy nhiên song - Hình học 11 •Chương 3: hàng số - cấp số cùng và cung cấp số nhân - Đại số cùng Giải tích 11 •Chương 3: Vectơ trong ko gian. Quan hệ nam nữ vuông góc trong không gian - Hình học 11 •Chương 4: giới hạn - Đại số với Giải tích 11 •Chương 5: Đạo hàm - Đại số cùng Giải tích 11
bài trước bài sau
Giải bài bác tập SGK Toán 11
Bài 3: Đạo hàm của hàm con số giác
• Giải bài 1 trang 168 – SGK môn Đại số với Giải tích lớp 11 • Giải bài xích 2 trang 168 – SGK môn Đại số cùng Giải tích lớp 11 • Giải bài xích 3 trang 169 – SGK môn Đại số với Giải tích lớp 11 • Giải bài xích 4 trang 169 – SGK môn Đại số với Giải tích lớp 11 • Giải bài bác 5 trang 169 – SGK môn Đại số và Giải tích lớp 11 • Giải bài 6 trang 169 – SGK môn Đại số và Giải tích lớp 11 • Giải bài xích 7 trang 169 – SGK môn Đại số với Giải tích lớp 11 • Giải bài 8 trang 169 – SGK môn Đại số cùng Giải tích lớp 11


Xem thêm: Mên Máy Tính Là Gì - Main Máy Tính Là Gì

Chương 1: Hàm con số giác với phương trình lượng giác Chương 1: Phép dời hình cùng phép đồng dạng trong khía cạnh phẳng Chương 2: tổng hợp và tỷ lệ Chương 2: Đường thẳng cùng mặt phẳng trong không gian. Quan lại hệ tuy nhiên song Chương 3: hàng số - cấp cho số cộng và cấp cho số nhân Chương 3: Vectơ trong không gian. Dục tình vuông góc trong không khí Chương 4: số lượng giới hạn Chương 5: Đạo hàm