Bài 6 trang 98 sgk Hình học tập 11: bài bác 2. Hai đường thẳng vuông góc. Trong không gian cho hai hình vuông vắn ABCD và ABC'D' tất cả chung cạnh AB…

Bài 6.

Bạn đang xem: Bài 6 trang 98 sgk toán hình 11

 Trong không gian cho hai hình vuông (ABCD) cùng (ABC’D’) gồm chung cạnh (AB) và phía trong hai phương diện phẳng khác nhau, lần lượt có tâm (O) với (O’). Minh chứng rằng (AB ⊥ OO’) với tứ giác (CDD’C’) là hình chữ nhật.

*

(h.3.20)

(overrightarrowAB.overrightarrowOO’=overrightarrowAB.(overrightarrowAO’-overrightarrowAO))

(=overrightarrowAB.overrightarrowAO’-overrightarrowAB.overrightarrowAO)Quảng cáo

(= AB.AO’.cos45^0 – AB.AO.cos45^0)

(= 0). 

Vậy (AB ⊥ OO’).

còn mặt khác ta bao gồm (CD) song song và bằng (C’D’) bắt buộc (CDC’D’) là hình bình hành. (AB) vuông góc với (BC) với (BC’) cần (AB) vuông góc với ((BCC’))( Rightarrow AB ⊥ CC’); mà lại (CD // AB Rightarrow CD ⊥ CC’ Rightarrow CDD’C’) là hình chữ nhật.


Bài học: chăm mục:

Quảng cáo
Bài trướcBài tập 6 trang 80 – SGK Hình học tập 12: bài xích 2. Phương trình mặt phẳng
Bài tiếp theoBài 3 trang 6 sgk Toán 8 tập 2, bài bác 3. Xét phương trình x + 1 = 1 + x.
Danh sách bài xích tập
Câu hỏi 3 trang 95 Hình học tập 11: AB cùng B’C’
Câu hỏi 5 trang 97 SGK Hình học 11: Tìm rất nhiều hình hình ảnh trong thực tiễn minh họa cho sự vuông góc của hai...
Câu hỏi 1 trang 93 SGK Hình học 11: bài xích 2. Hai tuyến phố thẳng vuông góc
Câu hỏi 2 trang 94 Hình học 11: bài 2. Hai tuyến phố thẳng vuông góc
Câu hỏi 4 trang 97 SGK Hình lớp 11: đường thẳng AB
Câu hỏi 3 bài xích 2 trang 84 SGK Toán 7 Tập 1: bài 2. Hai tuyến đường thẳng vuông góc
Mục lục môn Toán 11


Chương 3. Vectơ trong ko gian. Quan hệ nam nữ vuông góc trong ko gian

Xem đầy đủ: Toán 11


Xem theo môn học

Sách giáo khoa (SGK)

Sách bài bác tập (SBT)


Quảng cáo
Luyện tập
Nhà nước pháp quyền làng mạc hội công ty nghĩa việt nam có những tính năng cơ phiên bản nào? tính năng nào là cơ phiên bản nhất?...
Bài 9. Công ty nước buôn bản hội chủ nghĩa - Câu 4 trang 80 SGK GDCD lớp 11. Công ty nước pháp quyền xã hội chủ...
Bài 4.50 trang 53 SBT Lý 11 Nâng cao: Áp dụng bằng số :
Bài 4.50 trang 53 Sách bài xích tập (SBT) thiết bị lí 11 Nâng cao. A) chiếc điện (I_3).. CHƯƠNG IV: TỪ TRƯỜNG bài bác 4.50 trang...
Bài tập trắc nghiệm 1,2,3,4 trang 19 Sách bài xích tập Sinh học 11 Chọn phương pháp đúng hoặc đúng nhất trong những câu
Bài tập trắc nghiệm 1,2,3,4 trang 19 Sách bài xích tập (SBT) Sinh học tập 11 : Chọn cách thực hiện đúng hoặc đúng nhất trong mỗi...
Bài tập trắc nghiệm 1,2,3,4,5,6,7,8 trang 92,93 Sách bài xích tập SBT Sinh học 11 Chọn phương án đúng hoặc đúng độc nhất trong
Bài tập trắc nghiệm 1,2,3,4,5,6,7,8 trang 92,93 Sách bài tập SBT Sinh học tập 11 : Chọn cách thực hiện đúng hoặc đúng tuyệt nhất trong mỗi...

Xem thêm: Hai Đường Thẳng Vuông Góc Lớp 4 Trang 50 Hai Đường Thẳng Vuông Góc


Bài 1.10 trang 154 SBT Đại số với giải tích 11: đến dãy số (un) xác định bởi cách làm truy
Cho dãy số (un) xác định bởi bí quyết truy hồi. Bài xích 1.10 trang 154 Sách bài bác tập (SBT) Đại số với giải tích...