(eginarrayllim left( n^3 + 2n^2 - n + 1 ight) \= lim n^3left( 1 + dfrac2n - dfrac1n^2 + dfrac1n^3 ight)endarray)

Vì (lim n^3 = + infty ) và

(lim left( 1 + dfrac2n - dfrac1n^2 + dfrac1n^3 ight) )

( = 1 + lim dfrac2n - lim dfrac1n^2 + lim dfrac1n^3)

(=1>0)

(Rightarrow lim left( n^3 + 2n^2 - n + 1 ight) = + infty )


LG b

(lim m ( - n^2 + m 5n m - m 2));

Phương pháp giải:

Sử dụng hệ quả suy ra tự định lí 2c trang 119 SGK:

Nếu (lim u_n= +∞) cùng (lim v_n= a lim left( - n^2 + 5n - 2 ight) \= lim n^2left( - 1 + dfrac5n - dfrac2n^2 ight)endarray)

Vì (lim n^2 = + infty ) và(lim left( - 1 + dfrac5n - dfrac2n^2 ight) )

( = - 1 + lim dfrac5n - lim dfrac2n^2)

(=-1(Rightarrow lim left( - n^2 + 5n - 2 ight) = - infty )


LG c

(lim (sqrtn^2-n- n))

Phương pháp giải:

Sử dụng định lí 1 trang 114 SGK:

Nếu (lim u_n=a) với (lim v_n= b), thì:

(limu_n over v_n = a over b) (nếu (b ≠ 0)).

Bạn đang xem: Bài 7 trang 122 sgk toán 11

Lời giải bỏ ra tiết:

(lim (sqrtn^2-n - n) ) (= lim dfrac(sqrtn^2-n-n)(sqrtn^2-n+n)sqrtn^2-n+n) (= lim dfracn^2-n-n^2sqrtn^2-n+n ) (= lim dfrac-nsqrtn^2left( 1 - 1 over n ight)+ n ) (= lim dfrac-1sqrt1-dfrac1n+1 = dfrac-12).


LG d

(lim (sqrtn^2-n + n)).

Phương pháp giải:

Sử dụng định lí 2c trang 119 SGK:

Nếu (lim u_n= +∞) và (lim v_n= a > 0) thì (lim (u_n.v_n) = +∞).

Xem thêm: Giải Toán Lớp 5 Trang 106, Luyện Tập Chung Về Tính Diện Tích

Lời giải chi tiết:

(eginarrayl,,lim left( sqrt n^2 - n + n ight) \ = lim left( sqrt n^2left( 1 - frac1n ight) + n ight) \= lim left( nsqrt 1 - frac1n + n ight)\= lim nleft( sqrt 1 - dfrac1n + 1 ight)\lim n = + infty \lim left( sqrt 1 - dfrac1n + 1 ight) =1+1= 2 > 0\Rightarrow lim left( sqrt n^2 - n + n ight) = + infty endarray)

jenincity.com


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.4 bên trên 80 phiếu
Bài tiếp sau
*


Luyện bài bác Tập Trắc nghiệm Toán 11 - coi ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*


TẢI app ĐỂ xem OFFLINE


*
*

Bài giải đang được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
vấn đề em chạm mặt phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải cạnh tranh hiểu Giải không đúng Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp jenincity.com


giữ hộ góp ý Hủy vứt
× Báo lỗi

Cảm ơn các bạn đã thực hiện jenincity.com. Đội ngũ thầy giáo cần nâng cao điều gì để các bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại thông tin để ad hoàn toàn có thể liên hệ với em nhé!


Họ cùng tên:


nhờ cất hộ Hủy vứt

Liên hệ | chế độ

*

*

Đăng cam kết để nhận giải mã hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép jenincity.com giữ hộ các thông tin đến chúng ta để nhận ra các lời giải hay tương tự như tài liệu miễn phí.