Phương trình tiếp đường của đồ thị hàm số(y=f(x)) tại tiếp điểm((x_0;y_0)) là(y-y_0=f’(x_0)(x-x_0))

 

a)

Ta có:

(y"=dfrac-2left( x-1 ight)^2;, x_0=2;y_0=3;y"left( 2 ight)=-2 )

Vậy phương trình tiếp tuyến của(y=dfracx+1x-1) tại điểm(A(2;3)) là:

(eginalign & y-3=-2(x-2) \ & Leftrightarrow y=-2x+7 \ endalign )

b)

Điểm thuộc trang bị thị gồm hoành độ là(x_0=-1) thì tất cả tung độ(y_0=2)

Ta có:

(eginalign và y"=3x^2+8x \ và Rightarrow y"left( x_0 ight)=-5 \ endalign)

Vậy phương trình tiếp tuyến gồm dạng:

(eginalign & y-2=-5(x+1) \ và Leftrightarrow y=-5x-3 \ endalign )c)

(y’=2x-4)Điểm gồm tung độ bởi 1 tương đương với:(x_0^2-4x_0+4=1Leftrightarrow left< eginalign và x_0=1 \ & x_0=3 \ endalign ight. )

Với (x_0=1), ta có:(y’(1)=-2)

Phương trình tiếp tuyến đường là:

(eginalign và y-1=-2left( x-1 ight) \ và Leftrightarrow y=-2x+3 \ endalign)

Với (x_0=3), ta có:( y’(3)=2)

Phương trình tiếp tuyến:

(eginalign & y-1=2(x-3) \ & Leftrightarrow y=2x-5 \ endalign)

 
Bạn đang xem: Bài 7 trang 176 sgk toán 11

*

Tham khảo giải thuật các bài bác tập Ôn tập chương 5 khác • Giải bài 1 trang 176 – SGK môn Đại số và Giải tích 11 tra cứu đạo hàm của các... • Giải bài xích 2 trang 176 – SGK môn Đại số với Giải tích 11 kiếm tìm đạo hàm của các... • Giải bài 3 trang 176 – SGK môn Đại số cùng Giải tích 11 cho hàm... • Giải bài 4 trang 176 – SGK môn Đại số với Giải tích 11 mang đến hai hàm... • Giải bài 5 trang 176 – SGK môn Đại số và Giải tích 11 Giải phương... • Giải bài xích 6 trang 176 – SGK môn Đại số với Giải tích 11 đến (f_1left( x... • Giải bài 7 trang 176 – SGK môn Đại số và Giải tích 11 Viết phương trình tiếp... • Giải bài xích 8 trang 177 – SGK môn Đại số với Giải tích 11 Cho vận động thẳng... • Giải bài bác 9 trang 177 – SGK môn Đại số với Giải tích 11 mang đến hai hàm... • Giải bài bác 10 trang 177 – SGK môn Đại số và Giải tích 11 cùng với (gleft( x... • Giải bài bác 11 trang 177 – SGK môn Đại số cùng Giải tích 11 Nếu(f(x)=sin^3x+x^2... • Giải bài 12 trang 177 – SGK môn Đại số với Giải tích 11 Giả... • Giải bài bác 13 trang 177 – SGK môn Đại số cùng Giải tích 11 Cho(fleft( x...
Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán 11 theo chương •Chương 1: Hàm số lượng giác cùng phương trình lượng giác - Đại số và Giải tích 11 •Chương 1: Phép dời hình cùng phép đồng dạng trong phương diện phẳng - Hình học 11 •Chương 2: tổ hợp và phần trăm - Đại số với Giải tích 11 •Chương 2: Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan liêu hệ tuy vậy song - Hình học 11 •Chương 3: dãy số - cấp cho số cộng và cấp cho số nhân - Đại số và Giải tích 11 •Chương 3: Vectơ trong ko gian. Quan hệ tình dục vuông góc trong không gian - Hình học 11 •Chương 4: giới hạn - Đại số cùng Giải tích 11 •Chương 5: Đạo hàm - Đại số với Giải tích 11


Xem thêm: Giải Bài 3 Trang 169 Toán 11 (Toán 11, Đạo Hàm Của Hàm Số Lượng Giác)

bài trước bài xích sau