Sử dụng tập quý hiếm của hàm sin với cos: ( - 1 le sin x le 1;,, - 1 le cos x le 1).

Bạn đang xem: Bài 8 trang 18 sgk toán 11

Lời giải bỏ ra tiết:

(y = 2sqrt cos x + 1)

Điều kiện: (cos x ge 0).

Vì ( - 1 le cos x le 1) nên kết hợp điều khiếu nại ta có (0 le cos x le 1)( Rightarrow 0 le sqrt cos x le 1)

( Rightarrow 0 le 2sqrt cos x le 2) ( Rightarrow 0 + 1 le 2sqrt cos x + 1 le 2 + 1) ( Rightarrow 1 le y le 3).

Do dó (max y = 3) lúc (cos x = 1 Leftrightarrow x = k2pi ).


LG b

( y = 3 - 2sin x).

Phương pháp giải:

Sử dụng tập cực hiếm của hàm sin và cos: ( - 1 le sin x le 1;,, - 1 le cos x le 1).

Lời giải chi tiết:

(y = 3 - 2sin x)

ta có: ( - 1 le sin x le 1) ( Rightarrow 2 ge - 2sin x ge - 2) ( Rightarrow 3 + 2 ge 3 - 2sin x ge 3 - 2) ( Rightarrow 5 ge y ge 1).

Vậy (max y = 5) lúc (sin x = - 1 Leftrightarrow x = - dfracpi 2 + k2pi ).

Xem thêm: Đầm Dùi Tiếng Anh Là Gì - Từ Điển Việt Anh Đầm Dùi

jenincity.com


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.6 trên 65 phiếu
Bài tiếp theo sau
*


Luyện bài Tập Trắc nghiệm Toán 11 - xem ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*


TẢI phầm mềm ĐỂ xem OFFLINE


*
*

Bài giải đang được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
sự việc em gặp gỡ phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải khó khăn hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp jenincity.com


giữ hộ góp ý Hủy vứt
× Báo lỗi

Cảm ơn bạn đã sử dụng jenincity.com. Đội ngũ gia sư cần nâng cấp điều gì để các bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad hoàn toàn có thể liên hệ cùng với em nhé!


Họ và tên:


nhờ cất hộ Hủy vứt

Liên hệ | cơ chế

*

*

Đăng cam kết để nhận lời giải hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép jenincity.com gửi các thông báo đến các bạn để cảm nhận các giải thuật hay cũng giống như tài liệu miễn phí.