Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Bài tập trắc nghiệm Toán 4Phần 1 : Phép cùng và phép trừPhần 2 : Phép nhânPhần 3 : Phép chia1. Tín hiệu chia hết mang đến 2, 5, 9, 32. Ra mắt hình bình hành1. Phân số2. Các phép tính với phân số3. Giới thiệu hình thoi1. Tỉ số - một số bài toán tương quan đến tỉ số2. Tỉ lệ bản đồ cùng ứng dụng
Bài tập chia cho số tất cả hai chữ số Toán lớp 4 có giải thuật
Trang trước
Trang sau

Bài tập phân chia cho số có hai chữ số Toán lớp 4 bao gồm lời giải

Câu 1 : Cho phép tính sau:

*

Phép phân tách đã cho bao gồm thương là 18 cùng số dư là 15. Đúng giỏi sai?

A.Đúng

B.Sai

Hiển thị đáp án

Ta để tính và tiến hành tính như sau:

*

Vậy: 877:23=38 dư 3.

Bạn đang xem: Bài tập chia cho số có 2 chữ số lớp 4


Câu 3 : Điền số thích hợp vào ô trống.

6264 ∶ 36 =

Hiển thị đáp án

Ta để tính và thực hiện tính như sau:

*

6264:36=174.

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 174.


Câu 4 : Điền số phù hợp vào ô trống:

Cho bảng sau:

*

Số phù hợp điền vào ô trống là

Hiển thị đáp án

Muốn search thừa số không biết ta mang tích phân tách cho vượt số sẽ biết.

Thừa số chưa biết là 8928:72.

Ta đặt tính và tiến hành tính như sau:

8928:72=124

Vậy giải đáp đúng điền vào ô trống là 124.


Thương của hai số 10440 cùng 72 là 10440:72.

Đặt tính và triển khai tính ta có:

10440:72=14510440:72=145

Vậy yêu đương của 10440 với 72 là 145.


Câu 8 : Điền số tương thích vào ô trống:

Giá trị của biểu thức 9856+6552∶28 là

Hiển thị đáp án

Câu 9 : Chọn dấu tương thích để điền vào vị trí chấm:

2496 ∶ 64 × 25 ...736 + 9184 ∶ 32

A.

C.=

Hiển thị đáp án

Ta có:

+) 2496:64×25=39×25=975;

+) 736+9184:32=736+287=1023.

Mà 975

Câu 10 : Điền số tương thích vào ô trống:

Người ta xếp phần lớn 896 tấn sản phẩm lên 32 toa xe cộ lửa.

Vậy mỗi toa chứa được tấn hàng.

Hiển thị đáp án

Mỗi toa đựng được số tấn hàng là:

896:32=28 (tấn)

Đáp số: 28 tấn.

Vậy câu trả lời đúng điền vào ô trống là 28.


Câu 11 : Người ta xếp những gói kẹo vào những hộp, mỗi hộp 36 gói. Hỏi rất có thể xếp 2500 gói kẹo vào các nhất bao nhiêu hộp với còn thừa từng nào gói kẹo?

A.79 hộp; vượt 4 gói

B.69 hộp; vượt 14 gói

C.79 hộp; thừa 6 gói

D.69 hộp; thừa 16 gói

Hiển thị đáp án

Thực hiện phép chia ta có:

2500:36=69 (dư 16)

Vậy rất có thể sắp xếp được không ít nhất 69 hộp và còn quá 16 gói kẹo.

Đáp số: 69 hộp; thừa 16 gói kẹo.


Câu 12 : Một hình chữ nhật có diện tích bằng diện tích hình vuông cạnh 75cm . Tính chu vi hình chữ nhật đó, biết rằng chiều rộng lớn hình chữ nhật là 45cm.

A.380cm

B.340cm

C.300cm

D.170cm

Hiển thị đáp án

Diện tích hình vuông là: 75×75=5625(cm2)

Vậy diện tích hình chữ nhật là 5625cm2.

Chiều nhiều năm hình chữ nhật đó là:

5625:45=125(cm)

Chu vi hình chữ nhật đó là:

(125+45)×2=340(cm)

Đáp số: 340cm


Câu 13 : Xe đầu tiên chở 60 thùng dầu, từng thùng chứa 24 lít dầu.Xe thiết bị hai chở một trong những thùng dầu, mỗi thùng chứa 45 lít. Hỏi xe sản phẩm hai chở bao nhiêu thùng dầu, biết xe lắp thêm hai chở nhiều hơn thế nữa xe đầu tiên 180 lít dầu.

A.36 thùng

B.45 thùng

C.48 thùng

D.52 thùng

Hiển thị đáp án

Xe trước tiên chở số lít dầu là:

24×60=1440 (lít)

Xe lắp thêm hai chở số lít dầu là:

1440+180=1620 (lít)

Xe thứ hai chở số thùng dầu là:

1620:45=36 (thùng)

Đáp số: 36 thùng.


Câu 14 : Điền số thích hợp vào ô trống:

Có 120 vỏ hộp đựng số cây viết như nhau. Trường đoản cú mỗi vỏ hộp đó tín đồ ta lấy ra 4 bút thì số bút còn sót lại ở trong 120 hộp đúng ngay số bút tất cả trong 88 vỏ hộp nguyên ban đầu.

Vậy mỗi hộp nguyên thuở đầu có bút

Hiển thị đáp án

Số bút mang ra từ trong 120 vỏ hộp là:

4×120=480 (bút)

Số bút lấy ra này đúng bằng số bút có trong những hộp nguyên là:

120−88=32 (hộp)

Số cây viết có trong những hộp nguyên là:

480:32=15 (bút)

Đáp số: 15 bút.

Xem thêm: Mên Máy Tính Là Gì - Main Máy Tính Là Gì

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 15.