Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Bài tập trắc nghiệm Toán 4Phần 1 : Phép cùng và phép trừPhần 2 : Phép nhânPhần 3 : Phép chia1. Tín hiệu chia hết mang lại 2, 5, 9, 32. Ra mắt hình bình hành1. Phân số2. Những phép tính với phân số3. Giới thiệu hình thoi1. Tỉ số - một vài bài toán tương quan đến tỉ số2. Tỉ lệ phiên bản đồ và ứng dụng
Bài tập phân tách cho số có tía chữ số Toán lớp 4 có lời giải
Trang trước
Trang sau

Bài tập phân tách cho số có ba chữ số Toán lớp 4 tất cả lời giải

Câu 1 : Cho phép tính sau:

*

Phép phân tách đã cho gồm thương là 25 với số dư là 15. Đúng tốt sai?

A.Đúng

B.Sai

Hiển thị đáp án

Ta đặt tính và triển khai tính như sau:

*

Vậy: 4525:125=37


Ta đặt tính và tiến hành tính như sau:

*

Vậy: 9256:235=39 dư 91.

Bạn đang xem: Bài tập chia cho số có 3 chữ số


Câu 4 : Điền số thích hợp vào ô trống:

Cho bảng sau:

*

Số thích hợp điền vào ô trống trong bảng là

Hiển thị đáp án

Muốn search thừa số chưa biết ta đem tích chia cho quá số đang biết.

Ta có:

*

Vậy câu trả lời đúng điền vào ô trống là 135.


Đặt tính và tiến hành tính ta có:

*

35267:248=142 dư 51

Vậy số dư vào phép phân chia 35267:248 là 51.


Câu 8 : Điền số thích hợp vào ô trống:

(21105 - 225 × 28) ∶ 315 =

Hiển thị đáp án

Câu 9 : Chọn dấu phù hợp để điền vào khu vực chấm:

212 × 68 ∶ 136 ...(8472 + 18438) ∶ 234

A.=

B.>

C.Hiển thị đáp án

Trung bình từng ngày nhà vật dụng đó phân phối được số thành phầm là:

48048:312=154 (sản phẩm)

Đáp số: 154 sản phẩm.

Vậy giải đáp đúng điền vào ô trống là 154.


Câu 11 : Người ta chia phần đông 18kg muối bột vào 225 gói. Hỏi 146 gói muối như thế nặng bao nhiêu gam?

A.11480g

B.11680g

C.11720g

D.11840g

Hiển thị đáp án

Đổi 18kg=18000g

1 gói muối nặng số gam là:

18000:225=80(g)

146 gói muối nặng số gam là:

80×146=11680(g)

Đáp số: 11680g.


Câu 12 : Điền số thích hợp vào địa điểm trống:

Hai khu đất hình chữ nhật có chiều dài bởi nhau. Khu A có diện tích s 33728m2 và chiều rộng lớn 124m. Quần thể B gồm chiều rộng 145m.

Vậy diện tích khu B là m2.

Hiển thị đáp án

Chiều dài khu đất A là:

33728:124=272(m)

Vì hai khu đất hình chữ nhật tất cả chiều dài cân nhau nên khu đất nền B cũng có thể có chiều nhiều năm là 272m.

Diện tích khu đất nền B là: 272×145=39440(m2)

Đáp số: 39440m2

Vậy lời giải đúng điền vào ô trống là 39440.


Câu 13 : Phân xưởng A tất cả 84 người, mọi cá nhân dệt được 148 cái áo. Phân xưởng B có 112 người và dệt được số áo nhiều hơn thế số áo phân xưởng A là 2800 cái áo. Hãy đối chiếu số áo mỗi cá nhân ở phân xưởng B dệt được đối với số áo mỗi người ở phân xưởng A dệt được.

A.Nhiều hơn 24 cái

B.Nhiều hơn 12 cái

C.Ít hơn 24 cái

D.Ít hơn 12 cái

Hiển thị đáp án

Phân xưởng A dệt được số mẫu áo là:

148×84=12432 (cái áo)

Phân xưởng B dệt được số mẫu áo là:

12432+2800=15232 (cái áo)

Mỗi tín đồ ở phân xưởng B dệt được số mẫu áo là:

15232:112=136 (cái áo)

Ta thấy 136

Câu 14 : Một khu đất nền hình chữ nhật bao gồm chiều lâu năm là 243m và mặc tích bằng diện tích s khu đất hình vuông vắn độ nhiều năm cạnh 135m. Bạn ta trồng cây xanh xung quanh khu đất nền đó, khoảng cách giữa hai cây là 3m. Hỏi người ta bắt buộc trồng toàn bộ bao nhiêu cây?

A.211 cây

B.212 cây

C.213 cây

D.214 cây

Hiển thị đáp án

Diện tích khu vực đất hình vuông vắn là:

135×135=18225(m2)

Vì khu đất nền hình chữ nhật và khu đất hình vuông vắn có diện tích bằng

nhau nên khu đất nền hình chữ nhật có diện tích s là 18225m2.

Xem thêm: Giải Toán Lớp 4 Trang 138 Luyện Tập Chung (Tiếp), Toán Lớp 4 Trang 138

Chiều rộng khu đất hình chữ nhật là:

18225:243=75(m)

Chu vi khu đất nền hình chữ nhật là:

(243+75)×2=636(m)

Người ta đề nghị trồng toàn bộ số cây là:

636:3=212 (cây)

Đáp số: 212 cây.