thắc mắc 1 trang 109 SGK Hình học tập 11

Cho hai mặt phẳng (α) và (β) vuông góc với nhau và giảm nhau theo giao con đường d....

Bạn đang xem: Bài tập hai mặt phẳng vuông góc

Xem lời giải


thắc mắc 2 trang 109 SGK Hình học 11

Cho tứ diện ABCD có cha cạnh AB, AC, AD song một vuông góc cùng với nhau....

Xem lời giải


câu hỏi 3 trang 109 SGK Hình học tập 11

Cho hình vuông ABCD. Dựng đoạn AS vuông góc với mặt phẳng chứa hình vuông ABCD...

Xem giải thuật


câu hỏi 4 trang 111 SGK Hình học tập 11

Giải câu hỏi 4 trang 111 SGK Hình học tập 11. Cho thấy thêm mệnh đề như thế nào sau đấy là đúng ?...

Xem lời giải


câu hỏi 5 trang 111 SGK Hình học 11

Giải câu hỏi 5 trang 111 SGK Hình học 11. Sáu phương diện của hình hộp chữ nhật liệu có phải là những hình chữ nhật không ?...

Xem giải mã


thắc mắc 6 trang 112 SGK Hình học 11

Giải câu hỏi 6 trang 112 SGK Hình học tập 11. Minh chứng rằng hình chóp đều phải có các mặt mặt là gần như tam giác thăng bằng nhau...

Xem giải thuật


câu hỏi 7 trang 112 SGK Hình học 11

Có vĩnh cửu một hình chóp tứ giác S.ABCD tất cả hai mặt mặt (SAB) cùng (SCD) thuộc vuông góc với khía cạnh phẳng đáy hay không ?...

Xem giải thuật


bài 2 trang 113 SGK Hình học 11

Giải bài xích 2 trang 113 SGK Hình học tập 11. Mang đến hai mặt phẳng

Xem lời giải


bài bác 5 trang 114 sgk Hình học 11

Giải bài xích 5 trang 114 SGK Hình học 11. Cho hình lập phương ABCD.A"B"C"D". Chứng tỏ rằng...

Xem lời giải


bài bác 6 trang 114 sgk Hình học 11

Cho hình chóp S.ABCD tất cả đáy ABCD là 1 trong hình thoi cạnh a và tất cả SA = SB = SC = a...

Xem lời giải


bài xích 7 trang 114 sgk hình học tập 11

Giải bài 7 trang 114 SGK Hình học 11. Mang đến hình vỏ hộp chữ nhật ABCD.A"B"C"D" có AB = a, BC = b, CC" = c...

Xem lời giải


bài 8 trang 114 SGK Hình học tập 11

Giải bài 8 trang 114 SGK Hình học tập 11. Tính độ nhiều năm đường chéo của một hình lập phương cạnh a.

Xem giải mã


bài 10 trang 114 sgk Hình học 11

Cho hình chóp tứ giác phần lớn S.ABCD bao gồm các lân cận và cạnh đáy đều bởi a...

Xem giải mã


bài 11 trang 114 sgk Hình học tập 11

Cho hình chóp S.ABCD bao gồm đáy ABCD là 1 trong hình thoi trung khu I cạnh a...

Xem thêm: Giải Toán Lớp 4 Trang 174 - Bài 1, 2, 3, 4 Trang 174 Sgk Toán 4

Xem giải mã


*
*

Liên hệ | chế độ

*

*

Đăng ký kết để nhận giải thuật hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép jenincity.com nhờ cất hộ các thông báo đến các bạn để nhận được các giải thuật hay tương tự như tài liệu miễn phí.