Toán lớp 5: các dạng bài bác tập về láo số là tài liệu do jenincity.com biên soạn tất cả phần nội dung triết lý và nhắc nhở cách giải các bài tập ví dụ về những dạng toán lếu số thường gặp. Mời những em tham khảo để làm rõ hơn phần lý thuyết này.

Bạn đang xem: Bài tập hỗn số lớp 5

1. Giải pháp cộng lếu số

Để cùng hai hỗn số, ta bao gồm hai biện pháp sau:

Cách 1: chuyển hỗn số về phân số rồi triển khai phép cùng phân số

Muốn cùng hai láo số, ta đưa hai láo lếu số về dạng phân số rồi cộng hai phân số vừa gửi đổi.


Ví dụ: Tính tổng

*

Hướng dẫn:

+ bước 1: đưa hỗn số về phân số.

*

+ bước 2: thực hiện phép cộng các phân số.

Lời giải:

*

Cách 2: tách hỗn số thành tổng của phần nguyên với phần phân số

Muốn cùng hai hỗn số, ta có thể cộng phần nguyên với nhau, cùng phần phân số với nhau.

Ví dụ: Tính tổng

*

Hướng dẫn:

+ cách 1: tách bóc hỗn số thành tổng của phần nguyên với phần phân số

+ bước 2: cùng phần nguyên cùng với phần nguyên với phần phân số cùng với phần phân số

Lời giải:

*

2. Biện pháp trừ láo số

Tương từ như phương pháp cộng lếu số, để trừ hai hỗn số, ta cũng có thể có hai phương pháp sau:

Cách 1: gửi hỗn số về phân số rồi triển khai phép cộng phân số


Muốn trừ hai hỗn số, ta đưa hai hỗn số về dạng phân số rồi tiến hành phép trừ nhị phân số vừa đưa đổi.

Ví dụ: Tính hiệu

*

Lời giải:

*

Cách 2: tách hỗn số thành tổng của phần nguyên cùng phần phân số

Muốn trừ nhì hỗn số, ta hoàn toàn có thể trừ phần nguyên với nhau, trừ phần phân số với nhau, tiếp đến cộng phần nguyên với phần phân số ở tác dụng vừa nhận được.

Ví dụ: Tính hiệu

*

Lời giải:

*

3. Biện pháp nhân, cách chia lếu láo số

Để tiến hành phép nhân (hoặc chia) hai hỗn số, ta gửi hai lếu láo số đó về dạng phân số rồi nhân (hoặc chia) nhị phân số vừa đưa đổi.

Ví dụ: tiến hành phép tính:

a)

*

b)

*

Lời giải:

a)

*

b)

*

4. So sánh các hỗn số

Để đối chiếu hai láo số, ta tất cả hai phương pháp sau:

Cách 1: gửi hỗn số về phân số

Muốn so sánh hai hỗn số, ta đưa hai lếu láo số về dạng phân số rồi đối chiếu hai phân số vừa đưa đổi.


Ví dụ: đối chiếu hai lếu láo số:

*
*

Lời giải:

Ta bao gồm

*
với
*

Vì 19

a)

*
cùng
*

b)

*
*

Lời giải:

a) lếu số

*
có phần nguyên bởi 3 và hỗn số
*
bao gồm phần nguyên bằng 6.

Vì 3 5 phải

*

Vậy

*

5. Phương pháp tính nhanh láo số

5.1. Tính cấp tốc phép cộng, trừ láo lếu số

Để tính nhanh hỗn số, ta cộng (trừ) phần nguyên cùng với phần nguyên và phần phân số cùng với phần phân số của các hỗn số đó.


5.2. Tính nhanh phép nhân lếu số

+ Ta gồm thể bóc phần nguyên và phần thập phân của từng lếu số rồi thực hiện tính toán.

*

Ví dụ: Tính nhanh:

*

Lời giải:

*

Chú ý: giả dụ nhân láo số với một số tự nhiên, ta chỉ cần nhân số tự nhiên đó theo lần lượt với phần nguyên và phần thập phân của lếu số.

Xem thêm: Giải Toán Lớp 4 Trang 130 Sgk, Phép Trừ Phân Số (Tiếp Theo), Giải Toán Lớp 4 Trang 130

Ví dụ: Tính nhanh

*

Lời giải:

*

-----

Trên đây, jenincity.com vẫn tổng hợp cụ thể cho các em làm rõ hơn về các dạng toán về láo số lớp 5 giúp các em học viên học giỏi môn Toán lớp 5, chuẩn bị cho những bài thi những năm học.