Các bài xích tập về nhị thức Newton là bài xích toán đặc biệt quan trọng trong đề thi trung học rộng lớn Quốc Gia. Chăm đề này giúp học sinh nắm chắc chắn dạng bài tập về: tính tổng, rút gọn biểu thức, tìm thông số và số hạng trong triển khai lũy thừa trải qua các ví dụ.

Bạn đang xem: Bài tập nhị thức niu tơn lớp 11


NHỊ THỨC NEWTON

I)KIẾN THỨC CẦN NHỚ:

1. Hoán vị:

(P_n = n.(n - 1).(n - 2)...3.2.1)

2. Chỉnh hợp:

(A_n^k = fracleft( n - k ight)!k! = n.(n - 1)...(n - k + 1))

3. Tổ hợp:

(C_n^k = fracn!k!(n - k)! = fracn.(n - 1)...(n - k + 1)k!)

*) Tính chất: (C_n^k = C_n^n - k)

(C_n^k + C_n^k + 1 = C_n + 1^k + 1)

4. Công thức Newton:

(left( a + b ight)^n = sumlimits_k = 0^n C_n^k a^n - kb^k = C_n^0a^n + C_n^1a^n - 1b + C_n^2a^n - 2b^2 + ... + C_n^nb^n)

(left( a - b ight)^n = left( - 1 ight)^nsumlimits_k = 0^n C_n^k a^n - kb^k = C_n^0a^n - C_n^1a^n - 1b + C_n^2a^n - 2b^2 - ... + left( - 1 ight)^nC_n^nb^n)

II) CÁC DẠNG BÀI TẬP:

Dạng 1: Phương trình, bất phương trình chỉnh hòa hợp tổ hợp.

*
*
*

Dạng 2: Rút gọn gàng đẳng thức, minh chứng biểu thức.

Xem thêm: Ounces Là Gì? Những Đơn Vị Oz Là Gì ? 1 Oz Bằng Bao Nhiêu Mililit?

*
*
*

Dạng 3: xác minh hệ số, số hạng trong triển khai lũy thừa.

*
*
*
*

 III)BÀI TẬP RÈN LUYỆN:

 

*
*
*
*

 

Tải về

Luyện bài xích tập trắc nghiệm môn Toán lớp 11 - xem ngay