1. Cho các phân số: (7 over 8;19 over 40;14 over 16;7 over 5;14 over 10)

a) Rút gọn phân số: (14 over 16=........ ; 14 over 10)=..............

Bạn đang xem: Bài tập toán lớp 4 trang

b) Viết những phân số đều sở hữu mẫu số là 40 cùng bằng các phân số đã cho:

(eqalign & 7 over 8 = ldots ,,,,,,,,,,19 over 40,,,giữ,,nguyên,,,,,,,,,,,14 over 16 = ldots cr & 7 over 5 = ldots ,,,,,,,,,,14 over 10 = ldots cr )

c) trong những phân số trên có những phân số đều bằng nhau là:

2. Lớp 4A có 32 học viên được chia hầu như cho 4 tổ. Hỏi:

a) 3 tổ chỉ chiếm mấy phân số học sinh của lớp?

b) 3 tổ tất cả bao nhiêu học sinh?

3. Một tàu vũ trụ chở 20 tấn hàng lên trạm vũ trụ. Biết cân nặng hàng là thiết bị cụ thế. Hỏi tàu vũ trụ kia chở bao nhiêu tấn thiết bị nỗ lực thế?

4. Gồm một kho gạo, lần đầu người ta lôi ra 25 500 kilogam gạo, lần sau lấy ra số gạo thông qua số gạo lấy trước tiên thì vào kho còn lại 14 300kg gạo. Hỏi ban đầu trong kho có bao nhiêu tấn gạo?

Bài giải

1.

a) (14 over 16 = 7 imes 2 over 8 imes 2 = 7 over 8;14 over 10 = 7 imes 2 over 5 imes 2 = 7 over 5)

b) (eqalign và 7 over 8 = 7 imes 5 over 8 imes 5 = 35 over 40 cr và 19 over 40,,,giữ,,nguyên cr & 14 over 16 = 14:2 over 16:2 = 7 over 8 = 7 imes 5 over 8 imes 5 = 35 over 40 cr và 7 over 5 = 7 imes 8 over 5 imes 8 = 56 over 40 cr và 14 over 10 = 14 imes 4 over 10 imes 4 = 56 over 40 cr )

c) (7 over 8 = 14 over 16) và (7 over 5 = 14 over 10)

2.

Xem thêm: Giải Bài 3 Đạo Hàm Của Hàm Số Lượng Giác, Đạo Hàm Của Hàm Số Lượng Giác

Nắm tắt

*

Bài giải

a) trong lớp phân thành 4 tổ

Vậy 3 tổ chia chỉ chiếm (3 over 4) số học sinh của lớp

b) từng tổ bao gồm số học sinh là

: 32 :4 = 8 (học sinh)

Số học viên có trong mỗi tổ là: 8 ( imes) 3 = 24 (học sinh)

Đáp số: a) (3 over 4) b) 24 học sinh

3. Tóm tắt

Tàu ngoài trái đất chở 20t hàng

Thiết bị rứa thế trọng lượng hàng

Thiết bị cố thế: ….tấn

Bài giải

Giá trị một phần là:

20 : 5 = 4 (tấn)

Số mặt hàng thiết bị sửa chữa mà ngoài trái đất chở là:

4 ( imes) 3 = 12 (tấn)

Đáp số: 12 tấn

4. 

Tóm tắt

Một kho gạo fan ta lấy

Lấy lần đầu:25 500kg gạo

Lần sau lấy: (2 over 5) số gạo lần đầu

Còn lại : 14 300kg gạo

Trong kho có:… tấn gạo

Bài giải

Theo đề bài bác là lần sau lấy (2 over 5) số gạo lần đầu. Có nghĩa là lần đầu chia thành 5 phần thì lần hai chiếm phần 2 phần