Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

1000 bài tập trắc nghiệm Toán 5I - Số thập phânII - những phép tính cùng với số thập phân1. Phép cộng2. Phép trừ3. Phép nhân4. Phép chiaI - Số đo thời gianII - Vận tốc, quãng đường, thời gianI - Ôn tập về số từ bỏ nhiên, phân số, số thập phân, số đo đại lượngII - Ôn tập về những phép tính với những số từ nhiên, phân số, số thập phânIII - Ôn tập về hình họcIV - Ôn tập về giải toán
Bài tập diện tích xung quanh và mặc tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật Toán lớp 5 có giải thuật
Trang trước
Trang sau

Bài tập diện tích xung quanh và ăn mặc tích toàn phần của hình hộp chữ nhật Toán lớp 5 tất cả lời giải

Câu 1: diện tích s xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật là tổng diện tích bốn mặt bên của hình hộp chữ nhật. Đúng tuyệt sai?

A.Đúng

B.Sai

Hiển thị đáp án

Diện tích bao quanh của hình vỏ hộp chữ nhật là tổng diện tích s bốn mặt bên của hình hộp chữ nhật.

Bạn đang xem: Bài tập về hình hộp chữ nhật lớp 5

Vậy tuyên bố trên là đúng.


Câu 2: Chọn câu trả lời đúng nhất:

A.Muốn tính diện tích s xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật ta lấy chu vi mặt đáy nhân với độ cao (cùng đơn vị đo).

B.Muốn tính diện tích s toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật ta lấy diện tích s xung quanh cùng với diện tích hai đáy.

C.Cả A với B hồ hết sai

D.Cả A cùng B phần đa sai

Hiển thị đáp án

-Muốn tính diện tích xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật ta rước chu vi dưới đáy nhân với độ cao (cùng đơn vị chức năng đo).

-Muốn tính diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật ta lấy diện tích s xung quanh cộng với diện tích hai đáy.

Vậy cả A với B hầu hết đúng.


Câu 3: Tính diện tích s xung xung quanh của hình hộp chữ nhật tất cả chiều nhiều năm 18cm, chiều rộng 13cm và chiều cao 9cm.

A.279cm2

B.558cm2

C.792cm2

D.2106cm2

Hiển thị đáp án

Chu vi lòng của hình vỏ hộp chữ nhật là:

(18 + 13) × 2 = 62 (cm)

Diện tích bao phủ của hình vỏ hộp chữ nhật là:

62 × 9 = 558 (cm2)

Đáp số: 558cm2.


Câu 4: cho hình hộp chữ nhật có kích thước như hình vẽ:

*

Diện tích bao bọc của hình hộp chữ nhật là 275cm2. Đúng xuất xắc sai?

A.Đúng

B.Sai

Hiển thị đáp án

Đổi 2,5dm = 25cm

Chu vi đáy của hình vỏ hộp chữ nhật là:

(36 + 19) × 2 = 110 (cm)

Diện tích bao phủ của hình vỏ hộp chữ nhật là:

110 × 25 = 2750 (cm2)

Vậy khẳng định diện tích bao quanh của hình vỏ hộp chữ nhật là 275cm2 là sai.


Câu 5: Điền số phù hợp vào ô trống:

Hình vỏ hộp chữ nhật gồm chiều dẻo 23dm, chiều rộng lớn 1,6m và độ cao 11,5dm. Diện tích s toàn phần của hình hộp chính là dm2.

Hiển thị đáp án

Chu vi lòng của hình hộp chữ nhật là:

(23 + 16) × 2 = 78 (dm)

Diện tích xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật là:

78 × 11,5 = 897 (dm2)

Diện tích đáy của hình vỏ hộp chữ nhật là:

23 × 16 = 368 (dm2)

Diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật là:

897 + 368 × 2 = 1633 (dm2)

Đáp số: 1633dm2.

Vậy lời giải đúng điền vào ô trống là 1633.


Câu 6: cho hình vỏ hộp chữ nhật tất cả chiều rộng lớn 4,25cm, chiều nhiều năm gấp 3 lần chiều rộng lớn và dài ra hơn nữa chiều cao 5cm. Tính diện tích s toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật đó.

A.317,6875cm2

B.371,875cm2

C.603,5cm2

D.711,875cm2

Hiển thị đáp án

Chiều dài của hình hộp chữ nhật là:

4,25 × 3 = 12,75 (cm)

Chiều cao của hình vỏ hộp chữ nhật là:

12,75 − 5 = 7,75 (cm)

Diện tích bao bọc của hình vỏ hộp chữ nhật là:

(4,25 + 12,75) × 2 × 7,75 = 263,5 (cm2)

Diện tích lòng của hình hộp chữ nhật là:

4,25 × 12,75 = 54,1875 (cm2)

Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là:

263,5 + 54,1875 × 2 = 371,875 (cm2)

Đáp số: 371,875cm2.


Câu 7: Điều số thích hợp vào ô trống:

Cho hình hộp chữ nhật có diện tích s xung quanh là 425dm2, độ cao là 12,5dm.

Vậy chu vi dưới đáy của hình vỏ hộp chữ nhật chính là dm.

Hiển thị đáp án

Chu vi dưới mặt đáy của hình hộp chữ nhật kia là:

425 : 12,5 = 34 (dm)

Đáp số: 34dm.

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 34.


Câu 8: Điều số thích hợp vào ô trống:

Cho hình hộp chữ nhật có diện tích xung xung quanh là 921,5cm2 và chiều cao là 24,25cm. Biết chiều nhiều năm hình hộp chữ nhật dài thêm hơn nữa chiều rộng lớn là 9cm.

Vậy chiều lâu năm hình hộp chữ nhật là cm, chiều rộng lớn hình vỏ hộp chữ nhật là cm.

Hiển thị đáp án

Chu vi dưới mặt đáy của hình hộp chữ nhật đó là:

921,5 : 24,25 = 38 (cm)

Nửa chu vi đáy là:

38 : 2 = 19 (cm)

Chiều nhiều năm hình hộp chữ nhật là:

(19 + 9) : 2 = 14 (cm)

Chiều rộng lớn hình vỏ hộp chữ nhật là:

19 − 14 = 5 (cm)

Đáp số: Chiều dài: 14cm;Chiều rộng: 5cm.

Vậy câu trả lời đúng điền vào ô trống theo sản phẩm công nghệ tự từ trên xuống dưới là 14; 5.


Câu 9: cho hình hộp chữ nhật có diện tích xung xung quanh là 217,5m2 và tất cả nửa chu vi dưới đáy bằng 14,5m. Tính chiều cao của hình hộp chữ nhật đó.

A.7,5m

B.9m

C.15m

D.30m

Hiển thị đáp án

Chu vi dưới đáy của hình hộp chữ nhật kia là:

14,5 × 2 = 29 (m)

Chiều cao của hình vỏ hộp chữ nhật đó là:

217,5 : 29 = 7,5 (m)

Đáp số: 7,5m.


Câu 10: Điền số tương thích vào ô trống:

Người ta làm một chiếc hộp bằng bìa hình dáng hộp chữ nhật bao gồm chiều nhiều năm 12cm, chiều rộng lớn là 9cm và độ cao là 6cm.

Diện tích bìa dùng để gia công cái vỏ hộp đó còn nếu không tính mép dán là cm2.

Hiển thị đáp án

Chu vi lòng của hình hộp chữ nhật là:

(12 + 9) × 2 = 42 (cm)

Diện tích bao quanh của hình hộp chữ nhật là:

42 × 6 = 252 (cm2)

Diện tích lòng của hình vỏ hộp chữ nhật là:

12 × 9 = 108 (cm2)

Diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật là:

252 + 108 × 2 = 468 (cm2)

Vì diện tích s toàn phần của dòng hộp chủ yếu bằng diện tích s bìa dùng để làm cái hộp nên diện tích s bìa dùng để gia công cái hộp chính là 468cm2.

Đáp số: 468cm2.

Vậy lời giải đúng điền vào ô trống là 468.


Câu 11: 1 căn phòng bề ngoài hộp chữ nhật gồm chiều dài 6m, chiều rộng lớn 48dm, độ cao 4m. Bạn ta mong quét vôi các bức tường bao phủ và trần của căn phòng đó. Hỏi diện tích s cần quét vôi là bao nhiêu mét vuông, biết tổng diện tích các cửa bởi 12m2 (biết rằng chỉ quét vôi phía bên trong phòng)?

A.144m2

B.132m2

C.115,2m2

D.103,2m2

Hiển thị đáp án

Đổi 48dm = 4,8m

Diện tích bao phủ của căn hộ đó là:

(6 + 4,8) × 2 × 4 = 86,4 (m2)

Diện tích nai lưng của căn phòng đó là:

6 × 4,8 = 28,8 (m2)

Diện tích cần quét vôi là:

86,4 + 28,8 – 12 = 103,2 (m2)

Đáp số: 103,2m2.


Câu 12: Một tín đồ thợ gò loại thùng tôn ko nắp hình dáng hộp chữ nhật tất cả chiều nhiều năm 18dm, chiều rộng 8dm, độ cao bằng

*
chiều dài. Tính diện tích tôn dùng để làm thùng (không tính mép dán).

A.678dm2

B.768dm2

C.876dm2

D.912dm2

Hiển thị đáp án

Chiều cao của thùng tôn kia là:

18 : 3 × 2 = 12 (dm)

Diện tích bao phủ của thùng tôn đó là:

(18 + 8) × 2 × 12 = 624 (dm2)

Diện tích lòng của thùng tôn đó là:

18 × 8 = 144 (dm2)

Diện tích tôn dùng để làm thùng là:

624 + 144 = 768 (dm2)

Đáp số: 768dm2.


Câu 13: fan ta kiến tạo tường rào xung quanh một cái hồ hình chữ nhật gồm chiều nhiều năm 45m, chiều rộng nhát chiều dài 23,5m, tường ngăn cao 1,6m. Cứ mỗi m2 tiêu tốn hết 40000 đồng. Hỏi xây bức tường đó hết toàn bộ bao nhiêu tiền?

A.50812000 đồng

B.18520000 đồng

C.8512000 đồng

D.4256000 đồng

Hiển thị đáp án

Chiều rộng chiếc hồ sẽ là :

45 − 23,5 = 21,5 (m)

Diện tích bức tường chắn rào đó được xây lên là:

(45 + 21,5) × 2 × 1,6 = 212,8 (m2)

Số tiền dùng làm xây bức tường chắn rào kia là:

40000 × 212,8 = 8512000 (đồng)

Đáp số: 8512000 đồng.


Câu 14: Điền số thích hợp vào ô trống:

Một viên gạch hình trạng hộp chữ nhật bao gồm chiều lâu năm 22cm, chiều rộng lớn 8cm, chiều dài 4,5cm. Một khối gạch do 6 viên gạch xếp thành hình dáng hộp chữ nhật như hình vẽ:

*

Diện tích toàn phần của khối gạch sẽ là cm2.

Hiển thị đáp án

Chiều rộng của khối gạch men hình vỏ hộp chữ nhật đó là:

8 × 2 = 16 (cm)

Chiều cao của khối gạch ốp hình hộp chữ nhật đó là:

4,5 × 3 = 13,5 (cm)

Diện tích bao quanh của khối gạch kia là:

(22 + 16) × 2× 13,5 = 1026 (cm2)

Diện tích lòng của khối gạch hình vỏ hộp chữ nhật là:

22 × 16 = 352 (cm2)

Diện tích toàn phần của khối gạch ốp hình hộp chữ nhật là

1026 + 352 = 1378 (cm2)

Đáp số: 1378cm2.

Vậy lời giải đúng điền vào ô trống là 1378.

Xem thêm: Giải Bài Tập Trang 99, 100, 101, 102 Sgk Hình Học 12, Ôn Tập Cuối Năm Hình 12


Câu 15: Một người thuê mướn thợ sơn khía cạnh trong cùng mặt ngoài một chiếc thùng sắt không có nắp dạng hình vỏ hộp chữ nhật chiều nhiều năm 1,3m; chiều rộng lớn 0,8m; độ cao 1,5m. Hỏi fan ấy yêu cầu trả từng nào tiền nhằm sơn loại thùng đó, hiểu được tiền sơn 1m2 là 35000 đồng?

A.256900 đồng

B.513800 đồng

C.293300 đồng

D.586600 đồng

Hiển thị đáp án

Diện tích bao bọc của thùng sắt kia là:

(1,3 + 0,8) × 2 × 1,5 = 6,3 (m2)

Diện tích đáy của thùng sắt đó là:

1,3 × 0,8 = 1,04 (m2)

Diện tích buộc phải sơn là:

(6,3 + 1,04) × 2 = 14,68 (m2)

Số tiền tín đồ đó đề nghị trả để sơn loại thùng đó là:

35000 × 14,68 = 513800 (đồng)

Đáp số: 513800 đồng.KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2009 ĐẠT 9-10 LỚP 5

Phụ huynh đăng ký khóa đào tạo lớp 5 cho con sẽ được tặng ngay miễn tổn phí khóa ôn thi học tập kì. Bố mẹ hãy đăng ký học thử cho nhỏ và được tư vấn miễn tầm giá tại khoahoc.jenincity.com