+ Ví dụ: Chia hình tròn thành 6 phần bởi nhau, tô màu sắc 5 phần. Đã tô màu sắc năm phần sáu hình tròn. Ta hotline 5/6 là phân số.

Bạn đang xem: Bài tập về phân số lớp 4

+ Phân số gồm bao gồm tử số và mẫu số, trong các số đó tử số là một số tự nhiên viết trên vết gạch ngang, mẫu mã số là số tự nhiên và thoải mái khác 0 viết dưới vệt gạch ngang.

+ mến của phép phân tách số thoải mái và tự nhiên cho một số trong những tự nhiên khác 0 có thể viết thành một phân số, tử số là số bị chia và mẫu mã số là số chia.

+ những số từ nhiên rất có thể viết thành một phân số tất cả tử số là số thoải mái và tự nhiên đó và mẫu số bằng 1.

+ Số 1 có thể viết thành phân số có tử số và mẫu mã số bằng nhau và khác 1.

+ Số 0 có thể viết thành phân số bao gồm tử số là 0 và mẫu số không giống 0.

2. So sánh những phân số

a, So sánh các phân số cùng chủng loại số

+ Phân số nào gồm tử số bé thêm hơn thì phân số đó bé xíu hơn.

+ Phân số nào gồm tử số lớn hơn vậy thì phân số đó to hơn.

+ nếu tử số cân nhau thì hai phân số đó bằng nhau.

b, So sánh các phân số cùng tử số

+ Phân số nào tất cả mẫu số nhỏ thêm hơn thì phân số đó khủng hơn.

+ Phân số nào có mẫu số lớn hơn thế thì phân số đó bé hơn.

+ Nếu chủng loại số bằng nhau thì hai phân số đó bởi nhau.

c, So sánh những phân số khác mẫu

+ Muốn đối chiếu hai phân số khác mẫu số, ta rất có thể quy đồng chủng loại số hai phân số kia rồi so sánh những tử số của nhì phân số mới.

Các phép tính phân số

+ Phép cộng phân số.

+ Phép trừ phân số.

+ Phép nhân phân số.

+ Phép phân chia phân số.

4. Biện pháp rút gọn phân số

+ Phân số buổi tối giản là phân số nhưng mà tử số và chủng loại số ko cùng phân tách hết cho số tự nhiên và thoải mái nào lớn hơn 1

+ Để rút gọn phân số, ta làm cho như sau:

- Xét coi tử số và mẫu số cùng phân chia hết mang lại số tự nhiên và thoải mái nào lớn hơn 1

- phân chia tử số và mẫu số cho số đó

- Cứ liên tục làm như vậy cho đến khi cảm nhận phân số về tối giản

5. Sự thay đổi các nguyên tố của phép tính

+ trường hợp nhân cả tử và mẫu mã số của một phân số với cùng một trong những tự nhiên không giống 0 thì được một phân số mới bằng phân số đã cho.

+ Nếu chia cả tử và chủng loại số của một phân số cùng với cùng một trong những tự nhiên khác 0 thì được một phân số bởi phân số đang cho.

B. Bài tập

I. Trắc nghiệm

Câu 1: Con hãy lựa chọn đáp án đúng nhất:

A. Trường hợp nhân cả tử số và mẫu số của một phân số cùng với cùng một trong những tự nhiên khác 0 thì được một phân số bằng phân số đang cho

B. Ví như cả tử số và chủng loại số của một phân số cùng phân chia hết cho một trong những tự nhiên khác 0 thì sau thời điểm chia được một phân số bằng phân số đang cho

C. Phân số gồm tử số nhỏ hơn mẫu số thì nhỏ thêm hơn 1

D. Toàn bộ các đáp án phần đông đúng

Lời giải:

- trường hợp nhân cả tử số và mẫu số của một phân số cùng với cùng một số tự nhiên khác 00 thì được một phân số bằng phân số sẽ cho.

- ví như cả tử số và chủng loại số của một phân số cùng phân chia hết cho một vài tự nhiên không giống 00 thì sau khi chia ta được một phân số bởi phân số vẫn cho.

- Phân số tất cả tử số nhỏ nhiều hơn mẫu số thì bé thêm hơn 1.

Vậy tất cả các lời giải trên phần đông đúng.

Câu 2: Hoa nói: “Trong nhì phân số có cùng mẫu mã số, phân số nào gồm tử số lớn hơn thì bé bỏng hơn”. Theo con, Hoa nói đúng hay sai?

A. Đúng

B. Sai

Lời giải:

Trong nhị phân số có cùng chủng loại số:

+) Phân số nào gồm tử số bé thêm hơn thì phân số đó nhỏ xíu hơn.

+) Phân số nào có tử số lớn hơn thế thì phân số đó khủng hơn.

+) nếu tử số cân nhau thì nhị phân số đó bởi nhau.

Vậy Hoa đã nói sai.

Câu 3: Cho mẫu vẽ như bên dưới:

*
bài bác tập về phân số lớp 4 nâng cao có lời giải" width="342">

Lời giải:

Quan gần cạnh hình vẽ ta thấy có tất cả 15 ô vuông, trong các số đó có 7 ô vuông được tô màu.

Vậy phân số chỉ số ô vuông sẽ tô color trong hình là 7/5.

Xem thêm: Bài 8 Trang 18 Sgk Toán 11, Bài 8 Trang 18 Sgk Giải Tích 11

Chú ý

Học sinh rất có thể hiểu nhầm phân số chỉ số ô vuông vẫn tô color là số ô vuông được tô color trên số ô vuông ko được đánh màu hãy lựa chọn đáp án 7/8; hoặc học sinh đọc ko kĩ đề nên chọn lựa đáp án phân số chỉ số ô vuông không tô màu sắc là 8/15

Câu 4: Thương của phép phân tách a∶(b + c) được viết dưới dạng phân số là:

*
bài bác tập về phân số lớp 4 nâng cao có giải thuật (ảnh 2)" width="224">

Lời giải:

Mọi phép chia đều hoàn toàn có thể viết dưới dạng phân số, trong các số đó tử số là số bị chia và chủng loại số là số chia

Phép phân chia a:(b+c) có a là số bị phân chia và b+c là số chia.

*
bài xích tập về phân số lớp 4 cải thiện có giải mã (ảnh 3)" width="270">

Câu 5: Con hãy điền số hoặc chữ số phù hợp vào ô trống:

*
bài tập về phân số lớp 4 cải thiện có giải thuật (ảnh 4)" width="300">

II. Bài xích tập tứ luyện

*
bài tập về phân số lớp 4 nâng cao có giải mã (ảnh 5)" width="645">
*
bài xích tập về phân số lớp 4 nâng cấp có giải thuật (ảnh 6)" width="642">