Giải bài bác tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 79, 80 VBT toán 5 bài 142 : Ôn tập về số thập phân cùng với lời giải cụ thể và cách giải nhanh, ngắn nhất


Bài 1

Viết tiếp vào vị trí chấm : 

a) 75,82 gọi là : ……………...................

Bạn đang xem: Bài tập về số thập phân lớp 5

75,82 có … chục, … đơn vị chức năng ; … phần rưỡi, … phần trăm, …

b) 9,345 phát âm là : …………………………

9,345 tất cả … đơn vị ; … phần mười, … phần trăm, … phần nghìn.

Phương pháp giải:

- Để đọc số thập phân ta phát âm phần nguyên trước, sau đó đọc “phẩy” rồi gọi phần thập phân.

- gần như chữ số ở phía bên trái dấu phẩy ở trong về phần nguyên, hầu hết chữ số sinh sống bên cần dấu phẩy trực thuộc về phần thập phân. 

Lời giải bỏ ra tiết:

a) 75,82 hiểu là : bảy mươi lăm phẩy tám mươi hai.

75,82 có : 7 chục, 5 1-1 vị; 8 phần mười, 2 phần trăm.

b) 9,345 gọi là : chín phẩy tía trăm tứ mươi lăm.

9,345 bao gồm : 9 solo vị; 3 phần mười, 4 phần trăm, 5 phần nghìn.


Bài 2

 Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu) :

Số thập phân gồm

Viết số

Năm mươi mốt đơn vị ; tám phần mười, bốn phần trăm.

51,84

Một trăm linh hai đơn vị ; sáu phần mười, cha phần trăm, chín phần nghìn.

 

Bảy đơn vị ; nhì phần trăm, năm phần nghìn.

 

Không đơn vị chức năng ; 1 phần trăm.

 

 

Phương pháp giải:

Muốn viết một trong những thập phân, ta viết theo lần lượt từ sản phẩm cao cho hàng thấp: trước nhất viết phần nguyên, viết vệt “phẩy”, tiếp nối viết phần thập phân. 

Lời giải đưa ra tiết:

Số thập phân gồm

Viết số

Năm mươi mốt đơn vị ; tám phần mười, bốn phần trăm.

51,84

Một trăm linh hai đơn vị chức năng ; sáu phần mười, cha phần trăm, chín phần nghìn.

102,639

Bảy đơn vị chức năng ; nhị phần trăm, năm phần nghìn.

Xem thêm: Dull Là Gì ?, Từ Điển Anh Dull Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Việt

7,025

Không đơn vị ; 1 phần trăm.

0,01


Bài 3

Viết dưới dạng số thập phân (theo mẫu) :

*

Phương pháp giải:

Câu a, b, c : nhờ vào cách viết : (dfrac110= 0,1 ) ; (dfrac1100= 0,01) ; ...

Câu d : Viết phân số bên dưới dạng phân số thập phân hoặc viết phần phân số của lếu số dưới dạng phân số thập phân, sau đó ta viết dưới dạng số thập phân. 

Lời giải bỏ ra tiết:

*


Bài 4

Điền vệt “ > ;

*
Bình luận
*
phân tách sẻ

Bài tiếp sau
*