Toán lớp 4 bảng đơn vị đo độ dài là việc quan trọng, học viên cần vắt được cách đổi các đơn vị đo khối lượng cùng các bài toán liên quan.Hôm nay jenincity.com sẽ hỗ trợ các kỹ năng trọng tâm, dạng bài tập của toán lớp 4 bảng đơn vị chức năng đo khối lượng.

Bạn đang xem: Bảng đơn vị đo khối lượng lop 4

Học sinh chú cần mẫn luyện bài tập,ghi lưu giữ bảng đơn vị đo trọng lượng để biết vận dụng vào trong thực tế.

1. Nhận ra đơn vị đo khối lượng

1.1. Khái niệm

*

1.2. Quy đổi

*

*

2. Bảng đơn vị đo khối lượng

*

Chú ý: Mỗi đơn vị chức năng đo khối lượng đều vội 10 lần đơn vị bé bỏng liền sau nó.

3. Bài tập vận dụng toán lớp 4 bảng đơn vị đo khối lượng

3.1. Dạng 1: Đổi các đơn vị đo khối lượng

3.1.1. Phương pháp

Sử dụng bảng đơn vị đo khối lượng và dìm xét rằng cùng với hai đơn vị chức năng đo khối lượng liền nhau thì đơn vị lớn vội 10 lần đơn vị bé.

3.1.2. Bài bác tập

Bài 1. Điền số tương thích vào khu vực trống

a) 145dag = ? g

b) 43 tấn 76 yến = ? kg

c) 56kg 72hg = ?g

d) 68000kg = ? tạ

3.1.3. Bài bác giải

Bài 1:

Dựa vào bảng đơn vị chức năng đo độ nhiều năm ta có:

a) 145dag = 145 x 10 = 1450g

Vậy 145dag = 1450g

b) 43 tấn = 43 x 1000 = 43000kg

76 yến = 76 x 10 = 760kg

43 tấn 76 yến = 43000kg + 760kg = 43760kg

Vậy 43 tấn 76 yến = 43760kg

c) 56kg = 56 x 1000 = 56000g

72hg = 72 x 100 = 7200g

56kg 72hg = 56000g + 7200g = 63200g

Vậy 56kg 72hg = 63200g

d) 68000kg = 68000 : 100 = 680 tạ

Vậy 68000kg = 680 tạ

3.2. Dạng 2: các phép tính với đơn vị chức năng đo khối lượng:

3.2.1 Phương pháp:

Khi thực hiện phép tính cộng hoặc trừ các khối lượng có kèm theo các đơn vị đo kiểu như nhau, ta triển khai tương tự như những phép tính cùng với số tự nhiên, sau đó thêm đơn vị đo trọng lượng vào kết quả.

Khi tiến hành phép tính bao gồm kèm theo những đơn vị đo không giống nhau, trước nhất ta cần đổi về cùng 1 đơn vị đo tiếp nối thực hiện tại tính bình thường.

Khi nhân hoặc chia một đơn vị chức năng đo trọng lượng với một số, ta nhân hoặc phân chia số kia với một số trong những như bí quyết thông thường, tiếp đến thêm đơn vị đo cân nặng vào kết quả.

3.2.2. Bài xích tập

Bài 1. Tính các giá trị sau:

a) 57 kilogam + 56 g

b) 275 tấn - 849 tạ

c) 73 kg x 8

d) 9357 g : 3

Bài 2. Tính các giá trị sau:

a) 7 tạ 67 yến + 782kg

b) 500kg 700dag - 77777 g

c) 700hg 50g x 8

d) 35 tấn 5 tạ : 4

3.2.3. Bài bác giải

Bài 1

a) 57kg = 57 x 1000 = 57000g

57kg + 56g = 57000g + 56g = 57056g

b) 275 tấn = 275 x 10 = 2750 tạ

275 tấn - 849 tạ = 2750 - 849 = 1901 tạ

c) 73kg x 8 = 584kg

d) 9357g : 3 = 3119g

Bài 2

a) 7 tạ 67 yến + 782kg

Đổi 7 tạ 67 yến = 7 x 100 + 67 x 10 = 700 + 670 = 1370kg

7 tạ 67 yến + 782kg = 1370kg + 782kg = 2152kg

b) 500kg 700dag - 77777 g

Đổi:

500kg = 500 x 1000 = 500000g

700dag = 700 x 10 = 7000g

500kg 700dag - 77777 g = 500000 + 7000 - 77777 = 429223g

c) 700hg 50g x 8

Đổi 700hg = 700 x 100 = 70000g

Nên 700hg 50g = 70050g x 8 = 560400g

Vậy 700hg 50g x 8 = 560400g

d) 35 tấn 5 tạ : 4

Đổi 35 tấn = 35 x 10 = 350 tạ

35 tấn 5 tạ = 350 + 5 = 355 tạ : 4 = 88 tạ dư 3 tạ

3.3. Dạng 3: So sánh các đơn vị đo khối lượng

3.3.1. Phương pháp:

Khi so sánh những đơn vị đo như thể nhau, ta so sánh tương tự như như so sánh hai số tự nhiên.

Khi so sánh những đơn vị đo khác nhau, đầu tiên ta cần đổi về thuộc 1 đơn vị chức năng đo tiếp nối thực hiện đối chiếu bình thường.

3.3.2. Bài xích tập

Bài 1: So sánh

a) 4300g … 43hg

b) 4357 kilogam ...5000 g

c) 4 tấn 3 tạ 7 yến …. 4370kg

d) 512kg 700dag … 3 tạ 75kg

3.3.3. Bài xích giải

Bài 1:

a) 4300g … 43hg

Đổi 4300g = 4300 : 100 = 43hg

Vậy 4300g = 43hg

b) 4357kg ...5000g

Đổi 5000g = 5000 : 1000 = 5kg

Vậy 4357kg >5000g

c) 4 tấn 3 tạ 7 yến …. 4370kg

Đổi 4 tấn 3 tạ 7 yến = 4 x 1000 + 3 x 100 + 7 x 10 = 4370kg

Vậy 4 tấn 3 tạ 7 yến = 4370kg

d) 512kg 700dag … 3 tạ 75kg

512kg 700dag = 512kg + 7kg = 519kg

3 tạ 75kg = 300kg + 75kg = 375kg

Vậy 512kg 700dag > 3 tạ 75kg

3.4. Dạng 4: Toán bao gồm lời văn.

3.4.1. Phương pháp.

Đọc đề và khẳng định rõ yêu cầu đề bài

Thực hiện phép tính theo yêu cầu (cùng đơn vị đo)

Kiểm tra cùng kết luận

3.4.2. Bài xích tập

Bài 1. Bình đi chợ mua 1 bó rau nặng nề 1250 g, một bé cá nặng 4500g, 1 quả túng bấn nặng 750g. Hỏi cân nặng mà Bình phải mang đến là bao nhiêu?

Bài 2. trong đợt kiểm tra sức khỏe. An khối lượng là 32kg; Đức nặng 340hg, Hải nặng nề 41000g. Hỏi cả cha bạn nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

3.4.3. Bài giải

Bài 1

Khối lượng mà Bình phải đem về là:

4500 + 750 + 1250 = 6500 (g)

Vậy trọng lượng mà Bình mang là 6500 g

Bài 2.

Đổi 340hg = 34kg

41000g = 41kg

Cả 3 chúng ta nặng số ki-lô-gam là: 32+ 34+ 41 = 107 (kg)

Vậy cả 3 nặng nề 107kg

4. Bài bác tập trường đoản cú luyện

4.1. Bài xích tập

Bài 1. Điền số thích hợp vào nơi trống

a) 1kg = ?hg

b) 23hg 7dag = ?g

c) 51 yến 73kg = ?kg

d) 7000kg 10 tạ = ? tấn

Bài 2. Tính

a) 516 kilogam + 234 kg

b) 948 g - 284 g

c) 57hg x 14

d) 96 tấn : 3

Bài 3. Điền dấu >,

a) 93hg … 380dag

b) 573kg … 5730hg

c) 3 tấn 150kg … 3150hg

d) 67 tạ 50 yến … 8395kg

Bài 4. Người mẹ mua 5 quả dưa hấu, gồm 2 quả nặng trĩu 450dag, 1 quả nặng 35hg, 2 quả nặng 6000g. Hỏi 5 quả dưa nặng bao nhiêu kg?

Bài 5. Một bé cá trê nặng 10000g, biết đầu nặng nề 750g, đuôi nặng trĩu 450g. Hỏi thân cá nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

4.2. Đáp án tham khảo

Bài 1.

a) 1kg = 10hg

b) 23hg 7dag = 2370g

c) 51 yến 73kg = 583kg

d) 7000kg 10 tạ = 8 tấn

Bài 2.

a) 516kg + 234kg = 750kg

b) 948g - 284g = 664g

c) 57hg x 14 = 798hg

d) 96 tấn : 3 = 32 tấn

Bài 3. Điền vết >,

a) 93hg > 380dag

b) 573kg = 5730hg

c) 3 tấn 150kg

d) 67 tạ 50 yến

Bài 4.

Xem thêm: Khẩu Độ F Là Gì - Có Ý Nghĩa Thế Nào Khi Chụp Ảnh

Đáp số: 14kg

Bài 5.

Đáp số: 8800g

Muốn học xuất sắc toán lớp 4 bảng đơn vị chức năng đo khối lượng, học viên cần chuyên cần ôn luyện, cố kỉnh chắc kiến thức trọng vai trung phong để phục vụ bậc học tập cao hơn. Tiếp tục theo dõi jenincity.com để update nhiều kiến thức và kỹ năng hay nhé!