be to be là gì .là giữa những từ khóa được tìm kiếm nhiều độc nhất trên google về chủ đề . be to lớn be là gì .trong bài viết này phanmemmienphai.vn sẽ viết bài xích .be to be là gì ? Tổng hợp cấu trúc to be to verb mới nhất 2020. 

be to lớn be là gì ? Tổng hợp cấu trúc to be to verb mới nhất 2020 

*


* to lớn be + lớn + verb: là dạng cấu tạo đặc biệt, áp dụng trong ngôi trường hợp:

– Để truyền đạt các mệnh lệnh hoặc các chỉ dẫn từ ngôi thứ nhất qua ngôi máy hai mang đến ngôi thiết bị ba.

Bạn đang xem: Be to be là gì

No one is khổng lồ leave this building without the permission of the police.

– dùng với mệnh đề if khi mệnh đề chính biểu đạt một câu điều kiện: Một điều phải xảy ra trước nếu muốn một điều khác xảy ra. (Nếu muốn… Thì phải..)

If we are lớn get there by lunch time we had better hurry.

Something must be done quickly if the endangered birds are to be saved.

He knew he would have lớn work hard if he was lớn pass his exam

– Được dùng để thông báo hầu hết yêu ước xin chỉ dẫn:

He asked the air traffic control where he was lớn land.

– Được sử dụng khá phổ cập để truyền đạt một dự định, một sự chuẩn bị đặt, đặc biệt khi nó là bao gồm thức.

She is to get married next month.The expedition is lớn start in a week.We are khổng lồ get a ten percent wage rise in June.

– cấu tạo này thường dùng trên báo chí, khi là tựa đề báo thì khổng lồ be được vứt đi.

The Primer Minister (is) khổng lồ make a statement tomorrow.

* were + S + to + verb = if + S + were + to + verb = cầm cố nếu (một mang thuyết)Were I to lớn tell you that he passed his exams, would you believe me.

* was/ were + khổng lồ + verb: Để mô tả ý tưởng về một trong những mệnh đã định sẵnThey said goodbye without knowing that they were never to meet again.

Since 1840, American Presidents elected in years ending in zero were lớn be died (have been destined khổng lồ die) in office.

* to lớn be about to lớn + verb = near future (sắp sửa)

They are about khổng lồ leave.

Xem thêm: ' Hoax Là Gì - Nghĩa Của Từ Hoax

Một cách vừa đủ hơn

*Introduction:– be + to lớn V thông dụng trong văn viết, đặc trưng ở những bài báo cùng để đề cập đến những sự kiện đang xảy ra trong tương lai gần.– rất có thể dùng những cấu trúc sau để cầm cố thế: be due to lớn V và be about to V. Những cấu trúc này mang tính trang trọng hơn và chắc hẳn rằng được áp dụng trong văn viết nhiều hơn văn nói.– be + lớn V thường xuyên được sử dụng để kiểm soát và điều chỉnh cách hành động, diễn đạt các mệnh lệnh, yêu ước và chỉ dẫn.– be + to lớn V thường xuất hiện thêm với mệnh đề if vào câu điều kiện.*More detailed:1. Sở hữu nghĩa ALLOW, được thực hiện để bảo rằng ai đó NÊN hoặc PHẢI làm những gì đó; diễn tả mệnh lệnh, yêu ước hoặc phía dẫn.(used to lớn say that someone should or must vì chưng something)You’re to lớn sit in the corner & keep quiet.Their mother said they were not lớn (= not allowed to) play near the river.There’s no money left – what are we to lớn do?You are not lớn come downstairs until you have tidied up your room.Tell her she is not to open the door khổng lồ any strangers.You are never to lớn use rude language lượt thích that in my house, vì chưng you understand?I’ve made it clear khổng lồ the visitors that they are not to touch any of the machinery.The school rules state that no child is to lớn leave the school premises during the day, unless accompanied by an adult.2. Có nghĩa FUTURE, mang ý nghĩa trang trọng, được dùng để thể hiện nay rằng một điều nào đó SẼ xẩy ra trong tương lai(formal-used to lớn show that something will happen in the future)We are lớn (= We are going to) visit nước australia in the spring.She was never to lớn see (= She never saw) her brother again.The four soldiers are khổng lồ receive citations from the President for their brave actions.The three largest banks are to raise their interest rates.The government is to spend millions of dollars on combating drug abuse.After they’ve finished painting the hall, they are to start on the living room.3. Cũng sở hữu nghĩa FUTURE, được áp dụng trong câu điều kiện để kể đến điều gì SẼ hoàn toàn có thể xảy ra(used in conditional sentences to say what might happen)If I were to lớn refuse they’d be very annoyed.FORMAL: Were I khổng lồ refuse they’d be very annoyed.If the company were to lớn offer him more money, he might not leave.If Tom’s lớn go and live with his mother, then so should his sister.If we’re khổng lồ get there by five, we’d better drive more quickly.What’s to lớn happen lớn all of us, if they move the factory to lớn the north of England ?They’ll write if I’m on the shortlist. Otherwise, I’m to assume I haven’t got the job.4. Có nghĩa của CAN, được dùng để nói mang lại điều gì CÓ THỂ xảy ra(used lớn say what can happen)The exhibition of modern prints is currently lớn be seen at the city Gallery.5. Với nghĩa của PLAN-liên quan mang đến FUTURE, được dùng để làm truyền đạt một kế hoạch hoặc dự định(used lớn convey a plan)She is lớn be married next month.The expedition is to start in a week’s time.Cấu trúc này được sử dụng nhiều sinh hoạt báo chí(This construction is very much used in newspapers):The Prime Minister is khổng lồ make statement tomorrow.Ở nhan đề báo, rượu cồn từ be thường xuyên được lược bỏ để tiết kiệm ngân sách và chi phí khoảng trống:(In headlines the verb be is often omitted to save space)à Prime Minister to make statement tomorrow.6. Was/were to lớn V được thực hiện để đề cập mang đến một sự kiện được hy vọng đợi vẫn xảy ra vào trong 1 thời điểm là tương lai trong quá khứ, một điều gì đó đã được định sẵn hoặc vẫn được sắp tới đặt.He was later khổng lồ regret his decision.The meeting was to be held the following week.They said goodbye, little knowing that they were never to meet again.7. Khổng lồ V rất có thể được dùng làm chủ ngữ, tân ngữ, và ngã ngữ. Với chức năng làm xẻ ngữ, to V có thể đứng sau BE.This house is lớn let. (Nhà này để cho thuê.)What I like is to lớn swim in the sea and then khổng lồ lie on the warm sand.