Trong bài học kinh nghiệm hôm nay, họ sẽ cùng làm quen với dạng toán lớp 4 biểu thức tất cả chứa một chữ. jenincity.com sẽ giúp các em mày mò về dạng toán này và thuộc nhau rèn luyện nhé!Trong bài học kinh nghiệm hôm nay, họ sẽ cùng làm quen với dạng toán lớp 4 biểu thức tất cả chứa một chữ. Để phát âm bài dễ dàng hơn thì đầu tiên họ hãy thuộc nhau khám phá một ví dụ tiếp sau đây để nhận thấy biểu thức gồm chứa một chữ là gì?

1. Nhận thấy dạng toán lớp 4 biểu thức bao gồm chứa một chữ

1.1. Ví dụ

*

1.2. Kết luận

Qua ví dụ trên, những em rất có thể thấy được 4+n đó là một việc lớp 4biểu thức gồm chứa một chữ.Mỗi lần nạm chữ số n bởi một số, ta được một giá bán trị new của biểu thức 4+n

2. Cách tính giá trị của biểu thức gồm chứa một chữ

2.1. Ví dụ:

Tính giá bán trị các biểu thức sau:

a) 170 + x cùng với x=13

b) 2000 - y cùng với y=100

c) 25 x a cùng với a= 4

d) y : 5 cùng với y=100

2.2. Phía dẫn cụ thể cách tính

a) giả dụ x=13 thì 170 + x = 170 + 13= 184

b) nếu như y=100 thì 2000 - y= 2000 -100= 1900

c) nếu a= 4 thì 25 x a= 25 x 4= 100

d) nếu như y=100 thì y : 5= 100 : 5= 20

2.3. Phương pháp tính giá trị của toán lớp 4 biểu thức có chứa một chữ

*

2.4. Chú ý:

*

3. Bài bác tập vận dụng toán lớp 4 biểu thức bao gồm chứa một chữ

3.1. Bài tập

Bài 1: Tính quý hiếm biểu thức:

a) 6412 + 513 x m cùng với m = 7;

b) 1500 – 1500 : b cùng với b = 3;

c) 28 x a + 22 x a cùng với a = 5;

d) 125 x b – 25 x b cùng với b = 6;

Bài 2: Tính cực hiếm biểu thức 145 - m với m=24; m=45; m=100

Bài 3: Cho hình vuông vắn có độ lâu năm cạnh là a:

a) Hãy viết biểu thức tính chu vi p. Của hình vuông vắn theo a cùng biểu thức tính diện tích s S của hình vuông vắn theo a.

Bạn đang xem: Biểu thức có chứa một chữ

b) Áp dụng: Tính cực hiếm của biểu thức p. Và s với a = 21cm; a = 35cm.

3.2. Lí giải và đáp án

Bài 1:

a) với m = 7, ta gồm : 6412 + 513 x m = 6412 + 513 x 7 = 6412 + 3591 =10003

b) cùng với b = 3, ta gồm : 1500 – 1500 : b = 1500 – 1500 : 3 = 1500 – 500 = 1000

c) cùng với a = 5, ta có 28 x a + 22 x a = 28 x 5 + 22 x 5 = 140 + 110 = 250.

d) với b = 6 ta có: 125 x b – 25 x b = 125 x 6 - 25 x 6 = 750 - 150 = 600.

Bài 2:

Nếu m = 24 thì 145 -m = 145 - 24 = 121

Nếu m = 45 thì 145 - m = 145 - 45 = 100

Nếu m = 100 thì 145 - m = 145 - 100 = 45

Bài 3:

a) p = a x 4 ; S = a x a.

b) cùng với a = 5cm, ta có: phường = 21 x 4 = 84 (cm); S = 21 x 21 = 441 (cm2).

Với a = 7cm, ta có: phường = 35 x 4 = 140 (cm); S = 35 x 35 = 1225 (cm2).

4. Bài tập từ luyện toán lớp 4 biểu thức tất cả chứa một chữ (Có đáp án)

4.1. Đề bài

*

4.2. Đáp án

Bài 1:

a) 9500

b) 60990

c) 63306

d) 3350

Bài 2:

Nếu a=300 thì P= 1500

Nếu a=450 thì P= 1650

Nếu a=50 thì P= 1250

Bài 3:

Chu vi là 60 cm

Diện tích là 225 cm2

5. Giải bài tập sách giáo khoa bài học kinh nghiệm toán lớp 4 biểu thức tất cả chứa một chữ

5.1. Đề bài

Bài 1: Tính giá trị biểu thức (theo mẫu) :

a) 6 – b cùng với b = 4

b) 115 – c cùng với c = 7

c) a + 80 cùng với a = 15

a) ví như b = 4 thì 6 – b = 6 – 4 = 2.

b) ví như c = 7 thì 115 – c = 115 – 7 = 108

c) nếu như a = 15 thì a + 80 = 15 + 80 = 95

Bài 2: Viết vào ô trống (theo mẫu)

a)

x

8

30

100

125+x

125+8=133

b)

y

200

960

1350

y-20

Bài 3

a) Tính quý giá biểu thức : 250 + m với : m = 10; m = 0; m = 80; m = 30.

b) Tính giá trị biểu thức : 873 – n với : n = 10; n = 0; n = 70; n = 30.

5.2. Lời giải:

Bài 1:

a) trường hợp b = 4 thì 6 – b = 6 – 4 = 2.

b) trường hợp c = 7 thì 115 – c = 115 – 7 = 108

c) trường hợp a = 15 thì a + 80 = 15 + 80 = 95

Bài 2:

a)

x

8

30

100

125+x

125+8=133

125+30=155

125+100=225

b)

y

200

960

1350

y-20

200-20=180

960-20=940

1350-20=1330

Bài 3:

a) nếu như m = 10 thì 250 + m = 250 + 10 = 260.

Nếu m = 0 thì 250 + m = 250 + 0 = 250.

Nếu m = 80 thì 250 + m = 250 + 80 = 330.

Nếu m = 30 thì 250 + m = 250 + 30 = 280.

b) giả dụ n = 10 thì 873 – n = 873 – 10 = 863.

Nếu n = 0 thì 873 – n = 873 – 0 = 873.

Nếu n = 70 thì 873 – n = 873 – 70 = 803.

Nếu n = 30 thì 873 – n = 873 – 30 = 843.

Xem thêm: Eclipse Là Gì ? Hướng Dẫn Cài Đặt, Cấu Hình Eclipse Eclipse Ide Là Gì

jenincity.com còn không ít nội dung kiến thức đặc biệt khác giúp các em tân tiến trong quy trình học toán lớp 4 biểu thức gồm chứa một chữ. Hãy đọc và share với bằng hữu để cùng cả nhà học tập nhé.