Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người tình Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Borrow là gì

*
*
*

borrow
*

borrow /"bɔrou/ rượu cồn từ vay, mượnto borrow at interest: vay lãi theo, mượnto borrow an idea: theo ý kiến, mượn ý kiến
đất lấpGiải yêu thích EN: Earth material used as fill in one location after being excavated in another.Giải thích hợp VN: Đất dùng để làm lấp hố khai quật sau thời điểm khai quật.borrow pit: hố khu đất lấpmượnborrow digit: chữ số mượnborrow digit: con số mượnborrow digit: số mượnborrow pit: hố đất mượnend-around borrow: số mượn gửi vòngLĩnh vực: cơ khí & công trìnhmỏ đấtLĩnh vực: toán và tinsố mượnborrow digit: chữ số mượnborrow digit: con số mượnend-around borrow: số mượn đưa vòngvayborrow materialnguyên vật tư đắp nềnborrow pitcông ngôi trường đá lộ thiênborrow pitdữ trữ đấtborrow pitmỏ đá lộ thiênborrow pitmỏ lộ thiênborrow pitthùng đấuborrow pittrữ lượng đấtborrow pit roaddữ trữ biênborrow pit roaddữ trữ phụborrow pit roadsự chừa hôngborrow workingsự đào dữ trữ (đất)side borrowdự trữ biênside borrowdự trữ phụside borrowsự chừa hôngsubgrade borrow pitgiải dự trữ nền đường đất
*

*

*

borrow

Từ điển Collocation

borrow verb

1 money/things

ADV. heavily He borrowed heavily khổng lồ set the company up.

PREP. from She borrowed £50 from her mother. | off (informal) I"ll borrow some coffee off the neighbours.

2 ideas, etc.

ADV. freely

PREP. from His designs borrow freely from the architecture of ancient Egypt.

Từ điển WordNet
Xem thêm: Tù Nhân Lương Tâm Là Gì - Cái Gọi Là “Tù Nhân Lương Tâm”

Bloomberg Financial Glossary

借入借入To obtain or receive money on loan with the promise or understanding that it will be repaid.

English Synonym and Antonym Dictionary

borrows|borrowed|borrowingsyn.: takeant.: lend