Để cộng, trừ số thập phân ta cộng, trừ các phần tương ứng của các số đó. Để nhân, chia số thập phân ta đổi số thập phân thanh lịch phân số.

Bạn đang xem: Các bài toán cộng trừ nhân chia lớp 5

Đó là cách cộng, trừ, nhân, chia số thập phân mà những em học sinh lớp 5 cần làm.

Cụ thể các em có tác dụng như sau:

Cộng, trừ số thập phân

Muốn cộng, trừ số thập phân ta tiến hành cộng hoặc trừ các phần tương ứng của các số đó. Chăm chú cộng phần thập phân trước, theo thứ tự từ phải qua trái.

Ví dụ 1: Tính 2,7 + 2,1

Cách tính:

Ta cộng phần mười trước: 7 + 1 = 8; tiếp phần nguyên 2 + 2 = 4. Vậy 2,7 + 2,1 = 4,8.

Ví dụ 2: Tính 7,7 – 3,2

Cách tính:

Ta trừ phần mười trước: 7 – 2 = 5; 7 – 3 = 4. Vậy 7,7 – 3,2 = 4,5.

Ví dụ 3: Tính 2,37 + 2,75

Cách tính:

Ta cộng phần trăm trước: 7 + 5 = 12 viết 2 nhớ 1 ; cộng phần mười: 3 + 7 = 10 nhớ một là 11 viết 1 nhớ 1, cộng phần nguyên: 2 + 2 = 4 nhớ 1 là 5 viết 5. Vậy 2,37 + 2,75 = 5,12

Ví dụ 4: Tính 10,67 – 3,58

Cách tính:

Ta trừ phần trăm trước: 7 – 8 ko trừ được ta lấy 17 – 8 = 9, tiếp tục trừ phần mười: 6 – 5 trừ thêm một nữa tức là 6 – 6 = 0. Phần nguyên làm cho tương tự: 10 – 3 = 7. Vậy 10,67 – 3,58 = 7,09

Nhân, chia số thập phân

Cách 1:

Muốn nhân, chia các số thập phân với nhau ta viết bọn chúng dưới dạng phân số rồi tiến hành như bí quyết nhân phân chia phân số đã học.

Ví dụ 5: Tính 2,1 x 3,5

Cách tính:

*

Ví dụ 6:

Tính 4,5 : 3,5

Cách tính:

*

*Chú ý: khi nhân phân tách số thập phân với một số tự nhiên khác 0 thì ta coi số tự nhiên bao gồm mẫu bằng 1.

Cách 2:Cách nhân số thập phân:

– Nhân như nhân nhị số tự nhiên với nhau.

– Đếm xem phần thập phân của nhì thừa số tất cả mấy số lấy phần thập phân của kết quả có bấy nhiêu số.

Ví dụ 7: Tính

*

Cách tính:

– Bước 1: Nhân như nhân hai số tự nhiên với nhau.

– Bước 2: nhị thừa số có tất cảhai chữ sốở phần thập phân, ta dùng dấu phẩy tách bóc ở tích rahai chữ số kể từ phải sang trái.

Vậy:

*

*

Ví dụ 8: Tính

*

Cách tính:

– Bước 1: Nhân như nhân hai số tự nhiên với nhau.

– Bước 2: nhì thừa số tất cả tất cảba chữ sốở phần thập phân, ta sử dụng dấu phẩy tách ở tích raba chữ số kể từ phải lịch sự trái.

Vậy:

*

*

Cách chia số thập phân:

– Đếm xem tất cả bao nhiêu chữ số ở phần thập phân của số chia thì chuyển dấu phẩy ở số bị chia sang mặt phải bấy nhiêu chữ số.

– Bỏ dấu phẩy ở số chia rồi thực hiện phép phân chia như phân chia số tự nhiên.

Ví dụ 9:Tính

*

Cách tính:

– Bước 1: Phần thập phân của nhì số

*
*
cùng có hai chữ số, chuyển dấu phẩy của cả nhì số sang bên phải hai chữ số ta được phép chia hai số tự nhiên: với .

Xem thêm: Thuật Ngữ Tiếng Anh Chuyên Ngành Quản Trị Nhân Sự Tiếng Anh Là Gì ?

– Bước 2: Thực hiện phép phân tách đến ta được kết quả là:

*
.

*

*Chú ý: Nếu phép phân tách số thập phân mang lại số thập phân mà có dư thì những em cần đọc bài bác viết dưới đây: