Toán tất cả lời văn lớp 3 là dạng toán thực tế mà học sinh được tiếp cận từ khôn xiết sớm, có ý nghĩa sâu sắc quan trọng và thực tế cao. Việc hướng dẫn học viên một số mẹo lúc giải toán bao gồm lời văn lớp 3. Giúp học viên biết cách khi nào thực hiện tại phép tính cộng, trừ, nhân, phân chia trong giải toán bao gồm lời văn nhằm đạt kết quả đúng chuẩn nhất là điều mà cửa hàng chúng tôi luôn hướng tới.

Bạn đang xem: Các bài toán giải lớp 3


*
1. Một số mẹo khi giải toán gồm lời văn lớp 3

a. Vấn đề có lời văn triển khai phép tính cộng.

Dạng 1: Trong câu hỏi lời văn bao gồm chữ …“thêm” …ta triển khai phép tính cộng.

Ví dụ 1: bên An tất cả 6 bé gà, chị em mua “thêm” 4 con gà. Hỏi nhà An có toàn bộ mấy bé gà?

Bài giải:

Số bé gà công ty An có tất cả là:

6 + 4 = 10 (con gà)

Đáp số: 10 con gà.

Dạng 2: Trong bài toán lời văn tất cả chữ …“hỏi cả hai” …ta thực hiện phép tính cộng.

Ví dụ 2: An gồm 3 trái cam, Bình gồm 5 trái cam. Hỏi cả hai các bạn có mấy quả cam?

Bài giải:

Số trái bóng cả đôi bạn trẻ có là:

3 + 5 = 8 (quả bóng)

Đáp số: 8 trái bóng

Dạng 3: Trong việc lời văn gồm chữ …“có”… “hỏi”…”có vớ cả”…ta thực hiện phép tính cộng.

Ví dụ 3: Đàn vịt 7 nhỏ ở bên dưới ao và 6 con ở bên trên bờ. Hỏi đàn vịt có tất cả mấy con?

Bài giải:

Đàn vịt có toàn bộ là:

7 + 6 = 13 (con vịt)

Đáp số: 13 con vịt

Dạng 4: Trong câu hỏi lời văn bao gồm chữ …“nhiều hơn” …”hỏi”… ta tiến hành phép tính cộng.

Ví dụ 4: mức chi phí sách Toán là 752 đồng, chi phí sách giờ đồng hồ việt nhiều hơn mức giá sách toán là 48 đồng. Hỏi chi phí sách giờ việt là bao nhiêu?

Bài giải:

Giá tiền sách giờ việt là:

48 = 800 (đồng)

Đáp số: 800 đồng.

b. Câu hỏi có lời văn tiến hành phép tính trừ

Dạng 1: Trong việc lời văn bao gồm chữ …“bớt” …ta thực hiện phép tính trừ

Ví dụ 5: Một thanh gỗ lâu năm 12 cm, tía em cưa bớt đi 2 cm. Hỏi thanh gỗ còn lại dài từng nào cm?

Bài giải:

Số cm thanh gỗ còn sót lại dài là:

12 – 2 = 10 (cm)

Đáp số: 10 cm.

Dạng 2: Trong vấn đề lời văn bao gồm chữ …“có” …”hỏi”…”còn (lại)”…ta thực hiện phép tính trừ.

Ví dụ 6: các bạn Long 9 trái bóng, chúng ta Long thả 3 trái bóng đi. Hỏi bạn Long còn lại mấy quả bóng?

Bài giải:

Số quả bóng của người tiêu dùng Long còn lại là:

9 – 3 = 6 (quả bóng)

Đáp số: 6 quả bóng.

Dạng 3: Trong câu hỏi lời văn tất cả chữ …“ít hơn” …”hỏi”…ta tiến hành phép tính trừ.

Ví dụ 7: Lớp 1A tất cả 40 học sinh. Lớp 1B tất cả ít hơn lớp 1A là 6 học sinh. Hỏi lớp 1B gồm bao nhiêu học tập sinh?

Bài giải:

Số học viên của lớp 1B là:

40 – 6 = 34 (học sinh)

Đáp số: 34 học tập sinh.

Dạng 4: Trong việc lời văn bao gồm chữ …“hỏi” …”hơn” (nhẹ hơn, nặng nề hơn, những hơn, không nhiều hơn)…ta triển khai phép tính trừ.

Ví dụ 8: các bạn An nặng nề 41 kg, các bạn Lan năng 38 kg. Hỏi chúng ta An năng hơn bạn Lan bao nhiêu kg?

Bài giải:

Số ký lô gam các bạn An nặng nề hơn chúng ta Lan là:

41 – 38 = 3 (kg)

Đáp số: 3 kg

Dạng 5: Trong việc lời văn có chữ …“cho biết nhị bạn” …”trong đó cho biết thêm một bạn”…”hỏi bạn còn lại”…ta thực hiện phép tính trừ

Ví dụ 9: bạn Hương và chúng ta Hoa sưu tầm được 120 con tem. Trong các số đó bạn Hương đọc được 80 con tem. Hỏi bạn Hoa học hỏi được từng nào con tem?

Bài giải:

Số nhỏ tem bạn Hoa tham khảo được là:

120 – 80 = 40 (con tem)

Đáp số: 40 nhỏ tem.

2. Tuyển tập 40 câu hỏi có lời văn lớp 3 được đặt theo hướng dẫn

Bài 1: nhị thùng tất cả 58 lít dầu, nếu cung ứng thùng trước tiên 5 lít thì thùng thứ nhất có số dầu hèn thùng trang bị hai 2 lần. Hỏi mỗi thùng có bao nhiêu lít dầu.

Hướng dẫn

Nếu cấp dưỡng thùng trước tiên 5 lít thì toàn bô dầu tất cả trong 2 thùng là:

58 + 5 = 63 (l)

Coi số dầu vào thùng thứ nhất lúc sau là 1 phần thì số dầu thùng trang bị hai là 2 phần

Tổng số phần cân nhau là: 1 + 2 = 3 (phần)

Số dầu thùng sản phẩm công nghệ hai là: 63 : 3 x 2 = 42 (l)

Số dầu ở thùng trước tiên là: 58 – 42 = 16 (l)

Bài 2: An download 3 cây viết chì cùng 5 quyển vở không còn 21 nghìn, Hồng mua 5 quyển vở cùng 5 cây viết chì không còn 25 nghìn đồng. Tính số chi phí một cây viết chì, một quyển vở?

Hướng dẫn

2 cây viết chì hết số tiền là: 25 – 21 = 4 (nghìn)

1 cây bút chì có giá là: 4 : 2 = 2 (nghìn)

1 mẫu bút có giá là: (21 – 3 x 2) : 5 = 3 (nghìn)

Bài 3. Một quầy tập hóa tất cả 9 thùng cốc. Sau thời điểm bán đi 450 dòng cốc thì quầy đó còn lại 6 thùng cốc. Hỏi trước khi bán quầy đó bao gồm bao nhiêu cái cốc?

Hướng dẫn

Số thùng cốc đã cung cấp đi là: 9 – 6 = 3 thùng

1 thùng tất cả số ly là: 450 : 3 = 150 (cái)

Trước khi buôn bán thùng bao gồm số cốc là: 150 x 9 = 1350 (cái)

Bài 4. Để sẵn sàng cho một họp báo hội nghị người ta đó kê 9 hàng ghế đầy đủ chỗ mang đến 81 bạn ngồi. Trên thực tế có mang lại 108 fan đến dự họp. Hỏi buộc phải kê thêm mấy sản phẩm ghế nữa bắt đầu đủ chỗ?

Hướng dẫn

Mỗi sản phẩm ghế có số địa điểm là: 81 : 9 = 9 (chỗ)

Số hang ghế nên kê thêm là: (108 – 81) : 9 = 3 (hàng)

Bài 5. Ngày thứ nhất bán được 2358kg gạo, ngày vật dụng hai bán tốt gấp 3 lần ngày vật dụng nhất. Cà nhì ngày bán tốt số gạo là bao nhiêu?

Hướng dẫn

Ngày vật dụng hai bán tốt số gạo là: 2358 x 3 = 7074 (kg)

Cả hai ngày bán tốt số gạo là: 7074 + 2358 = 9432 (kg)

Bài 6. Một mẫu cầu lâu năm 100m gồm có 5 nhịp. Trong đó 4 nhịp dài cân nhau còn nhịp ở chính giữa thì dài thêm hơn mỗi nhịp tê 10m. Tính nhịp chính giữa?

Hướng dẫn

4 nhịp sót lại mỗi nhịp dài số mét là: (100 – 10) : 5 = 18 (m)

Nhịp vị trí trung tâm dài là: 18 + 10 = 28 (m)

Bài 7. 7 bao xi măng nặng 350kg. Mỗi vỏ bao nặng trĩu 200g. 5 bao xi măng như thế có cân nặng xi măng là từng nào kilôgam?

Hướng dẫn Đổi: 350kg = 350000g

Mỗi bao xi măng có trọng lượng xi măng là: 350000 : 7 – 200 = 49800 (g)

5 bao xi măng như thế chứa kl xi măng là: 49800 x 5 = 249000 (g) = 249kg

Bài 8. Một sân vườn cây nạp năng lượng quả bao gồm 5 mặt hàng cây hồng xiêm, mỗi hàng 12 cây và gồm 9 hàng cây táo, mỗi mặt hàng 18 cây. Hỏi vườn cửa cây nạp năng lượng quả kia có tất cả bao nhiêu cây?

Hướng dẫn:

Số cây hồng xiêm trong sân vườn là: 5 x 12 = 60 cây

Số cây apple là: 9 x 18 = 162 cây

Vườn cây nạp năng lượng quả có toàn bộ số cây là: 60 + 162 = 222 cây

Bài 9. Có 360 cuốn sách xếp đa số vào 2 tủ, mỗi tủ bao gồm 3 ngăn. Hiểu được mỗi ngăn có số sách như nhau. Số sách làm việc mỗi ngăn có là bao nhiêu quyển?

Hướng dẫn:

Số chống sách gồm là: 2 x 3 = 6 ngăn

Số sách nghỉ ngơi mỗi phòng là: 360 : 6 = 60 quyển

Bài 10. Trong sân bao gồm 16 con ngan, số vịt nhiều gấp hai số ngan và thấp hơn số gà là 6 con.

Hỏi trên sân có toàn bộ bao nhiêu bé gà, vịt, ngan?

Hướng dẫn:

Số vịt trên sân là: 16 x 2 = 32 (con)

Số kê trên sân là: 32 + 6 = 38 (con)

Tổng số ngan, con gà , vịt trên sảnh là: 16 + 32 + 38 = 86 con

Bài 11. trong một cuộc thi làm hoa, chúng ta Hồng làm được 25 bông hoa. Vậy nên Hồng làm ít hơn Mai 5 bông và chỉ bằng một nửa số hoa của Tỳ. Hỏi ba bạn làm cho được bao nhiêu bông hoa tất cả?

Hướng dẫn:

Bạn Mai có tác dụng được số hoa là: 25 + 5 = 30 bông

Bạn Tỳ làm được số hoa là: 25 x 2 = 50 bông

Cả bố bạn làm cho được số hoa là: 25 + 30 + 50 = 105 bông

Bài 12. Cứ đôi bạn đấu cùng nhau thì được một ván cờ. Hỏi bao gồm bốn chúng ta đấu với nhau thì được mấy ván cờ (mỗi chúng ta đều đấu cùng với một chúng ta khác)?

Hướng dẫn:

Số ván cờ là; 4 x 3 : 2 = 6 (ván)

Bài 13. Bà bầu mang ra chợ bán 25 quả cam với 75 quả quýt. Buổi sáng chị em đã bán được1/5 số cam với quýt, còn lại số cam và số quýt chị em để chiều buôn bán nốt. Hỏi buổi sáng người mẹ đã bán được tổng số từng nào quả cam cùng quýt?

Hướng dẫn:

Tổng số cam và quýt mẹ mang ra chợ là: 25 + 75 = 100 quả

Tổng số cam với quýt bà mẹ đã buôn bán buổi sáng sủa là: 100 : 5 = 20 quả

Bài 14. Một thùng đựng đầy dầu hỏa thì nặng trĩu 32 kg. Trường hợp thùng đựng một nửa số dầu hỏa đó thì nặng nề 17kg. Hỏi khi thùng ko đựng dầu thì nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Hướng dẫn:

1 nửa số dầu nặng trĩu số kilogam là: 32 – 17 = 15 (kg)

Khi ko đựng dầu thùng nặng trĩu số kilogam là: 32 – 15 x 2 = 2 (kg)

Bài 15. Tất cả 234kg con đường chia các vào 6 túi. 8 túi như vậy bao gồm số đường là bao nhiêu?

Hướng dẫn:

Mỗi túi cất số klg con đường là: 234 : 6 = 39 (kg)

8 túi vậy nên chứa số đường là: 39 x 8 = 312 (kg)

Bài 16. Ngày thứ nhất bán được 2358kg gạo, ngày vật dụng hai bán tốt gấp 3 lần ngày vật dụng nhất. Cả nhì ngày bán được số gạo là bao nhiêu?

Hướng dẫn:

Ngày trang bị hai bán tốt số gạo là: 2358 x 3 = 7074 kg

Cả hai ngày bán được số gạo là: 7074 + 2358 = 9432kg

Bài 17: bao gồm 45 câu hỏi trong cuộc thi khoa học.Mỗi câu trả lời đúng được 4 điểm,trả lời không nên bị trừ 2 điểm. Tất cả các thắc mắc đều được trả lời.Hỏi nếu Henry trả lời được 150 điểm thì bạn ấy đã vấn đáp đúng mấy câu hỏi?

Hướng dẫn:

Sử dụng phương pháp giả thiết tạm:

Giả sử Henry trả lời đúng cả 45 câu hỏi.

Lúc kia tổng điểm của người sử dụng Henry là :

4 x 45 = 180 (điểm)

Tổng điểm được tăng thêm là :

180 – 150 = 30 (điểm)

Sở dĩ số điểm tăng thêm là vì ta đã cho Henry trả lời đúng không còn 45 câu.

1 câu đúng ra 1 câu không đúng số điểm là :

4 + 2 = 6 (điểm)

Số câu Henry vấn đáp sai là :

30 : 6 = 5 (câu)

Số câu Henry trả lời và đúng là :

45 – 5 = 40 (câu)

Đáp số : 40 câu.

Bài 18. Một hình chữ nhật có diện tích là 180 cm, trường hợp tăng chiều nhiều năm 2 cm thi chu vi tăng

28 cm. Tính chu vi hình chữ nhật ban đầu.

Hướng dẫn:

Chiều rộng hình chữ nhật là: 28 : 2 – 2 = 12 (cm)

Chiều nhiều năm hình chữ nhật là: 180 : 12 = 15 (cm)

Chu vi hình chữ nhật ban đầu là: (12 + 15) x 2 = 54 (cm)

Đáp số: 54cm

Bài 19. Cha rổ có số cam bằng nhau. Nếu chào bán 60 quả sinh sống rổ trang bị nhất, cung cấp 45 quả nghỉ ngơi rổ thứ

2 với 75 quả sinh hoạt rổ sản phẩm 3 thì số cam còn lại nhiều hơn thế nữa số cam đã buôn bán là 30 quả. Hỏi ban đầu mỗi rổ gồm bao nhiêu quả?

Hướng dẫn:

Tổng số cam đã cung cấp là:

60 + 45 + 75 = 180 quả

Số cam còn sót lại là:

180 + 30 = 210 quả

Tổng số cam trong 3 rổ ban đầu là:

180 + 210 = 390 quả

Mỗi rổ cảm ban đầu có số trái là:

390 : 3 = 130 quả

Đáp số: 130 quả

Bài 20: Có 5 thùng kẹo, mỗi thùng bao gồm 6 vỏ hộp kẹo, từng hộp bao gồm 32 viên kẹo. Hỏi có tất cả bao nhiêu viên kẹo?

Hướng dẫn:

Mỗi thùng kẹo bao gồm số viên kẹo là: 32 x 6 = 192 (viên)

Tất cả gồm số viên kẹo là: 192 x 5 = 960 (viên)

Bài 21: Có 8 bạn nhỏ tuổi đi sở hữu bi, mỗi bạn oder 3 bi xanh với 4 bi đỏ. Hỏi 8 bạn oder tất cả bao nhiêu viên bi?

Hướng dẫn:

Mỗi bạn mua số bi là: 3 + 4 = 7 viên

8 bạn mua tất cả số bi là: 8 x 7 = 56 viên

Bài 22: gồm 5 thùng kẹo đồng nhất chứa tổng cộng 720 viên kẹo, từng thùng kẹo tất cả 6 gói. Hỏi mỗi gói chứa từng nào viên kẹo?

Hướng dẫn:

Mỗi thùng cất số viên kẹo là: 720 : 5 = 144 viên

Mỗi gói kẹo chứa số viên kẹo là: 144 : 6 = 24 viên

Bài 23: Hai chống sách có tổng số 84 quyển. Nếu mang 4 quyển sách của ngăn đầu tiên chuyển sang phòng thứ nhì thì số quyển sách của nhị ngăn bằng nhau. Hỏi thực sự mỗi ngăn tất cả bao nhiêu quyển sách?

Hướng dẫn:

Ngăn thứ nhất hơn ngăn thứ nhị số sách là: 4 x 2 = 8 quyển

Số sách ngăn trước tiên là: (84 + 8) : 2 = 46 quyển

Số sách ngăn thứ nhị là: 46 – 8 = 38 quyển

Bài 24: gồm một đơn vị chức năng bộ đội, khi tập đúng theo nếu xếp mỗi hàng 64 tín đồ thì xếp được 10 hàng. Hỏi hy vọng xếp thành 8 hàng thì từng hàng tất cả bao nhiêu người?

Hướng dẫn:

Tổng số người của đơn vị là: 64 x 10 = 640 người

Nếu xếp thành 8 sản phẩm thì từng hàng tất cả số tín đồ là: 640 : 8 = 80 người

Bài 25: Có một số bi phân thành 8 túi, mỗi túi được 14 viên bi. Hỏi hy vọng chia số bi đó thành mỗi túi 4 bi thì phân chia được bao nhiêu túi?

Hướng dẫn:

Tổng số bi là: 8 x 14 = 72 viên

Số túi từng túi có 4 viên chia được là: 72 : 4 = 18 viên

Bài 26: Một đoàn khác nước ngoài có 26 người đón tắc xi, từng xe tắc xi chở được 4 người (kể cả lái xe). Hỏi đoàn khác nước ngoài phải đón toàn bộ bao nhiêu chiếc tắc xi?

Hướng dẫn:

Không tính lái xe thì mỗi xe chở được số người là: 4 – 1 = 3 người

26 tín đồ ngồi được: 26 : 3 = 8 xe dư 2 người

2 người cũng cần 1 xe.

Vậy số xe pháo tắc xi phải đón là: 8 + 1 = 9 xe

Bài 27: An có một số viên kẹo phân thành 8 túi. Nếu đem đi 17 viên kẹo thì số kẹo còn lại được chia mọi thành 7 túi, từng túi ít hơn ban sơ 1 viên kẹo. Hỏi An có toàn bộ bao nhiêu viên kẹo.

Xem thêm: Công Thức Tính Diện Tích Hình Thang Lớp 5 Trang 93, 94 Diện Tích Hình Thang

Hướng dẫn:

1 túi có số viên kẹo là: 17 – 7 = 10 viên

Số kẹo An tất cả là: 10 x 8 = 80 viên

Bài 28: Dũng gồm 16 viên bi, Toàn bao gồm số bi vội 5 lần số bi của Dũng. Hỏi cả hai bạn có toàn bộ bao nhiêu viên bi.

Hướng dẫn:

Toàn bao gồm số bi là: 16 x 5 = 80 viên bi

Cả hai bạn có số bi là: 80 + 16 = 96 viên bi

Bài 29: Một cửa hàng ngày trước tiên bán được 36 kilogam đường, ngày thứ hai bán được số đường giảm xuống 3 lần đối với ngày sản phẩm nhất. Hỏi ngày sản phẩm hai bán thấp hơn ngày thứ nhất bao nhiêu ki lô gam đường?

Hướng dẫn:

Ngày sản phẩm hai bán được số con đường là: 36 : 3 = 12 kg

Ngày vật dụng hai bán ít hơn ngày đầu tiên số klg mặt đường là: 36 – 12 = 24kg

Bài 30: Có bố thùng dầu, thùng đầu tiên chứa 16 lít, thùng đồ vật hai cất gấp 3 lần thùng đồ vật nhất, thùng thứ bố chứa hèn thùng sản phẩm hai 2 lần. Hỏi thùng thứ bố chứa bao nhiêu lít dầu?

Hướng dẫn:

Thùng thiết bị hai cất số dầu là: 16 x 3 = 48l

Thùng thứ tía chứa số dầu là: 48 : 2 = 24l

Bài 31: Trong chống học tất cả 6 sản phẩm ghế, mỗi hàng ghế gồm 3 địa điểm ngồi. Hỏi chống học đó có bao nhiêu chỗ ngồi?

Hướng dẫn:

Phòng học bao gồm số số chỗ ngồi là: 6 x 3 = 18 chỗ

Bài 32: Một túi gồm 6 kilogam gạo. Hỏi 5 túi như vậy có từng nào kilogam gạo?

Hướng dẫn:

5 Túi gồm số kilogam gạo là: 6 x 5 = 30 kg

Bài 33: bên trên bàn bao gồm 4 đĩa cam, từng đĩa tất cả 9 quả. Hỏi trên bàn bao gồm bao nhiêu quả cam?

Hướng dẫn:

Trên bàn gồm số trái cam là: 4 x 9 = 36 quả cam

Bài 34: bên trên bàn gồm 4 đĩa cam, mỗi đĩa tất cả 3 quả. Hỏi trên bàn tất cả bao nhiêu trái cam?

Hướng dẫn:

Trên bàn gồm số trái cam là: 4 x 3 = 12 quả cam

Bài 35: bên trên bàn gồm 4 đĩa cam, mỗi đĩa có 2 quả. Hỏi trên bàn bao gồm bao nhiêu quả cam?

Hướng dẫn:

Trên bàn có số trái cam là: 4 x 2 = 8 trái cam

Bài 36: bên trên bàn gồm 7 đĩa cam, từng đĩa bao gồm 8 quả. Hỏi bên trên bàn gồm bao nhiêu trái cam?

Hướng dẫn:

Trên bàn bao gồm số trái cam là: 7 x 8 = 56 trái cam

Bài 37: trên bàn gồm 7 chồng sách, mỗi ck sách tất cả 9 quyển sách. Hỏi trên bàn có mấy quyển sách?

Hướng dẫn:

Trên bàn bao gồm số quyển sách là: 7 x 9 = 63 quyển sách

Bài 38: Một rổ cam có 2 quả. Hỏi 7 rổ cam như thế có bao nhiêu quả cam?

Hướng dẫn:

7 Rổ cam có toàn bộ số trái là: 7 x 2 = 14 quả cam

Bài 39: trên bàn có 8 ck sách, mỗi chồng sách có 2 quyển sách. Hỏi trên bàn gồm mấy quyển sách?