Số bao gồm bốn chữ số là số bao gồm bốn chữ số mặt hàng nghìn, sản phẩm trăm, hàng trăm và hàng đối chọi vị.

Bạn đang xem: Các số có bốn chữ số

2.Đọc (viết) số gồm bốn chữ số

- Đọc (viết) như số bao gồm 3 chữ số: Đọc (viết) lần lượt từ trái sang trọng phải, từ hàng cao nhất đến sản phẩm thấp nhất.

- lúc chữ số 0 ở hàng trăm thì ta đọc hàng ngàn là "không trăm".

3.Viết số thành tổng

4.Thứ tự những số

B. Ví dụ

Ví dụ 1: Viết những số sau:

a) Bảy nghìn tám trăm

b) Sáu nghìn một trăm bảy mươi mốt

c) Chín nghìn một trăm bảy mươi sáu

Hướng dẫn:

a) 7800

b) 6171

c) 9176

Ví dụ 2:Đọc các số 7234; 5600 ; 4506.

Hướng dẫn:

7234 đọc là: Bảy nghìn nhì trăm bố mươi tư.

5600 gọi là: Năm nghìn sáu trăm.

Ví dụ 3:Viết tất cả các số có bốn chữ số, từng số đều có hàng nghìn là 2, những hàng đều phải sở hữu đủ ba chữ số 4 ; 6 ; 8.

Hướng dẫn:

Tất cả các số gồm bốn chữ số, mỗi số đều phải sở hữu hàng ngàn là 2, các hàng đều có đủ cha chữ số 4 ; 6 ; 8 là:

2468; 2486; 2648; 2684; 2846; 2864.

Ví dụ 4:Viết tất cả các số tất cả bốn chữ số, từng số đều có hàng đơn vị chức năng là 0, các hàng đều phải có đủ tía chữ tiên phong hàng đầu ; 2 ; 3.

Hướng dẫn:

Tất cả những số gồm bốn chữ số, từng số đều phải có hàng đơn vị là 0, các hàng đều có đủ cha chữ hàng đầu ; 2 ; 3 là:

1230; 1320; 2130; 2310; 3120; 3210.

Ví dụ 5:Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 4000 ; 5000 ; 6000 ; ………… ; ………… ; …………

b) 5100 ; 5200 ; 5300 ; ………… ; ………… ; …………

c) 1230 ; 1240 ; 1250 ; ………… ; ………… ; …………

Hướng dẫn:

a) 4000 ; 5000 ; 6000 ; 7000; 8000; 9000.

b) 5100 ; 5200 ; 5300 ; 5400; 5500; 5600.

c) 1230 ; 1240 ; 1250 ; 1260; 1270; 1280.

C. Bài xích tập từ luyện

Bài 1.Viết các số sau:

a) Támnghìn haitrăm

b) Bảynghìn một trăm bảy mươi mốt

c) Chín ngàn một trăm bảy mươi tư.

Bài 2.Đọc các số 3874; 4500; 8097.

Bài 3.Viết toàn bộ các số bao gồm bốn chữ số, từng số đều có hàng ngàn là 1, những hàng đều phải sở hữu đủ ba chữ số 3; 5; 7.

Bài 4.Viết tất cả các số tất cả bốn chữ số, từng số đều có hàng đơn vị là 2, các hàng đều sở hữu đủ tía chữ số 7; 8; 9.

Bài 5.Tìm số lớn nhất có 4 chữ số.

Bài 6. tìm số nhỏ dại nhất tất cả 4 chữ số.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Adjust Là Gì ? (Từ Điển Anh Nghĩa Của Từ Adjust

Học sinh học thêm các bài giảng tuần 19trong mục Học tốt toán sản phẩm tuầntrên jenincity.com để hiểu bài tốt hơn.