*Bạn đang xem: Cách giải bài toán lớp 3

• Đọc, viết, so sánh các số có 3 chữ số • Cộng, trừ các số tất cả 3 chữ số ( ko nhớ ) • rèn luyện trang 4 • Cộng những số có tía chữ số (có lưu giữ một lần) • luyện tập trang 6 • Trừ các số có tía chữ số (có nhớ một lần) • luyện tập trang 8 • Ôn tập các bảng nhân • Ôn tập các bảng chia • luyện tập trang 10 • Ôn tập về hình học • Ôn tập về giải toán • Xem đồng hồ thời trang • Xem đồng hồ thời trang (tiếp theo) • rèn luyện trang 17 • rèn luyện chung trang 18

Chương 2: Phép nhân với phép chia trong phạm vi 1000


• Bảng nhân 6 • luyện tập trang trăng tròn • Nhân số bao gồm hai chữ số cùng với số gồm một chữ số (không nhớ) • Nhân số có hai chữ số cùng với số bao gồm một chữ số (có nhớ) • rèn luyện trang 23 • Bảng phân chia 6 • rèn luyện trang 25 • tìm kiếm một trong các phần cân nhau của một số • luyện tập trang 26 • phân tách số có hai chữ số đến số tất cả một chữ số • luyện tập trang 28 • Phép chia hết và phép chia gồm dư • rèn luyện trang 30 • Bảng nhân 7 • luyện tập trang 32 • Gấp một số trong những lên những lần • luyện tập trang 34 • Bảng phân chia 7 • luyện tập trang 36 • sút đi một số trong những lần • luyện tập trang 38 • search số phân tách • luyện tập trang 40 • Góc vuông, góc ko vuông • Thực hành nhận biết và vẽ góc vuông bằng ê ke • Đề-ca-mét. Héc-tô-mét • Bảng đơn vị đo độ lâu năm • luyện tập trang 46 • thực hành đo độ dài • thực hành đo độ lâu năm (tiếp theo) • luyện tập chung trang 49 • câu hỏi giải bởi hai phép tính • việc giải bởi hai phép tính (tiếp theo) • luyện tập trang 52 • Bảng nhân 8 • luyện tập trang 54 • Nhân số có cha chữ số với số tất cả một chữ số • luyện tập trang 56 • đối chiếu số béo gấp mấy lần số bé • rèn luyện trang 58 • Bảng phân chia 8 • luyện tập trang 60 • đối chiếu số nhỏ bé bằng một trong những phần mấy số to • luyện tập trang 62 • Bảng nhân 9 • rèn luyện trang 64 • Gam • luyện tập trang 67 • Bảng chia 9 • rèn luyện trang 69 • chia số gồm hai chữ số đến số bao gồm một chữ số • phân tách số tất cả hai chữ số mang lại số tất cả một chữ số (tiếp theo) • phân chia số có bố chữ số đến số có một chữ số • phân tách số có ba chữ số mang lại số gồm một chữ số (tiếp theo) • giới thiệu bảng nhân • reviews bảng phân chia • luyện tập trang 76 • luyện tập chung trang 77 • làm quen cùng với biểu thức • Tính quý giá của biểu thức • Tính giá trị của biểu thức (tiếp theo) • luyện tập trang 81 • Tính quý hiếm của biểu thức (tiếp theo) • luyện tập trang 82 • rèn luyện chung trang 83 • Hình chữ nhật • hình vuông vắn • Chu vi hình chữ nhật • Chu vi hình vuông • luyện tập trang 89 • luyện tập chung trang 90

Chương 3: các số mang đến 10 000


• các số có bốn chữ số • rèn luyện trang 94 • các số có bốn chữ số (tiếp theo) • các số tất cả bốn chữ số (tiếp theo) • Số 10 000 - luyện tập • Điểm sống giữa. Trung điểm của đoạn trực tiếp • rèn luyện trang 99 • So sánh những số vào phạm vi 10 000 • rèn luyện trang 101 • Phép cộng những số trong phạm vi 10 000 • rèn luyện trang 103 • Phép trừ các số vào phạm vi 10 000 • rèn luyện trang 105 • rèn luyện chung trang 106 • mon - năm • luyện tập trang 109 • Hình tròn, tâm, mặt đường kính, bán kính • Nhân số bao gồm bốn chữ số với số gồm một chữ số • rèn luyện trang 114 • Nhân số gồm bốn chữ số cùng với số có một chữ số (tiếp theo) • luyện tập trang 116 • phân tách số gồm bốn chữ số đến số bao gồm một chữ số • chia số tất cả bốn chữ số mang đến số gồm một chữ số (tiếp theo) • phân chia số tất cả bốn chữ số cho số tất cả một chữ số (tiếp theo) • rèn luyện trang 120 • rèn luyện chung trang 120 • có tác dụng quen với chữ số La Mã • luyện tập trang 122 • thực hành xem đồng hồ • thực hành thực tế xem đồng hồ đeo tay (tiếp theo) • bài xích toán liên quan đến rút về đơn vị chức năng • rèn luyện trang 129 phần 1 • rèn luyện trang 129 phần 2 • Tiền việt nam • luyện tập trang 132 • làm cho quen với thống kê số liệu • có tác dụng quen với thống kê lại số liệu (tiếp theo) • rèn luyện trang 138

Chương 4: những số đến 100 000


• các số gồm năm chữ số • rèn luyện trang 142 • những số bao gồm năm chữ số (tiếp theo) • luyện tập trang 145 • Số 100 000 - rèn luyện • So sánh những số trong phạm vi 100 000 • luyện tập trang 148 • luyện tập trang 149 • diện tích của một hình • Đơn vị đo diện tích. Xăng-ti-mét vuông • diện tích hình chữ nhật • luyện tập trang 153 • Diện tích hình vuông • luyện tập trang 154 • Phép cộng những số trong phạm vi 100 000 • rèn luyện trang 156 • Phép trừ những số trong phạm vi 100 000 • Tiền vn • luyện tập trang 159 • luyện tập chung trang 160 • Nhân số bao gồm năm chữ số cùng với số có một chữ số • rèn luyện trang 162 • phân tách số tất cả năm chữ số mang lại số tất cả một chữ số • phân tách số bao gồm năm chữ số mang đến số có một chữ số (tiếp theo) • rèn luyện trang 165 • luyện tập chung trang 165 • bài xích toán tương quan đến rút về đơn vị chức năng (tiếp theo) • rèn luyện trang 167 • luyện tập trang 167 • luyện tập chung trang 168

Chương 5: Ôn tập cuối năm


• Ôn tập các số cho 100 000 • Ôn tập các số mang đến 100 000 (tiếp theo) • Ôn tập tứ phép tính trong phạm vi 100 000 • Ôn tập tứ phép tính trong phạm vi 100 000 (tiếp theo) • Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000 (tiếp theo) • Ôn tập về đại lượng • Ôn tập về hình học • Ôn tập về hình học (tiếp theo) • Ôn tập về giải toán • Ôn tập về giải toán (tiếp theo) • luyện tập chung trang 177 • rèn luyện chung trang 178 • rèn luyện chung trang 179


Xem thêm: " Back Wages Là Gì ? Back Wages Có Nghĩa Là Gì

Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán lớp 3 theo chương •Chương 1: Ôn tập và bổ sung cập nhật •Chương 2: Phép nhân và phép phân chia trong phạm vi 1000 •Chương 3: những số mang đến 10 000 •Chương 4: những số đến 100 000 •Chương 5: Ôn tập cuối năm