Để học giỏi toán lớp 4 phân tách cho số có cha chữ số, học viên cần rứa được quy tắc cùng thao tác đo lường của phép chia.
Bạn đang xem: Chia cho số có ba chữ số


Sau phía trên jenincity.com sẽ trả lời học sinh chi tiết học bài toán lớp 4 chia cho số có cha chữ số này, thuộc với một số bài tâp vận dụng và từ bỏ luyện. Phụ huynh và nhỏ cùng xem thêm nhé!

1. Lí giải phép phân tách cho số có 3 chữ số

1.1. Phép phân chia hết cho số có 3 chữ số

Ví dụ: 3570 : 210 = ?

Đặt tính và tính ta có:

*

Thực hiện phép phân tách theo lắp thêm tự tự trái qua đề xuất ta có:

357 phân chia 210 được 1, viết 1

1 nhân 0 bởi 0, 7 trừ 0 được 7, viết 7

1 nhân 1 bởi 1, 5 trừ 1 được 4, viết 4

1 nhân 2 bằng 2, 3 trừ 2 được 1, viết 1

Hạ 0 tất cả 1470 phân tách 210 được 7, viết 7

7 nhân 0 bằng 0, 0 trừ 0 bởi 0

7 nhân 1 bởi 7, 7 trừ 7 bằng 0

7 nhân 2 bằng 14, 14 trừ 14 bằng 0

Vậy 3570 : 210 = 17 là phép phân tách hết

1.2. Phép phân chia cho số tất cả 3 chữ số gồm dư

Ví dụ: 67629 : 316

*

Thực hiện tại phép chia theo vật dụng tự tự trái sáng đề nghị ta có:

676 chia 316 bằng 2, viết 2

2 nhân 6 bởi 12, 16 trừ 12 bằng 4, viết nhớ 1

2 nhân 1 bằng 2 lưu giữ 1 bởi 3, 7 trừ 3 bằng 4, viết 4

2 nhân 3 bằng 6, 6 trừ 6 bởi 0

Hạ 2 được 442, 422 chia 316 được 1, viết 1

1 nhân 6 được 6, 12 trừ 6 bằng 6, viết 6 ghi nhớ 1

1 nhân 1 bằng 1 nhớ 1 được 2, 4 trừ 2 bởi 2 viết 2

1 nhân 3 bởi 3, 4 trừ 3 được 1 viết 1

Hạ 9 được 1269, 1269 phân tách 316 được 4, viết 4

4 nhân 6 bằng 24, 9 trừ 4 bằng 5, viết 5 ghi nhớ 2

4 nhân 1 bởi 4 thêm 2 được 6, 6 trừ 6 bằng 0

4 nhân 3 bởi 12, 12 trừ 12 bằng 0

Vậy 67629 phân chia 316 bởi 214 dư 5, đó là phép chia tất cả số dư

2. Thừa nhận xéttoán lớp 4 phân chia cho số có bố chữ số

Những xem xét khi tiến hành phép phân tách số có cha chữ số

Phép chia hết là phép chia bao gồm số dư bằng 0

Phép chia gồm dư là phép chia tất cả số dư khác 0

Phép chia có dư thì số dư luôn nhỏ dại hơn số chia

3. Bài bác tập vận dụng

3.1. Bài xích tập

Bài 1: Đặt tính với tính

a) 945 : 315

b) 21359 : 610

c) 27129 : 565

d) 2645 : 115

Bài 2: Tính cực hiếm biểu thức

a) 1998 x trăng tròn + 4788 : 252

b) 2019 - 12780 : 852

c) 999 : 333+ 17284

d) 43875 : 975 + 6731 - 5012

Bài 3: search y biết

a) y x 153 = 39168

b) y x 486 = 9234

c) y x 715 = 27173

d) y x 999 = 90915

Bài 4: có 2 siêu thị bán gạo, hằng ngày nhập về 6375 kilogam gạo. Trung bình từng ngày shop thứ nhất bán tốt 425kg, shop thứ hai bán được 490kg. Hỏi những cửa mất từng nào ngày để bán tốt hết số gạo đó và có siêu thị nào còn dư không?

3.2. Bài giải

Bài 1

Thực hiện phép tính theo lắp thêm tự từ bỏ trái qua phải ta có:

*

945 chia 315 bằng 3, viết 3

3 nhân 5 bằng 15, 5 trừ 5 bởi 0, lưu giữ 1

3 nhân 1 bởi 3 thêm một bằng 4, 4 trừ 4 bởi 0

3 nhân 3 bằng 9, 9 trừ 9 bởi 0

Vậy 945 : 315 = 3 là phép phân chia hết

*

2135 phân chia 610 bằng 3, viết 3

3 nhân 0 bởi 0, 5 trừ 0 bằng 5, viết 5

3 nhân 1 bằng 3, 3 trừ 3 bằng 0, viết 0

3 nhân 6 bằng 18, 21 trừ 18 bởi 3, viết 3

Hạ 9 được 3059, 3059 chia 610 bằng 5, viết 5

5 nhân 0 bằng 0, 9 trừ 0 bằng 9, viết 9

5 nhân 1 bằng 5, 5 trừ 5 bằng 0

5 nhân 6 bởi 30, 30 trừ 30 bằng 0

Vậy 21359 : 610 = 35 (dư 9) là phép chia gồm số dư

*

2712 phân tách 565 bởi 4, viết 4

4 nhân 5 bằng 20, 2 trừ 0 bởi 2, viết 2 lưu giữ 2

4 nhân 6 bằng 24, 24 thêm 2 bởi 26, 11 trừ 6 bởi 5, viết 5 nhớ 3

4 nhân 5 bởi 20, đôi mươi thêm 3 bởi 23, 27 trừ 23 bởi 4, viết 4

Hạ 9 được 4529, 4529 phân chia 565 bằng 8

8 nhân 5 bằng 40, 9 trừ 0 bởi 9, viết 9 nhớ 4

8 nhân 6 bằng 48 thêm 4 bằng 52, 2 trừ 2 bằng 0, lưu giữ 5

8 nhân 5 bằng 40 thêm 5 bằng 45, 45 trừ 45 bằng 0

Vậy 27129 : 565 = 48 dư 9 là phép chia có số dư

*

264 phân chia 115 bằng 2, viết 2

2 nhân 5 bằng 10, 4 trừ 0 bằng 4, viết 4 ghi nhớ 1

2 nhân 1 bằng 2 thêm 1 bằng 3, 6 trừ 3 bởi 3, viết 3

2 nhân 1 bởi 2, 2 trừ 2 bởi 0

Hạ 5 được 345, 345 phân chia 115 bởi 3, viết 3

3 nhân 5 bằng 15, 5 trừ 5 bằng 0, lưu giữ 1

3 nhân 1 bằng 3 thêm 1 bằng 4, 4 trừ 4 bằng 0

3 nhân 1 bởi 3, 3 trừ 3 bằng 0

Vậy 2465 : 115 = 23, là phép phân chia hết

Bài 2:

a) 1998 x trăng tròn + 4788 : 252 = 39960 + 19 = 39979

b) 2019 - 12780 : 852 = 2019 - (12780 : 852) = 2019 - 15 = 2004

c) 999 : 333+ 17284 = 3 + 17284 = 17287

d) 43875 : 975 + 6731 - 5012 = 45 + 6731 - 5012 = 6776 - 5012 = 1764

Bài 3:

a) y x 153 = 39168

y = 39168 : 153

y = 256

b) y x 486 = 9234

y = 9234 : 486

y = 19

c) y x 715 = 27173

y = 27173 : 715

y = 38 (dư 3)

d) y x 999 = 90915

y = 90915 : 999

y = 91 (dư 6)

Bài 4:

Cửa hàng trước tiên bán mất số ngày để bán hết số gạo kia là:

6375 : 425 = 15 (ngày)

Cửa hàng thứ hai mất số ngày để chào bán hết số gạo kia là:

6375 : 490 = 13 (ngày) cùng còn dư 5kg

Vậy shop thứ tốt nhất mất 15 ngày, cửa hàng thứ hai chỉ mất 13 ngày và thêm 1 ngày để cung cấp 5kg gạo dư kia.

4. Bài tập từ luyện (Có đáp án)

4.1. Bài tập

Bài 1: Thực hiện tại phép tính

a) 14322 : 682

b) 13757 : 382

c) 9720 : 405

d) 729 : 243

Bài 2: Tính cực hiếm biểu thức

a) 8700 : 15 : 10 = ?

b) 828 : 414 + 5678

c) 14 x 12 - 11502 : 213

d) 374052 : 427 + 874 - 753

Bài 3: Một bể chứa phải 7578 lít nước, hằng ngày tiêu thụ hết 315 lít nước. Hỏi bể chứa đó cần sử dụng được vào bao lâu?

4.2.

Xem thêm: Drive Out Là Gì Trong Tiếng Việt, Drive Sth Out

Đáp án tham khảo

Bài 1

a) 21

b) 36 (dư 5)

c) 24

d) 3

Bài 2:

a) 58

b) 5680

c) 114

d) 997

Bài 3

Đáp số: 24 ngày cùng dư 18 lít nước

Ngoài bài xích toán lớp 4 chia cho số có tía chữ số, jenincity.com còn cung ứng các khóa đào tạo toán online. Phụ huynh rất có thể tham khảo sẽ giúp con tự tín học xuất sắc toán hơn.