TUẦN 15

A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

Chia nhị số gồm tận thuộc là các chữ số 0Chia mang lại số gồm hai chữ số

Ví dụ 1. Điền số tương thích vào khu vực chấm:

a) 560 : 70 = ... B) 2700 : 900 = ...

Bạn đang xem: Chia cho số có hai chữ số

c) 912 : 25 = ... (dư ...) d) 1280 : 53 = ... (dư ...)

Hướng dẫn

a) 560 : 70 = 8 b) 2700 : 900 = 3

c) 912 : 25 = 36 (dư 12) d) 1280 : 53 = 24 (dư 8)

Ví dụ 2. Tìm x:

a) x × 30 = 23400 b) 19200 : x = 80

Hướng dẫn

a) x × 30 = 23400 b) 19200 : x = 80​

x = 23400 : 30 x = 19200 : 80

x = 780 x = 240

Ví dụ 3. Tính:

a) 8241 : 67 × 45 = ... B) 147 × 56 : 28 = ...

Hướng dẫn

a) 8241 : 67 × 45 b) 147 × 56 : 28

= 123 × 45 = 8232 : 28

= 5535 = 294

Ví dụ 4. Tìm số bị chia bé nhỏ nhất để thương bởi 945 cùng số dư là 17

Hướng dẫn

Số bị chia bởi thương nhân số phân chia cộng số dư

Vì số bị chia bé dại nhất đề nghị số chia nhỏ nhất à số chia là: 1

Vậy số bị phân chia là: 945 × 1 + 17 = 962


Ví dụ5. Một mảnh đất hình chữ nhật có diện tích s 864 m2, chiều dài 36m. Tính chu vi mảnh đất nền đó


Hướng dẫn

Chiều rộng mảnh đất nền đó nhiều năm là:

864 : 36 = 24 (m)

Chu vi mảnh đất nền đó là:

(36 + 24) × 2 = 120 (m)

Đáp số: 120m

B. BÀI TẬP TỰ LUYỆN

Bài 1. Viết số phù hợp vào ô trống:

Số bị chia

Số chia

Thương

Số dư

a

99990

90

b

99998

99

c

987654

97

d

102345

98

Bài 2. Đặt tính rồi tính:


a) 9468 : 18 b) 13275 : 25


c) 18408 : 48 d) 38880 : 15

Bài 3. Tìm x:


a) x × 47 = 2726 b) 17802 : x = 80


Bài 4. Tìm x:


a) 58 × x – 934 = 6722 b) 2005 + x × 34 = 5337

c) 12 × x × 15 = 38880 d) (x + x × 2) : 34 = 504


Bài 5. Tính bằng cách thuận tiện thể nhất:

a) (360 × 25 × 12) : 24 c) (450 × 480 × 44) : ( 15 × 12 ×11)

b) (150 × 35 × 10) : 25 d) (750 × 360 × 56) : (25 × 12 × 7)

Bài 6. Tính giá trị biểu thức:

a) 19832 : 37 + 19464 c) 1968 × 349 + 35460 : 985

b) 325512 : 33 – 7856 d) 2008 × 327 – 1308 × 502

Bài 7. Cho một phép phân tách hết, trong số ấy số bị chia là số tròn chục. Hỏi nếu như xóa chữ số 0 làm việc tận cùng của số bị phân tách thì được thương mới bằng 1 phần mấy yêu quý cũ?

Bài8.Trong phép phân chia 2484 cho một số tự nhiên thì gồm số dư lớn nhất là 34. Search thương của phép chia đó.

Bài 9. Khi nhân một vài với 46, một bạn đã viết không đúng 46 thành 64 buộc phải tích đề nghị tìm đã tạo thêm 2214 đơn vị. Kiếm tìm tích đúng của hai số vẫn cho.

Bài 10. Khi nhân một số với 79, một các bạn đã đặt những tích riêng thẳng cột như trong phép cộng phải có kết quả là 2160. Tra cứu tích đúng của nhì số đã cho.

Xem thêm: Giải Toán Lớp 4 Trang 169 Ôn Tập Về Các Phép Tính Với Phân Số (Tiếp Theo)

Bài 11. Một fan đi xe đạp trong 1 giờ 12 phút được 23km 400m. Hỏi trong 48 phút bạn đó đi được từng nào mét?

Bài 12. Bác Vinh download 1425 viên gạch bông để lát đề xuất nhà. Bác dự trù sẽ vượt ra 125 viên đủ để lát 5m2 khu vệ sinh. Hỏi diện tích nền nhà cần lát gạch bông của bác Vinh là từng nào mét vuông?

Học sinh học thêm các bài giảng tuần 15trong mụcHọc Tốt Toán Hàng Tuầntrên jenincity.com để hiểu bài tốt hơn.