Để học tốt bài học phân chia cho số tất cả một chữ số, jenincity.com gởi đến các em phương pháp giải toán lớp 4 chia cho số có một chữ số dễ dàng nắm bắt nhất. Các em thuộc theo dõi nhé !

I. Phía dẫn phương pháp chia mang lại số gồm một chữ số

– tiến hành phép phân tách từ trái sang phải.

Bạn đang xem: Chia cho số có một chữ số

– đem lần lượt từng đơn vị chức năng số của số bị chia để bỏ ra cho số chia. 

– nếu như số đó nhỏ hơn số chia, ta tiếp tục lấy thêm số kế bên đề nghị của nó nhằm chia.

Ví dụ:

1) 127652 : 2 = ?

*

– Số bị chia là : 127652

– Số chia là: 2

Thực hiện tại phép phân chia từ trái thanh lịch phải, đem lần lượt từng số phân chia cho 2.

Hướng dẫn:

Ta mang 1 chia 2, nhưng bởi 1

bởi thế 12 chia 2 được 6, viết 6;

6 nhân 2 bằng 12; 12 trừ 12 bởi 0 , viết 0;

– Hạ 7 xuống, ta được số 07 có nghĩa là 7.

7 phân chia 2 bằng 3, viết 3

3 nhân 2 bằng 6 ; 7 trừ 6 bằng 1, viết 1.

– Hạ 6 xuống, ta được số 16

16 phân chia 2 bằng 8, viết 8

8 nhân 2 bởi 16 ; 16 trừ 16 bằng 0, viết 0

– Hạ 5 xuống, ta được số 05 có nghĩa là 5

5 chia 2 bởi 2, viết 2

2 nhân 2 bởi 4 ; 5 trừ 4 bằng 1 ; viết 1

– Hạ 2 xuống, ta được số 12

12 phân chia 2 bởi 6, viết 6

6 nhân 2 bằng 12 ; 12 trừ 12 bằng 0 ; viết 0

Kết luận: 127652 : 2 = 63826

2) 245637 : 4 = ?

*

– Số bị phân tách là : 245637

– Số phân tách là: 4

Thực hiện tại phép phân chia từ trái thanh lịch phải, lấy lần lượt từng số phân chia cho 4.

Hướng dẫn: 

– Ta mang 2 phân chia 4, nhưng vày 2

như vậy 24 phân tách 4 được 6, viết 6;

6 nhân 4 bởi 24; 24 trừ 24 bằng 0 , viết 0;

– Hạ 5 xuống, ta được số 05 có nghĩa là 5.

5 phân tách 4 bằng 1, viết 1

4 nhân 1 bằng 4 ; 5 trừ 4 bởi 1, viết 1.

– Hạ 6 xuống, ta được số 16

 16 chia 4 bằng 4, viết 4

 4 nhân 4 bởi 16 ; 16 trừ 16 bởi 0, viết 0.

– Hạ 3 xuống, ta được số 03 tức là 3.

3 bé dại hơn 4 yêu cầu không thể chia

Hạ tiếp số 7 xuống, ta được 37

37 phân tách 4 bằng 9, viết 9

9 nhân 4 bằng 36 ; 37 trừ 36 bởi 1, viết 1.

Kết luận: 245637 : 4 = 6149 (dư 1)

II. Một số xem xét khi thực hiện chia cho số có 1 chữ số 

 – Khi phân tách cho số có 1 chữ số ta đặt tính rồi tính

 – triển khai phép chia theo máy tự từ bỏ trái lịch sự phải 

 – Phép chia sau khi chia hết số bị chia mà vẫn tồn tại số dư thì phép chia đó là phép chia bao gồm dư

 – trong phép chia, số dư bởi 0 thì phép chia là phép phân chia hết, số dư khác 0 thì phép phân tách là phép chia gồm dư

 – vào phép chia có dư, số dư luôn nhỏ tuổi hơn số chia

III. Bài bác tập áp dụng chia mang đến số có một chữ số :

1. Đặt tính rồi tính: 

a. 274896 : 2 

*

– Ta mang 2 phân chia 2 bằng 1, viết 1

1 nhân 2 bởi 2; 2 trừ 2 bởi 0 , viết 0;

– Hạ 7 xuống, ta được số 07 có nghĩa là 7 

7 chia 2 bằng 3, viết 3

3 nhân 2 bằng 6 ; 7 trừ 6 bằng 1, viết 1

– Hạ 4 xuống, ta được số 14

14 phân chia 2 bởi 7, viết 7

7 nhân 2 bởi 14 ; 14 trừ 14 bởi 0, viết 0

– Hạ 8 xuống, ta được số 08 có nghĩa là 8

8 phân tách 2 bởi 4, viết 4

4 nhân 2 bởi 8 ; 8 trừ 8 bởi 0 ; viết 0

– Hạ 9 xuống, ta được số 09 có nghĩa là 9

9 phân chia 2 bởi 4, viết 4

4 nhân 2 bằng 8 ; 8 trừ 9 bằng 1 ; viết 1

– Hạ 6 xuống, ta được số 16

16 chia 2 bởi 8, viết 8

8 nhân 2 bằng 16 ; 16 trừ 16 bằng 0 ; viết 0

Kết luận: 274896 : 2 = 137448

b. 209457 : 5

*

– Ta rước 2 chia 5, nhưng vày 2

Ta có 20 chia 5 bởi 4, viết 4

4 nhân 5 bởi 20; 20 trừ đôi mươi bằng 0 , viết 0;

– Hạ 9 xuống, ta được số 09 có nghĩa là 9

9 phân tách 5 bởi 1, viết 1

1 nhân 5 bằng 5 ; 9 trừ 5 bằng 4, viết 4

– Hạ 4 xuống, ta được số 44

44 phân tách 5 bởi 8, viết 8

8 nhân 5 bởi 40 ; 44 trừ 40 bằng 4, viết 4

– Hạ 5 xuống, ta được số 45

45 phân tách 5 bởi 9, viết 9

9 nhân 5 bằng 45 ; 45 trừ 45 bằng 0 ; viết 0

– Hạ 7 xuống, ta được số 07 tức là 7

7 chia 5 bằng 1, viết 1

1 nhân 5 bằng 5 ; 7 trừ 5 bởi 2 ; viết 2

– 2 quan yếu chia mang lại 5 được nữa cần 2 đó là số dư

Kết luận: 209457 : 5 = 41891 (dư 2)

2. Tín đồ ta đổ một thùng nước chứa 23848 lít nước bào 4 bình nước. Hỏi mỗi bình chứa bao nhiêu lít nước.

Hướng dẫn:

Số lít nước mỗi bình nước nhỏ dại chứa là:

23848 : 4 = 5962 (lít nước)

Đáp số: 5962 lít nước 

IV. Bài bác tập từ luyện toán lớp 4 phân tách cho số tất cả một chữ số 

Sau lúc đã thâu tóm kiến thức thuộc với phương thức để giải những bài toán liên quan đến phép phân tách số cho một chữ số, SGK Toán 4, trang 77

1. Đặc tính rồi tính:

a. 278157 : 3 = 92719

*

304968 : 4 = 76242

*

408090 : 5 = 81618

*

b. 158735 : 3 = 52911 (dư 2) 

*

 475908 : 5 = 95181 (dư 3)

*

301849 : 7 = 43121 (dư 2)

*

2. Người ta đổ phần đông 128610 lít xăng vào 6 bể. Hỏi bể đó có bao nhiêu lít xăng?

Hướng dẫn:

Số lít xăng mỗi bể đựng là: 

128610 : 6 = 21435 (lít)

Đáp số: 21435 lít xăng

3. Tín đồ ta xếp 187259 chiếc áo vào hộp, mỗi vỏ hộp 8 áo. Hỏi có thể xếp được vào nhiều nhất từng nào hộp cùng còn quá mấy dòng áo?

Hướng dẫn:

Ta thực hiện phép chia: 

187250 : 8 = 23406 (dư 2)

Vậy có thể xếp được nhiều nhất 23406 hộp và còn vượt 2 dòng áo

Đáp số: 23406 hộp và còn thừa 2 chiếc áo.

Xem thêm: Thanh Toán Tt Là Gì - Có Nên Sử Dụng Hình Thức Thanh Toán Này

V. Giải bài xích tập sách giáo khoa toán lớp 4 phân chia cho số có một chữ số

Để hoàn toàn có thể nằm rõ rộng về dạng bài tập phép phân tách cho sô một chữ số, ta cùng cho phần luyện tập, SGK Toán 4, trang 78

1. Đặc tính rồi tính: 

a. 67494 : 7 = 9642

42789 : 5 = 8557

b. 359361 : 9 = 39929

238057 : 8 = 29757 (dư 1)

2. Tìm hai số biết tổng cùng hiệu của chúng lần lượt là:

a. 42506 với 18472

Hai lần số bé là:

42506 – 18472 = 24034

Số bé nhỏ là: 24034 : 2 = 12017

Số béo là: 12017 + 18472 = 30489

Đáp số: Số bé: 12017; số lớn: 30489

b. 137895 cùng 85287

 Hai lần số bé xíu là:

137895 – 85287 = 52608

Số bé xíu là: 52608 : 2 = 26304

Số to là: 26304 + 85287 = 111591

Đáp số: Số bé: 26304; số lớn: 111591

3. Một chuyến xe cộ lửa có 3 toa xe, từng toa chở 14580kg mặt hàng và tất cả 6 toa xe khác, từng toa chở 13275kg hàng. Hỏi trung bình từng toa xe cộ chở bao nhiêu ki-lô-gam hàng?

Hướng dẫn: 

Số toa xe cộ lửa chở hàng là:

3 + 6 = 9 (toa)

Số hàng vì chưng 3 toa chở là:

14580 × 3 = 43740 (kg)

Số hàng bởi vì 6 toa khác chở là:

13275 × 6 = 79650 (kg)

Số hàng do 9 toa xe pháo chở là:

43740 + 79650 =123390 (kg)

Trung bình từng toa xe cộ chở số sản phẩm là:

123390 : 9 = 13710 (kg)

Đáp số: 13710 kg

4. Tính bằng hai cách:

a. (33164 + 28528) : 4

Cách 1: (33164 + 28528) : 4 = 61692 : 4 = 15423

Cách 2: (33164 + 28528) : 4 = 33164 : 4 + 28525 : 4 = 8291 + 7132 = 15423

b. (403494 – 16415) : 7

Cách 1: (403494 – 16415) : 7 = 387079 : 7 = 55297

Cách 2: (403494 – 16415) : 7 = 403494 : 7 – 16415 : 7 = 57642 – 2345 = 55297

V. Lời Kết:

jenincity.com hy vọng tất những các em học viên đều hiểu bài bác và phương pháp làm bài toán lớp 4 phân chia cho số tất cả một chữ số.