Đặt tính rồi tính:a) 19,72 : 5,8; b) 8,216 : 5,2; Biết 4,5l dầu cân nặng 3,42kg. Hỏi 8l dầu trọng lượng bao nhiêu ki-lô-gam?


Đặt tính rồi tính:

a) (19,72 : 5,8); b) (8,216 : 5,2);

c) (12,88 : 0,25); d) (17,4 : 1,45).

Bạn đang xem: Please wait

Phương pháp giải:

Muốn chia một vài thập phân cho một trong những thập phân ta có tác dụng như sau:

- Đếm xem gồm bao nhiêu chữ số tại vị trí thập phân của số phân chia thì chuyển dấu phẩy ở số bị chia sang bên yêu cầu bấy nhiêu chữ số.

- vứt dấu phẩy ở số chia rồi tiến hành phép chia như phân chia số từ bỏ nhiên.

Lời giải đưa ra tiết:

*


Biết (4,5l) dầu cân nặng (3,42kg). Hỏi (8l) dầu trọng lượng bao nhiêu ki-lô-gam?

Phương pháp giải:

- Tính khối lượng của (1) lít dầu (=) khối lượng của (4,5) lít dầu (: 4,5).

- Tính cân nặng của (8) lít dầu (=) cân nặng của (1) lít dầu ( imes ,8).

Lời giải đưa ra tiết:

Tóm tắt:

(4,5l) dầu: (3,42kg)

(8l) dầu: ....(kg)?

(1l) dầu nặng số ki-lô-gam là:

(3,42 : 4,5 = 0,76 ;(kg))

(8l) dầu nặng số ki-lô-gam là:

(0,76 imes 8 = 6,08 ;(kg))

Đáp số: (6,08kg.)


May một bộ áo quần hết (2,8m) vải. Hỏi (429,5m) vải thì may được rất nhiều nhất bao nhiêu bộ quần áo như thế và còn vượt mấy mét vải?

Phương pháp giải:

Thực hiện tại phép tính chia: (429,5 : 2,8). Thương đó là số bộ áo xống may được cùng số dư là số vải còn thừa.

Lời giải đưa ra tiết:

Tóm tắt: (2,8m): (1) bộ

(429,5m): ... Bộ? (thừa:... (m)?)

Ta có: 

*

(429,5 : 2,8 = 153) (dư (1,1)) 

Vậy nếu tất cả (429,5m) vải thì cửa sản phẩm may được (153) bộ áo xống và còn quá (1,1m) vải.

Đáp số: (153) bộ quần áo; dư (1,1m) vải.


Lý thuyết

a) ví dụ 1: Một thanh sắt nhiều năm (6,2dm) khối lượng (23,56 kg). Hỏi (1dm) của thanh fe đó cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Ta phải thực hiện phép chia: (23,56 : 6,2 = ;?;)

Ta có: (23,56 : 6,2 = (23,56 imes 10) : (6,2 imes 10))

(23,56 : 6,2 = 235,6 : 62)

Thông thường xuyên ta để tính rồi làm cho như sau: 

 Phần thập phân của số (6,2) gồm một chữ số.

 Chuyển vết phẩy của số (23,56) sang bên đề nghị một chữ số được (235,6); bỏ dấu phẩy ngơi nghỉ số (6,2) được (62).

+) tiến hành phép chia (235,6 : 62).

*

Vậy: ( 23,56 : 6,2 = 3,8; (kg))

b) lấy ví dụ như 2: (82,55 : 1,27 = ;?)

Ta để tính rồi có tác dụng như sau:

 Phần thập phân của nhị số (82,55) cùng (1,27) cùng có hai chữ số; vứt dấu phẩy ở nhì số đó được (8255) cùng (127).

 Thực hiện tại phép phân tách (8255 : 127).

Xem thêm: Giải Bài Tập Toán 12 Sgk Trang 44, Bài 8 Trang 44 Sgk Giải Tích 12

*

Muốn chia một số thập phân cho một số trong những thập phân ta làm như sau:

- Đếm xem gồm bao nhiêu chữ số ở trong phần thập phân của số phân tách thì chuyển dấu phẩy ngơi nghỉ số bị chia sang bên bắt buộc bấy nhiêu chữ số.