- Đếm xem gồm bao nhiêu chữ số ở chỗ thập phân của số phân tách thì gửi dấu phẩy sinh sống số bị phân tách sang bên yêu cầu bấy nhiêu chữ số.

Bạn đang xem: Chia một số thập phân cho một số thập phân

- vứt dấu phẩy ngơi nghỉ số phân chia rồi tiến hành phép chia như phân chia cho số trường đoản cú nhiên.

Ví dụ: Đặt tính rồi tính:

a) (13,11:2,3) b) (31,25:1,25)

Cách giải:

a) Ta đặt tính rồi làm như sau:

*

Vậy (13,11:2,3 = 5,7).

b) Ta đặt tính rồi làm như sau:

*

Vậy (31,25:1,25 = 25).

Chú ý: Khi gửi dấu phẩy sang đề nghị mà không được chữ số, ta thấy thiếu từng nào chữ số thì tiếp tế đó từng ấy chữ số (0).


2. Chia một số trong những thập phân cho 0,1; 0,01; 0,001; …

Ví dụ: Đặt tính rồi tính:

a) (3,75:0,1) b) (12,41:0,01)

Cách giải

*

Quy tắc: ao ước chia một số trong những thập phân đến (0,1;,,0,01;,,0,001;...) ta chỉ vấn đề chuyển vết phẩy của số đó lần lượt quý phái bên bắt buộc một, hai, ba, … chữ số.


Nhận xét: lúc chia một số trong những thập phân đến (0,1;,,0,01;,,0,001;...) ta được tác dụng bằng với vấn đề nhân số thập phân đó với (10;,,100;,,1000;...).

Xem thêm: Mẹ Vuông Con Tròn Mỗi Lứa Sòn Sòn Đẻ 20 Đứa Là Gì, Đáp Án Game Đố Vui Dân Gian Từ Câu 131

Ví dụ: Tính nhẩm:

(eginarrayla),,3,55:0,1 quad quad quad quad quad quad &; c),4,68:0,001\b),,0,27:0,01 quad quad quad quad và d),52,5:0,0001endarray)

Cách giải:

(eginarrayla),,3,55:0,1 = 35,5 quad quad quad & c),4,68:0,001 = 4680\b),,0,27:0,01 = 27 quad quad quad ; &d),52,5:0,0001 = 525000endarray).


Mục lục - Toán 5
CHƯƠNG 1: ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG VỀ PHÂN SỐ. GIẢI TOÁN LIÊN quan tiền ĐẾN TỈ LỆ. BẢNG ĐƠN VỊ ĐO DIỆN TÍCH
bài 1: Ôn tập quan niệm phân số. đặc thù cơ bạn dạng của phân số
bài bác 2: Ôn tập: đối chiếu hai phân số
bài xích 3: Ôn tâp: so sánh phân số (tiếp)
bài xích 4: Phân số thập phân
bài xích 5: Ôn tập: Phép cùng và phép trừ nhì phân số
bài xích 6: Ôn tập: Phép nhân với phép chia hai phân số
bài xích 7: láo số
bài 8: lếu số (tiếp)
bài bác 9: Ôn tập về giải toán
bài xích 10: Ôn tập và bổ sung cập nhật về giải toán
bài bác 11: Ôn tập: Bảng đơn vị đo độ nhiều năm
bài xích 12: Ôn tập: Bảng đơn vị chức năng đo khối lượng
bài bác 13: Đề-ca-mét vuông. Héc-tô-mét vuông. Héc-ta
bài 14: Mi-li-mét vuông. Bảng đơn vị đo diện tích
CHƯƠNG 2: SỐ THẬP PHÂN. CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ THẬP PHÂN
bài 1: định nghĩa số thập phân
bài 2: mặt hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân
bài bác 3: Số thập phân bằng nhau. đối chiếu hai số thập phân
bài bác 4: Viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân
bài 5: Viết những số đo cân nặng dưới dạng số thập phân
bài bác 6: Viết những số đo diện tích dưới dạng số thập phân
bài bác 7: Phép cùng số thập phân. Tổng những số thập phân
bài 8: Phép trừ nhị số thập phân
bài xích 9: Nhân một trong những thập phân với một số tự nhiên
bài bác 10: Nhân một vài thập phân cùng với 10, 100, 1000, ...
bài 11: Nhân một số trong những thập phân với một vài thập phân
bài bác 12: Chia một số thập phân cho một vài tự nhiên
bài bác 13: Chia một trong những thập phân đến 10, 100, 1000, ...
bài xích 14: Chia một số trong những tự nhiên cho một số trong những tự nhiên mà thương tìm được là một số trong những thập phân
bài bác 15: Chia một trong những tự nhiên cho một trong những thập phân
bài 16: Chia một trong những thập phân cho một số trong những thập phân
bài xích 17: Tỉ số phần trăm. Những phép tính cùng với tỉ số tỷ lệ
bài 18: Giải toán về tỉ số phần trăm: tìm tỉ số xác suất của nhì số
bài bác 19: Giải toán về tỉ số phần trăm: Tìm giá chỉ trị tỷ lệ của một số
bài xích 20: Giải toán về tỉ số phần trăm: Tìm một số khi biết giá bán trị xác suất của số đó
bài 21: Giải toán về tỉ số phần trăm: Tỉ số phần trăm liên quan liêu đến giao thương mua bán
CHƯƠNG 3: HÌNH HỌC
bài xích 1: Tam giác. Diện tích s hình tam giác
bài 2: Hình thang. Diện tích hình thang
bài 3: Hình tròn. Đường tròn. Chu vi hình trụ
bài bác 4: Diện tích hình tròn
bài bác 5: rèn luyện về diện tích những hình
bài bác 6: Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương
bài bác 7: diện tích xung quanh và ăn mặc tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật
bài 8: diện tích xung quanh và ăn mặc tích toàn phần của hình lập phương
bài bác 9: Thể tích của một hình. Xăng-ti-mét khối. Đề- xi-mét khối. Mét khối
bài bác 10: Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật
bài bác 11: Thể tích hình lập phương
CHƯƠNG 4: SỐ ĐO THỜI GIAN. TOÁN CHUYỂN ĐỘNG ĐỀU
bài xích 1: Bảng đơn vị đo thời gian
bài bác 2: cùng số đo thời gian
bài bác 3: Trừ số đo thời hạn
bài bác 4: Nhân số đo thời hạn với một số
bài xích 5: phân tách số đo thời hạn cho một số trong những
bài xích 6: tốc độ
bài bác 7: Quãng con đường
bài xích 8: thời gian
bài xích 9: hai vật vận động ngược chiều
bài bác 10: hai vật chuyển động cùng chiều
bài xích 11: vận động trên dòng nước
CHƯƠNG 5: ÔN TẬP
bài xích 1: Ôn tập về đo độ dài với đo trọng lượng
bài 2: Ôn tập về đo diện tích và đo thể tích
bài xích 3: Ôn tập về số đo thời hạn
bài bác 4: Ôn tập về phép cùng
bài 5: Ôn tập về phép trừ
bài bác 6: Ôn tập về phép nhân
bài 7: Ôn tập về phép phân chia
bài xích 8: Ôn tập về hình học: Tính chu vi, diện tích một số hình
bài 9: Ôn tập về hình học: Tính diện tích, thể tích một số hình
*

*

học tập toán trực tuyến, tra cứu kiếm tư liệu toán và share kiến thức toán học.