Để giúp những em ôn tập các bài về giải toán, học 247 mời những em tìm hiểu thêm bài học bên dưới đây. Mong muốn qua bài học kinh nghiệm này sẽ giúp các em ôn tập thật tốt bàiChia một vài tự nhiên cho một số trong những tự nhiên cơ mà thương tìm được là một số thập phân


*

1.1. Kỹ năng và kiến thức cần nhớ

a) lấy ví dụ như 1: một cái sân hình vuông có chu vi 27m. Hỏi cạnh của sảnh dài từng nào mét?

Ta phải thực hiện phép chia: 27 : 4 = ?

Thôn thường ta đặt tính rồi có tác dụng như sau:

27 chia 4 được 6, viết 6;

6 nhân 4 được 24, 27 trừ 24 được 3, viết 3;

Để phân chia tieeos, ta viết vết phẩy vào bên phải 6 và viết thêm chữ số 0 vào bên cần 3 được 30.

Bạn đang xem: Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân

30 chia 4 được 7, viết 7.

7 nhân 4 bằng 28; 30 trừ 28 bằng 2, viết 2.

Viết thêm chữ số 0 vào bên yêu cầu 2 được 20; trăng tròn chia 4 được 5 viết 5;

5 nhân 4 bằng 20; trăng tròn trừ 20 bằng 0 viết 0

Vậy27 : 4 = 6,75 (m)

b) lấy một ví dụ 2: 43: 52 = ?

Phép chia này có số bị phân tách 43 bé thêm hơn số phân chia 52, ta có thể làm như sau:

Chuyển 43 thành 43,0Đặt tính rồi tính như phép phân tách 43,0 : 52 (chia số thập phân đến số tự nhiên).

*** Khi chia một số trong những tự nhiên cho một số tự nhiên bên cạnh đó dư, ta liên tục chia như sau:

Viết dấu phẩy vào bên đề xuất số thương.Viết cấp dưỡng bên cần số dư một chữ số 0 rồi chia tiếp.Nếu còn dư nữa, thì ta lại viết thêm bên nên số dư new một chữ số 0 rồi liên tục chia, và rất có thể cứ làm như vậy mãi.

1.2. Giải bài bác tập SGK trang 68

Bài 1

Đặt tính rồi tính:

a)12 : 5 b)15 : 8

23 : 44 75 : 12

882 : 36 81 : 4

Hướng dẫn giải:

Câu a

(eginarraylleft. eginarrayl12\20endarray ight|eginarray*20c5\hline2,4endarray\,,,0endarray)

(eginarray*20lleft. eginarrayleginarray*20c23&endarray\,,30endarray ight\eginarrayl,,20\,,,,,0endarrayendarray)

(eginarray*20leginarray*20c36\hline24,5endarray\eginarrayl,,180\eginarray*20c&0endarrayendarrayendarray)

Câu b

(eginarray*20lleft. eginarrayleginarray*20c15&endarray\,,70endarray ight\eginarrayl,,,,,,60\eginarray*20c&40endarray\eginarray*20c&0endarrayendarrayendarray)

(eginarray*20lleft. eginarrayleginarray*20c75&endarray\,,30endarray ight\eginarrayl,,,,,,60\eginarray*20c&0endarrayendarrayendarray)

(eginarray*20leginarray*20c4\hline20,25endarray\eginarrayl,,,,,,20\eginarray*20c&0endarrayendarrayendarray)

Bài 2

May25 cỗ quần áo giống hệt hết 70mvải. Hỏi may66bộ quần áo như vậy hết từng nào mét vải?

Hướng dẫn giải:

May 1bộ áo xống hết số mét vải vóc là:

70:25=2,8(m)

May6 bộ áo quần hết số mét vải là:

2,8×6=16,8(m)

Đáp số:16,8m.

Bài 3

Viết các phân số sau bên dưới dạng số thập phân:

(frac25;frac34;frac185)

Hướng dẫn giải:

(eginarray*20lleft. eginarrayleginarray*20c2&endarray\20endarray ight\,,,0endarray)

(eginarray*20lleft. eginarrayleginarray*20c3&endarray\30endarray ight\eginarrayl,,,20\,,,,,,0endarrayendarray)

(eginarray*20lleft. eginarrayleginarray*20c18&endarray\,,,30endarray ight\,,,,,0endarray)

Vậy(frac25 = 0,4;frac34 = 0,75;frac185 = 3,6)

1.3. Giải bài xích tập SGK rèn luyện trang 68

Bài 1

Tính

a)5,9:2+13,06 b)35,04:4−6,87

c)167:25:4 d)8,76×4:8

Hướng dẫn giải:

(eginarrayla)5,9:2 + 13,06\= 2,95 + 13,06\= 16,01\b)35,04:4 - 6,87\= 8,76 - 6,87\= 1,89\c)167:25:4\= 6,68:4\= 1,67\d)8,76 imes 4:8\= 35,04:8\= 4,38endarray)

Bài 2

Tính rồi so sánh kết quả:

a)8,3×0,4 và 8,3×10:25

b)4,2×1,25 với 4,2×10:8

c)0,24×2,5 cùng 0,24×10:4

Hướng dẫn giải:

a)8,3×0,4=3,32; 8,3×10:25=83:25=3,32

Vậy:8,3×0,4=8,3×10:25

b)4,2×1,25=5,25; 4,2×10:8=42:8=5,25;

Vậy:4,2×1,25=4,2×10:8

c)0,24×2,5=0,6 0,24×10:4=2,4:4=0,6

Vậy:0,24×2,5=0,24×10:4.

Bài 3

Một miếng vườn hình chữ nhật tất cả chiều lâu năm 24m, chiều rộng lớn bằng2/5 chiều dài. Tính chu vi và ăn mặc tích của miếng vườn đó.

Hướng dẫn giải:

Chiều rộng mảnh vườn là:

(24 imes frac25 = 9,6:(m))

Chu vi mảnh vườn là:

(24+9,6)×2=67,2(m)

Diện tích miếng vườn là:

24×9,6=230,4(m2)

Đáp số: Chu vi:67,2;

Diện tích:230,4m2

Bài 4

Trong 3h xe đồ vật đi được 93 km. Vào 2 giờ ô tô đi được 103 km. Hỏi mỗi giờ xe hơi đi nhiều hơn xe máy bao nhiêu ki-lô-mét?

Hướng dẫn giải:

Mỗi giờ xe sản phẩm công nghệ đi được số ki-lô-mét là:

93 : 3 = 31 (km)

Mỗi giờ xe hơi đi được số ki-lô-mét là:

103 : 2 = 51,5 (km)

Mỗi giờ xe hơi đi được không ít hơn xe vật dụng số ki-lô-mét là:

51,5 - 31 = 20,5 (km)

Đáp số: 20,5km.

Xem thêm: Power Of Attorney Là Gì - Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích


Bài 1: Đặt tính rồi tính

25 : 4; 882 : 36; 75 : 12; 1155 : 352

Giải

Bài 2: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều rộng 12,5m cùng có diện tích bằng diện tích hình vuông cạnh 28m. Tính chu vi thửa rộng lớn hình chữ nhật đó.