bài toán chia số tất cả hai chữ số cho số tất cả một chữ số toán lớp 3 bé được học cách triển khai phép tính chia. Cùng tìm hiểu bài học này cùng với jenincity.com nhé!Bài học tập này jenincity.com cung ứng cho các con các bước thực hiện bài toán chia số gồm hai chữ số mang đến số bao gồm một chữ số toán lớp 3, cùng rất đó là các dạng bài tập vận dụng. Để cố chắc lưu giữ lâu, những con cần tiếp tục ôn tập cần mẫn làm bài tập.

Bạn đang xem: Chia số có 2 chữ số cho số có 1 chữ số lớp 3

1. Phân chia số có hai chữ số cho số bao gồm một chữ số

1.1. Hướng dẫn thực hiện phép chia

Ví dụ: thực hiện phép tính sau

a) 75 : 5 = ?

b) 84 : 3 = ?

Giải:

Đặt tính rồi tính ta có:

*

7 chia 5 được 1, viết 1;

1 nhân 5 được 5, 7 trừ 5 được 2

Hạ 5 được 25 chia 5 bởi 5, viết 5

5 nhân 5 bằng 25, 25 trừ 25 bằng 0

Vậy 75 : 5 = 15

*

8 phân tách 3 được 2, viết 2

2 nhân 3 được 6, 8 trừ 6 bằng 2,

Hạ 4, được 24 phân chia 3 bởi 8, viết 8

8 nhân 3 được 24, 24 trừ 24 bởi 0

Vậy 84 : 3 = 28

2. Một số để ý khi triển khai chia

Đặt tính theo đúng cột, đúng số, đúng vị trí của số bị chia, số chia, thương.

Thực hiện phép tính từ bỏ trái sáng phải, tự cột hàng chục và hàng 1-1 vị.

Mỗi lần tính đều yêu cầu trải qua ba bước tính nhẩm: chia, nhân, trừ; các lần chia đều được 1 chữ số ở thương

3. Bài bác tập thực hành thực tế - bao gồm lời giải

3.1. Dạng 1: Đặt tính rồi tính

3.1.1. Phương pháp làm

*

3.1.2. Bài tập

Bài 1: Đặt tính rồi tính

a) 92 : 4

b) 65 : 5

c) 66 : 3

d) 70 : 2

3.1.3. Giải pháp giải

Đặt tính rồi tính ta có:

*

9 phân chia 4 được 2, viết 2

2 nhân 4 được 8, 9 trừ 8 bằng 1

Hạ 2, được 12 phân chia 4 được 3, viết 3

3 nhân 4 bằng 12, 12 trừ 12 bởi 0

*

6 chia 5 bằng 1, viết 1

1 nhân 5 bởi 5; 6 trừ 5 bằng 1

Hạ 5, được 15 phân chia 5 bằng 3, viết 3

3 nhân 5 bằng 15, 15 trừ 15 bởi 0

*

6 phân tách 3 được 2, viết 2

2 nhân 3 bằng 6; 6 trừ 6 bởi 0

Hạ 6; 6 phân chia 3 được 2, viết 2

2 nhân 3 bằng 6; 6 trừ 6 bằng 0

*

7 chia 2 bằng 3; viết 3

3 nhân 2 bằng 6; 7 trừ 6 bởi 1

Hạ 0, được 10 phân tách 2 bằng 5, viết 5

5 nhân 2 bằng 10, 10 trừ 10 bằng 0

3.2. Dạng 2: việc đố

3.2.1. Giải pháp làm

*

3.2.2. Bài tập

Bài 1: Mẹ bao gồm 18 trái cam, người mẹ chia đến Lan ⅓ số cam mà người mẹ có. Hỏi Lan tất cả bao nhiêu trái cam?

Bài 2: Năm nay người mẹ 34 tuổi, 6 năm nữa thì tuổi của Minh bằng ¼ tuổi của mẹ. Hỏi bây chừ Minh bao nhiêu tuổi?

Bài 3: mỗi ngày Hải phải đi dạo tới ngôi trường với thời gian là ⅕ giờ. Hỏi thời gian mà Hải đi từ bỏ nhà tới trường là bao nhiêu phút?

3.2.3. Cách giải

Bài 1:

Lan gồm số quả cam là:

18 : 3 = 6 (quả cam)

Vậy Lan được bà mẹ cho 6 quả cam

Bài 2:

Tuổi của chị em 6 năm nữa là

34 + 6 = 40 (tuổi)

Tuổi của Minh 6 năm nữa là:

40 : 4 = 10 (tuổi)

Tuổi của Minh bây giờ là:

10 - 6 = 4 (tuổi)

Vậy bây giờ Minh 4 tuổi

Bài 3:

Đổi 1 tiếng = 60 phút

Thời gian mà lại Hải đi đến lớp là:

60 : 5 = 12 (phút)

Vậy Hải đi từ nhà tới trường hết 12 phút

3.3. Dạng 3: Tính giá trị biểu thức

3.3.1. Cách làm

*

3.3.2. Bài tập

Bài 1: Tính quý hiếm biểu thức

a) 44 : 4 + 67

b) 96 : 3 - 27

c) 48 - 19 + 78 : 6

d) 90 : 5 - 6 + 21

Bài 2: Tính giá trị biểu thức sau

a) 55 : 5 x 7

b) 46 : 2 x 8

c) 35 : 5 : 7

d) 66 : 2 : 3

3.3.3. Bí quyết giải

Bài 1:

Thực hiện nay phép tính theo đồ vật tự nhân phân chia trước, cộng trừ sau ta có:

a) 44 : 4 + 67 = (44 : 4) + 67 = 11+ 67 = 78

b) 96 : 3 - 27 = (96 : 3) - 27 = 32 - 27 = 5

c) 48 - 19 + 78 : 6 = 48 - 19 + (78 : 6) = 48 - 19 + 13 = 29 + 13 = 42

d) 90 : 5 - 6 + 21 = (90 : 5) - 6 + 21 = 18 - 6 + 21 = 12 + 21 = 33

Bài 2:

Thực hiện phép tính theo sản phẩm công nghệ tự trường đoản cú trái sang đề xuất ta có:

a) 55 : 5 x 7 = 11 x 7 = 77

b) 46 : 2 x 8 = 23 x 8 = 184

c) 35 : 5 : 7 = 7 : 7 = 1

d) 66 : 2 : 3 = 33 : 3 = 11

3.4. Dạng 4: tra cứu x

3.4.1. Bí quyết làm

*

3.4.2. Bài xích tập

Bài 1: tra cứu x biết

a) 45 : x = 9

b) 39 : x = 3

c) 57 : x = 3

d) 82 : x = 2

Bài 2: tìm kiếm y biết

a) y x 5 = 95

b) y x 6 = 90

c) y x 7 = 91

d) y x 2 = 72

3.4.3. Bí quyết giải

Bài 1:

a) 45 : x = 9

x = 45 : 9

x = 5

b) 39 : x = 3

x = 39 : 3

x = 13

c) 57 : x = 3

x = 57 : 3

x = 19

d) 82 : x = 2

x = 82 : 2

x = 41

Bài 2:

a) y x 5 = 95

y = 95 : 5

y = 19

b) y x 6 = 90

y = 90 : 6

y = 15

c) y x 7 = 91

y = 91 : 7

y = 13

d) y x 2 = 72

y = 72 : 2

y = 36

4. Bài bác tập tự luyện (Bài tập không có lời giải)

4.1. Bài xích tập

Bài 1: tiến hành tính sau

a) 81 : 3

b) 98 : 7

c) 96 : 4

d) 88 : 8

Bài 2: Tính cực hiếm biểu thức sau

a) 74 : 2 - 15

b) 99 : 3 + 39

c) 45 + 9 : 3

d) 89 - 48 : 4

e) 36 : 3 x 5

g) 56 : 4 : 7

Bài 3: Một cửa hàng bán gạo, ngày đầu tiên bán được 76kg gạo, ngày lắp thêm hai bán tốt ¼ ngày vật dụng nhất. Hỏi ngày thiết bị 2 bán được bao nhiêu kg gạo?

Bài 4: Hoa gấp được 45ngôi sao, Hà vội vàng được 42 ngôi sao, Mai cũng gấp phần nhiều chỉ được ⅓ số ngôi sao 5 cánh của Hoa với Hà. Hỏi Mai cấp được từng nào ngôi sao?

Bài 5: tìm x biết

a) 48 : x = 6

b) 77 : x = 7

c) 72 : x = 3

d) 34 : x = 2

Bài 6: tra cứu y biết

a) y x 5 =35

b) 8 x y = 80

c) y x 2 = 94

d) 6 x y = 54

4.2.

Xem thêm: ' Wear Away Là Gì ? Wear Away Là Gì, Nghĩa Của Từ Wear Away

Đáp án tham khảo

Bài 1

a) 27 b) 14 c) 24 d) 11

Bài 2

a) 22 b) 72 c) 48 d) 77 e)60 g) 2

Bài 3

Đáp án: 19kg gạo

Bài 4

Đáp án: 29 ngôi sao

Bài 5

a) x = 8

b) x = 11

c) x = 24

d) x = 17

Bài 6

a) y = 7

b) y = 10

c) y = 47

d) y = 9

Để học xuất sắc bài toán chia số có hai chữ số cho số tất cả một chữ số toán lớp 3, con cần nắm cứng cáp những kiến thức và kỹ năng trọng tâm, luyện tập những bài tập. Phụ huynh hoàn toàn có thể theo dõi jenincity.com để cập nhật những thông tin hữu dụng nhé!