Giải bài bác tập 1, 2, 3 trang 29 VBT toán 3 bài xích 110 : phân tách số tất cả bốn chữ số mang đến số tất cả một chữ số tập 2 cùng với lời giải chi tiết và biện pháp giải nhanh, ngắn nhất


Bài 1

Tính :

*

Phương pháp giải:

Thực hiện nay phép chia và trình bày theo dạng đặt tính.

Bạn đang xem: Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số

Lời giải bỏ ra tiết:

*


Bài 2

Người ta đổ đông đảo 1696l dầu vào 8 thùng. Hỏi từng thùng gồm bao nhiêu lít dầu ? 

Phương pháp giải:

Tóm tắt

*

Muốn tìm giải thuật ta lấy số lít dầu của cả 8 thùng phân chia cho 8.

Lời giải bỏ ra tiết:

Mỗi thùng tất cả số lít dầu là : 

1696 : 8 = 212 (lít)

Đáp số : 212 lít. 


Bài 3

Tìm (x) :

a) (x imes 4 = 2048)

b) (5 imes x = 3055)

c) (x imes 6 = 4278)

d) (7 imes x = 5691) 

Phương pháp giải:

 Muốn tìm kiếm một quá số ta lấy tích chia cho quá số kia.

Xem thêm: Ký Hiệu Exp Là Gì ? 10 Ý Nghĩa Của Thuật Ngữ Exp Trong Từng Lĩnh Vực

Lời giải đưa ra tiết:

a) 

(eqalignx imes 4 & = 2048 cr x& = 2048:4 cr x & = 512 cr )

b)

(eqalign5 imes x & = 3055 cr  x& = 3055:5 cr x &= 611 cr )

c) 

(eqalignx imes 6 & = 4278 cr x & = 4278:6 cr x & = 713 cr )

d)

(eqalign7 imes x& = 5691 cr x &= 5691:7 cr x &= 813 cr )

 jenincity.com


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
>> (Hot) Đã có SGK lớp 3 kết nối tri thức, chân trời sáng tạo, cánh diều năm học bắt đầu 2022-2023. Xem ngay!
Bài tiếp theo
*

*
*
*

*
*

sự việc em gặp mặt phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải khó hiểu Giải không nên Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp jenincity.com


Cảm ơn các bạn đã áp dụng jenincity.com. Đội ngũ cô giáo cần nâng cao điều gì để chúng ta cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad rất có thể liên hệ với em nhé!


Đăng cam kết để nhận giải thuật hay với tài liệu miễn phí

Cho phép jenincity.com nhờ cất hộ các thông tin đến chúng ta để nhận ra các giải mã hay cũng giống như tài liệu miễn phí.