jenincity.comCHIA SỐ CÓ nhị CHỮ SỐ cho SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ. TÌM MỘT SỐ trong CÁC PHẦN BẰNG NHAU CỦA MỘT SỐ - TOÁN LỚP 3 - TUẦN 6
CHIA SỐ CÓ nhị CHỮ SỐ mang đến SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ. TÌM MỘT SỐ trong CÁC PHẦN BẰNG NHAU CỦA MỘT SỐ - TOÁN LỚP 3 - TUẦN 6
TOÁN lớp 3 – TUẦN 6CHIA SỐ CÓ nhì CHỮ SỐ cho SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ.

Bạn đang xem: Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số

TIMF MỘT vào CÁC PHẦN BẰNG NHAU CỦA MỘT SỐ

I. Triết lý cần nhớ

1. Phân tách số gồm hai chữ số cho số bao gồm một chữ số

Dạng 1. Đặt tính rồi tính

Chia số gồm hai chữ số cho số có một chữ số (chia không còn ở những lượt chia).

Bước 1:Đặt tính.

Bước 2:Chia theo thứ tự từ trái lịch sự phải, chia từ hàng trăm của số bị phân chia rồi bắt đầu chia mang lại hàng đối kháng vị.

Ở từng lượt chia, ta thực hiện liên tiếp các phép tính nhẩm phân chia - nhân - trừ.

Ví dụ. Đặt tính rồi tính

*

*

Dạng 2. Bài toán có lời văn

Bước 1: Đọc đề bài bác và xác định rõ yêu ước của đề bài.

Bước 2: Phân tích đề.

Bước 3: Muốn tìm kiếm một trong những phần bằng nhau của một vài thì ta mang số đó phân tách cho số phần bằng nhau đã cho.

Bước 4: trình bày lời giải, kiểm tra tác dụng và kết luận.

Ví dụ. Mẹ có 18 quả cam. Chị em chia đến Lan 1/3 số quả cam mà bà mẹ có. Hỏi Lan tất cả bao nhiêu quả cam?

Bài giải

Lan tất cả số quả cam là:

18 : 3 = 6 (quả)

Đáp số: 18 quả cam

Dạng 3. Tính giá trị của biểu thức

Với biểu thức tất cả chứa phép cộng, trừ, nhân, chia. Ta triển khai phép tính nhân, phân tách trước. Tiến hành phép tính cộng, trừ còn sót lại theo lắp thêm tự từ trái lịch sự phải.

Ví dụ. Tính giá trị biểu thức:

a) 44 : 4 + 67 b) 96 : 3 – 27

c) 48 – 19 + 78 : 6 d) 90 : 5 – 6 + 21

Hướng dẫn

a) 44 : 4 + 67 = 11 + 67 = 78

b) 96 : 3 – 27 = 32 – 27 = 5

c) 48 – 19 + 78 : 6 = 48 – 19 + 13 = 29 + 13 = 42

d) 90 : 5 – 6 + 21 = 18 – 6 + 21 = 12 + 21 = 33

Dạng 4. Tra cứu x

Ví dụ. Kiếm tìm x, biết:

a) 45 : x = 9 b) 39 : x = 3

Hướng dẫn

a) 45 : x = 9

x = 45 : 9

x = 5

b) 39 : x = 3

x = 39 : 3

x = 13

2. Tìm một trong những trong các phần đều nhau của một số.

Dạng 1. Tìm một số trong những trong những phần bằng nhau của một số

Muốn tra cứu một trong số phần đều nhau của một số ta rước số đó phân tách cho số phần bởi nhau.

Ví dụ.

a) 1/4 của 28 m là....

b) 1/3 của 18 kg là...

c) 1/5 của nửa tiếng là...

d) 1/6 của 36 l là:...

Hướng dẫn

a) 1/4 của 28 m là 7m

b) 1/3 của 18 kg là 8 kg

c) 1/5 của trong vòng 30 phút là 6 phút

d) 1/6 của 36 l là 6 l

Dạng 2: Toán đố

Bước 1: Đọc và phân tích kĩ đề, khẳng định giá trị của số mang lại trước cùng số phần bằng nhau.

Bước 2: muốn tìm một trong các phần đều nhau của một số trong những thì ta rước số đó phân tách cho số phần cân nhau đã cho.

Bước 3: trình diễn bài giải và chất vấn lại kết quả vừa search được.

Ví dụ. Một cửa hàng có 36 bao gạo cùng đã bán tốt 1/6 số bao đó. Hỏi shop đó đã bán được bao nhiêu bao gạo?

Hướng dẫn

Cửa sản phẩm đã bán số bao gạo là:

36 : 6 = 6

Đáp số: 6 bao.

II. BÀI TẬP TỰ LUYỆN

Bài 1. Đặt tính rồi tính:

a) 92 : 4 b) 65 : 5 c) 66 : 3 d) 70 : 2

Bài 2. Tính quý hiếm biểu thức sau:

a) 55 : 5 x 7 b) 46 : 2 x 8 c) 35 : 5 : 7 d) 66 : 2 : 3

Bài 3. Tìm y, biết:

a) y x 5 = 95 b) y x 6 = 90 c) y x 7 = 91 d) y x 2 = 72

Bài 3. Ba bạn Hùng, Dũng, to gan chia nhau 48 viên bi, Hùng rước 1/6 số bi, Dũng mang 1/3 số bi. Hỏi bạo phổi có bao nhiêu viên bi?

Bài 4. Một xí nghiệp sản xuất có 3 tổ công nhân, tổ một gồm số tín đồ bằng tổ 2, tổ 2 tất cả số tín đồ bằng 1/3 tổ 3. Tổ 3 tất cả 54 người. Hỏi nhà máy đó tất cả bao nhiêu công nhân?

Bài 5.Có 72 lít dầu được chứ vào 3 thùng, thùng thứ nhất chứa 1/4số dầu và 8 lít, thùng thứ 2 chứa 1/3 số dầu. Hỏi thùng thứ cha coa bao nhiêu lít dầu?

Bài 6.Có 2 vỏ hộp bi, hộp thứ hai có 48 viên bi, hộp trước tiên có số bi bằng 50% số bi của hộp trang bị hai. Hỏi đề nghị chuyển từ hộp thứ hai sang hộp thứ nhất bao nhiêu viên bi để số bi của 2 hộp bằng nhau?

Bài 7.Trên và một quãng con đường một người đi dạo đi hết quãng đường ttrong 1/3 giờ, người đi xe đạp đi hết quãng con đường trong 1/6 giờ. Hỏi fan đi xe đạp điện đi cấp tốc gấp mấy lần bạn đi bộ?

Bài 8.Một siêu thị có 42 kg xà phòng, ngày đầu tiên bán được 1/7 số xà phòng, ngày đồ vật hai cung cấp được 50% số xà chống còn lại. Hỏi qua 2 ngày của sản phẩm còn lai bao nhiêu kg xà phòng.

Bài 9.An có một vài viên bi, An mang đến Dũng 1/5 số bi, cho Bình một nửa số bi còn lại, cuối cùng An còn 6 viên. Hỏi ban sơ An gồm bao nhiêu viên bi?

Bài 10.

Xem thêm: Bài 17: Be About To Là Gì ? Be Going To, Be About To, Used To, For Và Since

Có bố bao đường, bao thứ nhất có số con đường bằng 1/2 số con đường của bao lắp thêm hai. Giả dụ bao vật dụng hai bớt ra 17kg thì tất cả số đường bởi 1/3 số đường của bao lắp thêm ba, bao thứ bố có 45 kg. Tính số đường của bao thiết bị nhất?

Bài 11. Có 2 thùng dầu, thùng trước tiên có 48 lít dầu với 1/6 số dầu sinh sống thùng thứ thứ nhất thêm 2 lít thì bởi 1/4 số dầu ở thùng vật dụng hai. Hỏi thùng thiết bị hai bao gồm bao nhiêu lít dầu?

Bài 12. Biết 1/4 số con gà thêm 4 nhỏ thì được 16 con, số vịt bằng 1/3 số gà. Hỏi có bao nhiêu nhỏ vịt?

Học sinh học thêm các bài giảng tuần 6trong mục Học Tốt Toán Hàng Tuần bên trên jenincity.com để hiểu bài tốt hơn.